မဟာသက်မာရဇိန္ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရားတြင္ ပထမအႀကိမ္ ေရႊၾကာသကၤန္း ရက္လုပ္လွဴဒါန္း

0
202


မႏၱေလး ၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀ ၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာသက်မာရဇိန္ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီး ျမတ္စြာဘုရားတြင္ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ရက္ေန႔ ညပိုင္းက ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေရႊၾကာသကၤန္း ရက္လုပ္လွဴဒါန္းပူေဇာ္ပြဲက်င္းပခဲ့ပါသည္။

ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရားမွာ ဉာဏ္ေတာ္ ႏွင့္လံုးပတ္ႀကီးမားသည့္အတြက္ ရက္ကန္းစင္ ၉ စင္ျဖင့္ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ က စတင္ ရက္လုပ္ခဲ့ရၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ နံနက္ခင္းတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ မွ လာေရာက္ ကပ္လွဴမည္ျဖစ္သည္။

ရက္ကန္းရက္ရာတြင္ ေရၾကည္ေပါက္ေက်းရြာမွ အလွဴရွင္မ်ားက ရက္လုပ္ၿပီး သကၤန္းခ်ဳပ္ရာတြင္လည္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ ကိုးလံုးတကာရပ္မွ စက္ခ်ဳပ္အဖြဲ႔က ခ်ဳပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့ရိုးရာထမနဲထိုးၿပိဳင္ပြဲကိုလည္း က်င္းပေပးခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္း က်င္းပႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မဟာသက်မာရဇိန္ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီး ျမတ္စြာဘုရား ေဂါပက ထံက သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး ၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀ ၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာသက်မာရဇိန္ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီး ျမတ္စြာဘုရားတြင္ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ရက္ေန႔ ညပိုင္းက ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေရႊၾကာသကၤန္း ရက္လုပ္လွဴဒါန္းပူေဇာ္ပြဲက်င္းပခဲ့ပါသည္။

ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရားမွာ ဉာဏ္ေတာ္ ႏွင့္လံုးပတ္ႀကီးမားသည့္အတြက္ ရက္ကန္းစင္ ၉ စင္ျဖင့္ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ က စတင္ ရက္လုပ္ခဲ့ရၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ နံနက္ခင္းတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ မွ လာေရာက္ ကပ္လွဴမည္ျဖစ္သည္။

ရက္ကန္းရက္ရာတြင္ ေရၾကည္ေပါက္ေက်းရြာမွ အလွဴရွင္မ်ားက ရက္လုပ္ၿပီး သကၤန္းခ်ဳပ္ရာတြင္လည္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ ကိုးလံုးတကာရပ္မွ စက္ခ်ဳပ္အဖြဲ႔က ခ်ဳပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့ရိုးရာထမနဲထိုးၿပိဳင္ပြဲကိုလည္း က်င္းပေပးခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္း က်င္းပႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မဟာသက်မာရဇိန္ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီး ျမတ္စြာဘုရား ေဂါပက ထံက သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply