တနသၤာရီဂ်ာနယ္အမႈ တရားလိုေရွ႕ေနခြင့္တင္သျဖင့္ ထပ္မံခ်ိန္းဆို

0
170


ရန္ကုန္ ၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀ ၊ ၂၀၁၈

သတင္းမီဒီယာဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရေသာ တနသၤာရီဂ်ာနယ္ အမႈ ယေန႔ရံုးခ်ိန္းတြင္ တရားလိုဘက္မွေရွ႕ေန ခြင့္တင္ ထားေသာ ေၾကာင့္ မစစ္ေဆးျဖစ္ဘဲ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္ သို႔ျပန္လည္ခ်ိန္းဆို လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ခ်ိန္းဆိုေသာ္လည္း တိုင္းေဒသႀကီး ကိုယ္စား တရားစြဲဆိုသူက ခရီးသြားရန္ွရွိေသာေၾကာင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္သို႔ျပန္လည္ခ်ိန္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ တရားလိုဘက္က ဥပေဒအရာရွိက ခြင့္တင္ထားလို႔ ေနာက္ရံုးခ်ိန္းမွာ စစ္ေဆးဖို႔ျပန္ခ်ိန္းဆိုလိုက္တယ္။ တရားလိုေရွ႕ေန ႏွစ္ေယာက္ တင္ထားတယ္” ဟု တနသၤာရီဂ်ာနယ္ဘက္မွ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေအာင္သိန္းက ပဥၥမလိႈင္းမီဒီယာ၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

သတင္းမီဒီယာဥပေဒျဖင့္ အေရးယူရန္ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္တြင္ ပထမရံုးခ်ိန္းကို ခ်ိန္းဆို စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ဇနနဝါရီ ၃၀ ရက္တြင္ ဒုတိယရံုးခ်ိန္းထပ္မံခ်ိန္းဆိုၿပီးေနာက္ တရားလိုေရွ႕ေန ခြင့္တင္ထားသျဖင့္ ထပ္မံခ်ိန္းဆိုျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ထုတ္ေဝသည့္ တနသၤာရီဂ်ာနယ္ အတြဲ ၅ အမွတ္္ ၁၇ တြင္ပါရွိသည့္ ကေလာင္ရွင္ မူေဆးအို၏ သေရာ္စာ ေဆာင္းပါးသည္ တနသၤာရီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဂုဏ္သိကၡာ ကိုထိခိုက္ေစေသာေၾကာင့္ အေရးယူေပးရန္အတြက္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ က ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

တိုင္းအစိုးရဂုဏ္သိကၡာကို ထိခုိက္ေစသည္ဟုဆိုကာ တနသၤာရီဂ်ာနယ္ တြင္ ပါရွိသည့္ သေရာ္စာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေရးယူေပးရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈကို ထားဝယ္တရားရံုးက သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅ (ခ)ျဖင့္ အေရးယူရန္အတြက္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

တနသၤာရီဂ်ာနယ္ကို အေရးယူေပးႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရကိုယ္စား တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ရံုးမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအးလူ က ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀ ၊ ၂၀၁၈

သတင္းမီဒီယာဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရေသာ တနသၤာရီဂ်ာနယ္ အမႈ ယေန႔ရံုးခ်ိန္းတြင္ တရားလိုဘက္မွေရွ႕ေန ခြင့္တင္ ထားေသာ ေၾကာင့္ မစစ္ေဆးျဖစ္ဘဲ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္ သို႔ျပန္လည္ခ်ိန္းဆို လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ခ်ိန္းဆိုေသာ္လည္း တိုင္းေဒသႀကီး ကိုယ္စား တရားစြဲဆိုသူက ခရီးသြားရန္ွရွိေသာေၾကာင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္သို႔ျပန္လည္ခ်ိန္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ တရားလိုဘက္က ဥပေဒအရာရွိက ခြင့္တင္ထားလို႔ ေနာက္ရံုးခ်ိန္းမွာ စစ္ေဆးဖို႔ျပန္ခ်ိန္းဆိုလိုက္တယ္။ တရားလိုေရွ႕ေန ႏွစ္ေယာက္ တင္ထားတယ္” ဟု တနသၤာရီဂ်ာနယ္ဘက္မွ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေအာင္သိန္းက ပဥၥမလိႈင္းမီဒီယာ၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

သတင္းမီဒီယာဥပေဒျဖင့္ အေရးယူရန္ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္တြင္ ပထမရံုးခ်ိန္းကို ခ်ိန္းဆို စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ဇနနဝါရီ ၃၀ ရက္တြင္ ဒုတိယရံုးခ်ိန္းထပ္မံခ်ိန္းဆိုၿပီးေနာက္ တရားလိုေရွ႕ေန ခြင့္တင္ထားသျဖင့္ ထပ္မံခ်ိန္းဆိုျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ထုတ္ေဝသည့္ တနသၤာရီဂ်ာနယ္ အတြဲ ၅ အမွတ္္ ၁၇ တြင္ပါရွိသည့္ ကေလာင္ရွင္ မူေဆးအို၏ သေရာ္စာ ေဆာင္းပါးသည္ တနသၤာရီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဂုဏ္သိကၡာ ကိုထိခိုက္ေစေသာေၾကာင့္ အေရးယူေပးရန္အတြက္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ က ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

တိုင္းအစိုးရဂုဏ္သိကၡာကို ထိခုိက္ေစသည္ဟုဆိုကာ တနသၤာရီဂ်ာနယ္ တြင္ ပါရွိသည့္ သေရာ္စာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေရးယူေပးရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈကို ထားဝယ္တရားရံုးက သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅ (ခ)ျဖင့္ အေရးယူရန္အတြက္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

တနသၤာရီဂ်ာနယ္ကို အေရးယူေပးႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရကိုယ္စား တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ရံုးမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအးလူ က ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply