မယ္ဥေတာင္ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာအတြင္းမွ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို ပယ္ထုတ္ၿပီး ပံုစံ(၇) ခ်ထားေပးေစလို

0
153


မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀ ၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးခရိုင္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မယ္ဥေတာင္ႀကိဳးျပင္ ကာကြယ္ ေတာအတြင္းမွ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို ပယ္ထုတ္ၿပီး ပံုစံ(၇) ခ်ထားေပးေစလိုေၾကာင္း ေဒသခံေတာင္သူမ်ားက ဇန္နဝါရီလ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းေျမယာမ်ားကို ၁၉၀၇ ခုနွစ္ ကတည္းက ေျမခြန္မ်ားေဆာင္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ရာ ၂၀၀၆ ခုနွစ္တြင္ မယ္ဥေတာင္ႀကိဳးျပင္ ကာကြယ္ေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစက ဒီေျမကို ႀကိဳးဝိုင္းထဲ ပါ၊မပါမသိဘူး ။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ လယ္ယာျမဥပေဒ ထြက္ေတာ့ ပံုစံ(၇) ေလွ်ာက္ဖို႔ လုပ္မွ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းထဲပါေနတာ သိတယ္´´ ဟု ေဒသခံေတာင္သူ ဦးဝင္းကိုက ေျပာသည္။

သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း ဂႏၶမာေက်းရြာအုပ္စု နွင့္ အကၤ်ယ္ေက်းရြာ အုပ္စုရွိ ကြင္းအမွတ္ (၄၆၇) (၄၆၇ – က) (၄၆၇ – ခ) (၄၆၇ /N) ကြင္းမွ ေတာင္သူ ၆၄ ဦးပိုင္ ေျမ ဧက ၁၅၀ နီးပါး ပါဝင္ခဲ့သည္။ ေတာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ သစ္ေတာေျမအတြင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ စာတင္ခဲ့သည့္ အတြက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၅) ရက္ေန႔ က မႏၲေလးခရိုင္ သစ္ေတာဦးစီး႒ာန မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားလာေရာက္ စစ္ေဆးၿပီး ၂၇၄ .၆၉ ဧက ကိုပယ္ေပးမည္ဟု ကတိေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံေတာင္သူမ်ားထံက သိရသည္။ ထိုသို႔ကတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း သာသနာ႔ေျမမ်ား ၊ စစ္တပ္ပိုင္ ေျမ နွင့္ ေရကန္မ်ား ကိုသာ သစ္ေတာပိုင္ေျမထဲမွ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပံုစံ(၇) လုိခ်င္တာက စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြေတြ လိုခ်င္ တယ္ ။ နိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ရသင့္ရပိုင္ခြင့္ရွိတာေတြ ရခ်င္တယ္ ။ ေနာက္ၿပီး သားစဥ္ေျမးဆက္ အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္ရခ်င္တယ္ ။ အသက္ႀကီးလာလို႔ မလုပ္နိုင္တဲ့အခါ ေရာင္းခ် ေပါင္နွံၿပီး စားရေအာင္ ပံုစံ (၇) ရခ်င္တယ္´´ ဟု ေဒသခံေတာင္သူ ကိုေအာင္သိန္းဦးက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ သစ္ေတာေျမအတြင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးစားေသာက္ေနၿပီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ တစ္စံု တစ္ရာ တားတားဆီးျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို သစ္ေတာပိုင္ေျမအတြင္းမွ ပယ္ဖ်က္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သို႔ တင္ျပၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ ပယ္ဖ်က္ခြင့္ရွိေၾကာင္း မႏၱလးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန က သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀ ၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးခရိုင္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မယ္ဥေတာင္ႀကိဳးျပင္ ကာကြယ္ ေတာအတြင္းမွ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို ပယ္ထုတ္ၿပီး ပံုစံ(၇) ခ်ထားေပးေစလိုေၾကာင္း ေဒသခံေတာင္သူမ်ားက ဇန္နဝါရီလ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းေျမယာမ်ားကို ၁၉၀၇ ခုနွစ္ ကတည္းက ေျမခြန္မ်ားေဆာင္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ရာ ၂၀၀၆ ခုနွစ္တြင္ မယ္ဥေတာင္ႀကိဳးျပင္ ကာကြယ္ေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစက ဒီေျမကို ႀကိဳးဝိုင္းထဲ ပါ၊မပါမသိဘူး ။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ လယ္ယာျမဥပေဒ ထြက္ေတာ့ ပံုစံ(၇) ေလွ်ာက္ဖို႔ လုပ္မွ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းထဲပါေနတာ သိတယ္´´ ဟု ေဒသခံေတာင္သူ ဦးဝင္းကိုက ေျပာသည္။

သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း ဂႏၶမာေက်းရြာအုပ္စု နွင့္ အကၤ်ယ္ေက်းရြာ အုပ္စုရွိ ကြင္းအမွတ္ (၄၆၇) (၄၆၇ – က) (၄၆၇ – ခ) (၄၆၇ /N) ကြင္းမွ ေတာင္သူ ၆၄ ဦးပိုင္ ေျမ ဧက ၁၅၀ နီးပါး ပါဝင္ခဲ့သည္။ ေတာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ သစ္ေတာေျမအတြင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ စာတင္ခဲ့သည့္ အတြက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၅) ရက္ေန႔ က မႏၲေလးခရိုင္ သစ္ေတာဦးစီး႒ာန မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားလာေရာက္ စစ္ေဆးၿပီး ၂၇၄ .၆၉ ဧက ကိုပယ္ေပးမည္ဟု ကတိေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံေတာင္သူမ်ားထံက သိရသည္။ ထိုသို႔ကတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း သာသနာ႔ေျမမ်ား ၊ စစ္တပ္ပိုင္ ေျမ နွင့္ ေရကန္မ်ား ကိုသာ သစ္ေတာပိုင္ေျမထဲမွ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပံုစံ(၇) လုိခ်င္တာက စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြေတြ လိုခ်င္ တယ္ ။ နိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ရသင့္ရပိုင္ခြင့္ရွိတာေတြ ရခ်င္တယ္ ။ ေနာက္ၿပီး သားစဥ္ေျမးဆက္ အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္ရခ်င္တယ္ ။ အသက္ႀကီးလာလို႔ မလုပ္နိုင္တဲ့အခါ ေရာင္းခ် ေပါင္နွံၿပီး စားရေအာင္ ပံုစံ (၇) ရခ်င္တယ္´´ ဟု ေဒသခံေတာင္သူ ကိုေအာင္သိန္းဦးက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ သစ္ေတာေျမအတြင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးစားေသာက္ေနၿပီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ တစ္စံု တစ္ရာ တားတားဆီးျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို သစ္ေတာပိုင္ေျမအတြင္းမွ ပယ္ဖ်က္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သို႔ တင္ျပၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ ပယ္ဖ်က္ခြင့္ရွိေၾကာင္း မႏၱလးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန က သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply