အေမရိကန္က ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းသစ္သည္ ႐ုရွားႏုိင္ငံသား အားလံုး ကို ပစ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ဟု ပူတင္ေျပာ

0
142


ေမာ္စကို ဇန္နဝါရီ ၃၁

အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈဆုိင္ရာဥပေဒ၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အေမရိကန္ က ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ စာရင္းသစ္သည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံသားအားလံုးကုိ ပစ္မွတ္ထားလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွားသမၼတဗလာဒီမာပူတင္က ဇန္နဝါရီ ၃၀ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ႐ုရွားဝင္ေရာက္ေျခ႐ႈပ္ခဲ့မႈအတြက္ အျပစ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အေမရိကန္အစိုးရသည္ ႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္ႏွင့္ ရင္းႏွီးသူ ၂၁၀ ဦးတုိ႔၏စာရင္းကုိ ထုတ္ျပန္ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းစာရင္းပါ လူအားလံုး ပိတ္ဆို႔ခံရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းစာရင္း သည္ ရန္လိုေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ အေမရိကန္ႏွင့္ ႐ုရွားဆက္ဆံေရးကို ထိခုိက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ပူတင္ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

အေမရိကန္ကြန္ဂရက္စ္သည္ အေမရိကန္၏ရန္သူမ်ားအား အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ တန္ျပန္ေရးဥပေဒ( ကတ္ဆာ) ကို ၾသဂုတ္တြင္ အတည္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ အစိုးရသည္ ႐ုရွားအစိုးရႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ပတ္သက္မႈရွိသူမ်ားစာရင္းကုိ တင္ျပရန္လိုအပ္ေနသည္။ ပူတင္ႏွင့္ ပတ္သက္မႈရွိရာမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာရွိခဲ့သူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အရွက္ခဲြရန္ ကြန္ဂရက္စ္က ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ ကတ္ဆာကို မေထာက္ခံဘဲ ယင္းသည္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္မညီေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္ လည္း ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးေပးခဲ့သည္။ ပူတင္စာရင္းဟု အလြတ္သေဘာအမည္ရသည့္ ယင္းစာရင္းတြင္ ႐ုရွားႏုိင္ငံသား ၂၁၀ ဦးပါဝင္ၿပီး ယင္းတုိ႔အနက္ ၁၁၄ ဦးသည္ အစိုးရႏွင့္ပတ္သက္မႈရွိသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၉၆ ဦးသည္ အလြန္အမင္းၾကြယ္ဝသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ စာရင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုလံုၿခံဳေရးဌာန( အက္ဖ္အက္စ္ဘီ) အႀကီးအကဲ အလက္ဇႏၵား ေဘာ့နီေကာ့ဗ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေထာက္လွမ္းေရးဌာန (အက္စ္ဗြီအာရ္) အႀကီးအကဲ ဆာေဂနာာ႐ိုင္ရွ္ကင္တို႔ပါဝင္သည္။

ပူတင္၏သမက္အျဖစ္ နာမည္ရေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ကီရီးရွာမာေလာ့ဗ္လည္းပါဝင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အဂၤလိပ္ေဘာလံုး ကလပ္မ်ားကုိပိုင္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္ေသာ အာဆင္နယ္အသင္းပိုင္ရွင္ အလီရွာအူစ္မာေနာ့ဗ္ႏွင့္ ခ်ယ္စီးလ္အသင္းပိုင္ရွင္ ႐ိုမန္ေအဘရာမိုဘစ္ခ်္ တို႔ပါဝင္သည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားကုိ စာရင္းထဲထည့္သြင္း ထားေသာ ေၾကာင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံသား ၁၄၆ သန္းကို စာရင္းထဲထည့္လိုက္သလို ရွိေနေၾကာင္း ပူတင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

BBC

႐ုိးေျမ

ေမာ္စကို ဇန္နဝါရီ ၃၁

အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈဆုိင္ရာဥပေဒ၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အေမရိကန္ က ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ စာရင္းသစ္သည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံသားအားလံုးကုိ ပစ္မွတ္ထားလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွားသမၼတဗလာဒီမာပူတင္က ဇန္နဝါရီ ၃၀ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ႐ုရွားဝင္ေရာက္ေျခ႐ႈပ္ခဲ့မႈအတြက္ အျပစ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အေမရိကန္အစိုးရသည္ ႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္ႏွင့္ ရင္းႏွီးသူ ၂၁၀ ဦးတုိ႔၏စာရင္းကုိ ထုတ္ျပန္ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းစာရင္းပါ လူအားလံုး ပိတ္ဆို႔ခံရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းစာရင္း သည္ ရန္လိုေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ အေမရိကန္ႏွင့္ ႐ုရွားဆက္ဆံေရးကို ထိခုိက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ပူတင္ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

အေမရိကန္ကြန္ဂရက္စ္သည္ အေမရိကန္၏ရန္သူမ်ားအား အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ တန္ျပန္ေရးဥပေဒ( ကတ္ဆာ) ကို ၾသဂုတ္တြင္ အတည္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ အစိုးရသည္ ႐ုရွားအစိုးရႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ပတ္သက္မႈရွိသူမ်ားစာရင္းကုိ တင္ျပရန္လိုအပ္ေနသည္။ ပူတင္ႏွင့္ ပတ္သက္မႈရွိရာမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာရွိခဲ့သူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အရွက္ခဲြရန္ ကြန္ဂရက္စ္က ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ ကတ္ဆာကို မေထာက္ခံဘဲ ယင္းသည္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္မညီေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္ လည္း ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးေပးခဲ့သည္။ ပူတင္စာရင္းဟု အလြတ္သေဘာအမည္ရသည့္ ယင္းစာရင္းတြင္ ႐ုရွားႏုိင္ငံသား ၂၁၀ ဦးပါဝင္ၿပီး ယင္းတုိ႔အနက္ ၁၁၄ ဦးသည္ အစိုးရႏွင့္ပတ္သက္မႈရွိသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၉၆ ဦးသည္ အလြန္အမင္းၾကြယ္ဝသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ စာရင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုလံုၿခံဳေရးဌာန( အက္ဖ္အက္စ္ဘီ) အႀကီးအကဲ အလက္ဇႏၵား ေဘာ့နီေကာ့ဗ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေထာက္လွမ္းေရးဌာန (အက္စ္ဗြီအာရ္) အႀကီးအကဲ ဆာေဂနာာ႐ိုင္ရွ္ကင္တို႔ပါဝင္သည္။

ပူတင္၏သမက္အျဖစ္ နာမည္ရေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ကီရီးရွာမာေလာ့ဗ္လည္းပါဝင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အဂၤလိပ္ေဘာလံုး ကလပ္မ်ားကုိပိုင္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္ေသာ အာဆင္နယ္အသင္းပိုင္ရွင္ အလီရွာအူစ္မာေနာ့ဗ္ႏွင့္ ခ်ယ္စီးလ္အသင္းပိုင္ရွင္ ႐ိုမန္ေအဘရာမိုဘစ္ခ်္ တို႔ပါဝင္သည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားကုိ စာရင္းထဲထည့္သြင္း ထားေသာ ေၾကာင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံသား ၁၄၆ သန္းကို စာရင္းထဲထည့္လိုက္သလို ရွိေနေၾကာင္း ပူတင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply