ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားထံမွ အိပ္ရာခြန္ေကာက္ခံမည့္ သတင္းမ်ားမွာ မဟုတ္မမွန္ဟုဆို

0
127


ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၃၀၊ ၂၀၁၈

ႏုိင္ငံျခားမွ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ျပည္ပ ခရီးသြား
ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား ထံမွ အိပ္ရာခြန္ေကာက္ခံမည္ဆုိသည့္ သတင္းမ်ားမွာ မဟုတ္ မမွန္ေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနက
ျငင္းဆုိ ခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားလုံးသည္ ခရီးသြားလာေရးက႑ာဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဘယ္လုိ လမ္းေၾကာင္းအမွန္ေပၚက သြားမလဲဆုိတာကုိ စနစ္တက်ႀကဳိးစားၿပီးသြားေနတယ္။ ဒီလုိလုပ္ကုိင္တာေတြကလည္း အကုန္လုံးရွင္းျပတယ္။ ဒါျဖစ္သြားတာေလးကိစၥက ျပည္ပမွျဖစ္တဲ႔ကိစၥကုိ ျပည္တြင္းမွာေကာက္ေရးလုိက္ေတာ႔ ရႈပ္သြားတာပါ”ဟု ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတင့္သြင္က ေျပာသည္။

ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပုိမုိးတက္ဖြံ႔ၿဖဳိးလာရန္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ရန္ပုံေငြအမ်ားအျပားလုိအပ္ေသာ္လည္း ရန္ပုံေငြ ရရွိေအာင္မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ကုိ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းေနမႈမ်ားသာရွိေသးေၾကာင္း ဦးတင္႔သြင္ကဆက္ေျပာသည္။

အာဆီယံေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား၌ ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ကုိ မည္သုိ႔ မည္ပုံေကာက္ ခံေနမႈမ်ားအား ေလ႔လာျခင္း၊ မည္သုိ႔ႏႈန္းထားမ်ား သတ္မွတ္သည္ကုိ ေလ့လာျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိႏုိင္သည့္ ဆုိးက်ဳိးေကာင္းက်ဳိးအေပၚေလ့လာျခင္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဦးတင့္သြင္က ေျပာသည္။

“ခရီးသြားက႑ႀကီးဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ ဘယ္လုိလုပ္ၾကရင္ေကာင္းမလဲဆုိတဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ နဲ႔ နယ္ပယ္မွာ ရွိတဲ့ သူေတြ အားလုံးကုိ စုစည္းၿပီးေတာ့ ၃ ရက္ၾကာတဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြ႔ံၿဖဳိးတုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ ဖုိရမ္ကုိလဲ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္”ဟု ဦးတင့္သြင္က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ႔သည့္ ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသည္၀င္ေရာက္မႈ ၃ ဒသမ ၁ သန္းခန္႔ရွိ ခဲ့ၿပီး ၎ခရီးသည္မ်ားသည္ ရက္အနည္းသာေနထုိင္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းခရီးသြားသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း လူဦးေရ ၅ သန္းခန္႔ သြားလာမႈလည္ပတ္မႈရွိေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင္႔ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခရီးသြားလာမႈလည္ပတ္မႈအေနျဖင့္ မႏၱေလး၊ အင္းေလ၊ ပုဂံ ၊ ငပလီ၊ ေငြေဆာင္၊ က်ဳိက္ထီးရုိး စသည္႔ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားအျပင္ အျခား ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားလည္း ထပ္မံ႔ေပၚေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၃၀၊ ၂၀၁၈

ႏုိင္ငံျခားမွ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ျပည္ပ ခရီးသြား
ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား ထံမွ အိပ္ရာခြန္ေကာက္ခံမည္ဆုိသည့္ သတင္းမ်ားမွာ မဟုတ္ မမွန္ေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနက
ျငင္းဆုိ ခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားလုံးသည္ ခရီးသြားလာေရးက႑ာဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဘယ္လုိ လမ္းေၾကာင္းအမွန္ေပၚက သြားမလဲဆုိတာကုိ စနစ္တက်ႀကဳိးစားၿပီးသြားေနတယ္။ ဒီလုိလုပ္ကုိင္တာေတြကလည္း အကုန္လုံးရွင္းျပတယ္။ ဒါျဖစ္သြားတာေလးကိစၥက ျပည္ပမွျဖစ္တဲ႔ကိစၥကုိ ျပည္တြင္းမွာေကာက္ေရးလုိက္ေတာ႔ ရႈပ္သြားတာပါ”ဟု ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတင့္သြင္က ေျပာသည္။

ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပုိမုိးတက္ဖြံ႔ၿဖဳိးလာရန္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ရန္ပုံေငြအမ်ားအျပားလုိအပ္ေသာ္လည္း ရန္ပုံေငြ ရရွိေအာင္မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ကုိ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းေနမႈမ်ားသာရွိေသးေၾကာင္း ဦးတင္႔သြင္ကဆက္ေျပာသည္။

အာဆီယံေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား၌ ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ကုိ မည္သုိ႔ မည္ပုံေကာက္ ခံေနမႈမ်ားအား ေလ႔လာျခင္း၊ မည္သုိ႔ႏႈန္းထားမ်ား သတ္မွတ္သည္ကုိ ေလ့လာျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိႏုိင္သည့္ ဆုိးက်ဳိးေကာင္းက်ဳိးအေပၚေလ့လာျခင္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဦးတင့္သြင္က ေျပာသည္။

“ခရီးသြားက႑ႀကီးဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ ဘယ္လုိလုပ္ၾကရင္ေကာင္းမလဲဆုိတဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ နဲ႔ နယ္ပယ္မွာ ရွိတဲ့ သူေတြ အားလုံးကုိ စုစည္းၿပီးေတာ့ ၃ ရက္ၾကာတဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြ႔ံၿဖဳိးတုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ ဖုိရမ္ကုိလဲ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္”ဟု ဦးတင့္သြင္က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ႔သည့္ ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသည္၀င္ေရာက္မႈ ၃ ဒသမ ၁ သန္းခန္႔ရွိ ခဲ့ၿပီး ၎ခရီးသည္မ်ားသည္ ရက္အနည္းသာေနထုိင္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းခရီးသြားသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း လူဦးေရ ၅ သန္းခန္႔ သြားလာမႈလည္ပတ္မႈရွိေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင္႔ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခရီးသြားလာမႈလည္ပတ္မႈအေနျဖင့္ မႏၱေလး၊ အင္းေလ၊ ပုဂံ ၊ ငပလီ၊ ေငြေဆာင္၊ က်ဳိက္ထီးရုိး စသည္႔ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားအျပင္ အျခား ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားလည္း ထပ္မံ႔ေပၚေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply