ဇိနမာရ္ေအာင္ ေလာကခ်မ္းသာ ဘုရားပြဲတြင္ ဘဲဥထုပြဲေတာ္ က်င္းပ

0
166


မႏၱေလး ၊ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၈

စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕ ဧျမဝတီရပ္ကြက္ရွိ ဇိနမာရ္ေအာင္ ေလာကခ်မ္းသာ (ေၾကးဘုရားႀကီး)၏ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္၌ ႐ိုးရာ အစဥ္အလာမျပတ္ ဘဲဥ ထုပြဲေတာ္ကုိ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ (တပုိတြဲလ ဆန္း ၁၄)ရက္ေန႔က စတင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ဘဲဥထုပြဲတြင္ ထုမည့္သူႏွစ္ ေယာက္ ပါဝင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ထုသည့္အခါ ပိန္႔ရာ အက္ရာ ျဖစ္သည့္ ဘဲဥ ပိုင္ ရွင္က ဘဲဥဖိုး ႐ွင္းရၿပီး ႏိုင္သည့္သူက ပိန္႔သည့္ဘဲဥအား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ဇိနမာရ္ေအာင္ ေလာကခ်မ္းသာ(ေၾကးဘုရားႀကီး)ဗုဒၶပူဇနိယ ပြဲေတာ္ကို မင္းေက်ာင္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတုိက္မွ ဦးစီးေဆာင္ရြက္၍ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲ ေတာ္ကုိ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ (တပုိတြဲလ ဆန္း ၁၄)ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ (တပုိတြဲလျပည္
ေက်ာ္ ၁)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္(တပုိတြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၁)ရက္ေန႔တြင္ သံဃာ အပါး(၁၂၀)တုိ႔အား ဆြမ္းဆန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ လွဴဖြယ္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဆပ္ကပ္လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ ဗုဒၶပူဇနိယ ပြဲေတာ္တြင္ ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲ အေနျဖင့္ ရုိးရာ ျခင္းလုံးအလွခတ္ပြဲ မ်ား၊ ပုိက္ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲမ်ားအျပင္ ေတးသီခ်င္းသီဆုိေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားလည္း ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဇိနမာရ္ေအာင္ ေလာကခ်မ္းသာ (ေၾကးဘုရားႀကီး)ကို ေဇယ်တုသကၠရာဇ္ (၁၂၆၆)ခုႏွစ္၊ ဒုတိယဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္(၉)ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔၊ နံနက္(၉)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူအမ်ား၏ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ျဖင့္ စဥ့္ပံုစံ စတင္ျပဳလုပ္၍ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္(၁၁)ရက္ ေသာၾကာေန႔တြင္ စတင္ေၾကးသြန္းေလာင္းခဲ့ၿပီး (၁၂၆၆)ခုႏွစ္ ျပာသိုလဆန္း(၁)ရက္ေန႔မွစ၍ (၄)လႏွင့္ (၁၅)ရက္တိုင္တိုင္ အေခ်ာသပ္ၿပီး (၁၂၆၇)ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ ေန႔တြင္ ေၾကးဘုရားႀကီး ၿပီးေျမာက္ခဲ့ျပီး ႏွစ္စဥ္ မပ်က္ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲ
ေတာ္ကုိ က်င္းပျပဳလုပ္လာခဲ့သည္မွာ ယေန႕ အခ်ိန္ထိတုိင္ ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး ၊ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၈

စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕ ဧျမဝတီရပ္ကြက္ရွိ ဇိနမာရ္ေအာင္ ေလာကခ်မ္းသာ (ေၾကးဘုရားႀကီး)၏ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္၌ ႐ိုးရာ အစဥ္အလာမျပတ္ ဘဲဥ ထုပြဲေတာ္ကုိ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ (တပုိတြဲလ ဆန္း ၁၄)ရက္ေန႔က စတင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ဘဲဥထုပြဲတြင္ ထုမည့္သူႏွစ္ ေယာက္ ပါဝင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ထုသည့္အခါ ပိန္႔ရာ အက္ရာ ျဖစ္သည့္ ဘဲဥ ပိုင္ ရွင္က ဘဲဥဖိုး ႐ွင္းရၿပီး ႏိုင္သည့္သူက ပိန္႔သည့္ဘဲဥအား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ဇိနမာရ္ေအာင္ ေလာကခ်မ္းသာ(ေၾကးဘုရားႀကီး)ဗုဒၶပူဇနိယ ပြဲေတာ္ကို မင္းေက်ာင္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတုိက္မွ ဦးစီးေဆာင္ရြက္၍ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲ ေတာ္ကုိ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ (တပုိတြဲလ ဆန္း ၁၄)ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ (တပုိတြဲလျပည္
ေက်ာ္ ၁)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္(တပုိတြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၁)ရက္ေန႔တြင္ သံဃာ အပါး(၁၂၀)တုိ႔အား ဆြမ္းဆန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ လွဴဖြယ္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဆပ္ကပ္လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ ဗုဒၶပူဇနိယ ပြဲေတာ္တြင္ ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲ အေနျဖင့္ ရုိးရာ ျခင္းလုံးအလွခတ္ပြဲ မ်ား၊ ပုိက္ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲမ်ားအျပင္ ေတးသီခ်င္းသီဆုိေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားလည္း ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဇိနမာရ္ေအာင္ ေလာကခ်မ္းသာ (ေၾကးဘုရားႀကီး)ကို ေဇယ်တုသကၠရာဇ္ (၁၂၆၆)ခုႏွစ္၊ ဒုတိယဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္(၉)ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔၊ နံနက္(၉)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူအမ်ား၏ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ျဖင့္ စဥ့္ပံုစံ စတင္ျပဳလုပ္၍ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္(၁၁)ရက္ ေသာၾကာေန႔တြင္ စတင္ေၾကးသြန္းေလာင္းခဲ့ၿပီး (၁၂၆၆)ခုႏွစ္ ျပာသိုလဆန္း(၁)ရက္ေန႔မွစ၍ (၄)လႏွင့္ (၁၅)ရက္တိုင္တိုင္ အေခ်ာသပ္ၿပီး (၁၂၆၇)ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ ေန႔တြင္ ေၾကးဘုရားႀကီး ၿပီးေျမာက္ခဲ့ျပီး ႏွစ္စဥ္ မပ်က္ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲ
ေတာ္ကုိ က်င္းပျပဳလုပ္လာခဲ့သည္မွာ ယေန႕ အခ်ိန္ထိတုိင္ ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply