ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္Messenger သည္ ကေလးမ်ားအတြက္ မဟုတ္ဟု ကေလးက်န္းမာေရး ပညာရွင္မ်ား သတိေပးေျပာဆို

0
145


ဝါရွင္တန္ ဇန္နဝါရီ ၃၁

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီက အသက္ ၁၃ နွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးဖန္တီးထားသည့္ Messenger Kids အပလီေကးရွင္း ကုိ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ကေလးက်န္းမာေရး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ၁၀၀ ေက်ာ္တုိ႔က ေတာင္းဆိုလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

Messenger Kids သည္ ကေလးငယ္မ်ား ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သံုးလာရန္ တာဝန္မဲ့စြာလုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ အႀကီးအကဲ မာ့ခ္ဇူကာဘတ္ထံသို႔ ေပးပို႔သည့္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကေလးငယ္မ်ားသည္ လူမႈမီဒီယာအေကာင့္ဖြင့္ရန္ အသင့္မျဖစ္ေသးေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကေလးငယ္မ်ား လူမႈမီဒီယာအသံုးျပဳမႈကုိ ပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္လိုေၾကာင္း မိဘမ်ားက ေတာင္းဆိုမႈကုိ တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ အြန္လိုင္းကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား၏အကူအညီကိုရယူကာ Messenger Kids ကိုဖန္တီး ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ Messenger Kids သည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ မက္ဆင္ဂ်ာအပလီေကးရွင္းကုိ ႐ုိးရွင္းေအာင္ ဖန္တီးထားသည့္ အပလီေကးရွင္းျဖစ္ၿပီး အသံုးမျပဳမီတြင္ မိဘျဖစ္သူ ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္လိုအပ္ကာ ယင္းအပလီေကးရွင္းမွ တစ္ဆင့္ စုေဆာင္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေၾကာ္ျငာမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳမည္မဟုတ္ေခ်။

Messenger Kids သည္ အသက္ ေလးႏွစ္မွ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ပထမဆံုး လူမႈမီဒီယာျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီဂ်စ္တယ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈမီဒီယာတို႔ကို စဲြလမ္းစြာအသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ သိရွိခဲ့ရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ကေလးငယ္မ်ားသည္ အြန္လိုင္းဆက္ဆံေရး၏႐ႈပ္ေထြးသိမ္ေမြ႔မႈမ်ားကုိ နားလည္ေအာင္ ရင့္က်က္ျခင္းမရွိေသးေသာေၾကာင္း ေပးစာတြင္ေရးသားထားသည္။

သို႔ေသာ္ Messenger Kids ေၾကာင့္ သားသမီးမ်ားႏွင့္ ပိုမိုထိေတြ႕ခြင့္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း အပလီေကးရွင္းစတင္ျဖန္႔ခ်ိခ်ိန္ ဒီဇင္ဘာမွစၿပီး မိဘမ်ားကေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း၊ ညဂ်ဴတီဆင္းရသည့္ မိဘမ်ားသည္ သားသမီးမ်ားအား Messenger Kids မွတစ္ဆင့္ ညအိပ္ရာဝင္ ပံုျပင္မ်ားေျပာျပႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း အစရွိသည့္ သတင္းေကာင္းမ်ားကိုလည္း ၾကားသိခဲ့ရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္မူ မိဘမ်ားႏွင့္ ေဝးကြာေနသည့္ ကေလးမ်ားသည္ Messenger Kids တစ္ခုတည္းကိုသာအသံုးျပဳၿပီး မိဘမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ Skype ႏွင့္ ဖုန္းတို႔ကိုအသံုးျပဳကာ မိဘမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆုိႏုိင္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

လူမႈမီဒီယာအသံုးမ်ားသည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား စိတ္က်မႈႏွင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိလာတတ္ပံုကိုလည္း အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ေရးသား ထားသည္။ အသက္ ၁၃ ႏွစ္၊ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမ်ားအနက္ တစ္ပတ္လွ်င္ လူမႈမီဒီယာ ေျခာက္နာရီမွ ကိုးနာရီအထိ အသံုးျပဳသည့္ ကေလးမ်ားသည္ လူမႈမီဒီယာအသံုးနည္းသည့္ ကေလးမ်ားထက္ မေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ေျခ ၄၇ ရာခုိင္ႏႈန္းပိုမ်ားေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အသက္လိမ္ၿပီး လူမႈမီဒီယာသံုးသည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ Messenger Kids သည္ လံုၿခံဳေသာ လူမႈမီဒီယာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က ေျပာဆုိမႈကိုလည္း ပညာရွင္မ်ားက ေခ်ပခဲ့သည္။ ယခုေလာေလာဆယ္ တြင္ Snapchat ၊ Instagram ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မ်ားကိုအသံုးျပဳေနသည့္ ကေလးမ်ားသည္ ႐ိုးရွင္းေသာ Messenger Kids ကိုသံုးခ်င္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားကေျပာဆိုခဲ့သည္။

BBC

႐ုိးေျမ

 

ဝါရွင္တန္ ဇန္နဝါရီ ၃၁

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီက အသက္ ၁၃ နွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးဖန္တီးထားသည့္ Messenger Kids အပလီေကးရွင္း ကုိ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ကေလးက်န္းမာေရး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ၁၀၀ ေက်ာ္တုိ႔က ေတာင္းဆိုလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

Messenger Kids သည္ ကေလးငယ္မ်ား ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သံုးလာရန္ တာဝန္မဲ့စြာလုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ အႀကီးအကဲ မာ့ခ္ဇူကာဘတ္ထံသို႔ ေပးပို႔သည့္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကေလးငယ္မ်ားသည္ လူမႈမီဒီယာအေကာင့္ဖြင့္ရန္ အသင့္မျဖစ္ေသးေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကေလးငယ္မ်ား လူမႈမီဒီယာအသံုးျပဳမႈကုိ ပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္လိုေၾကာင္း မိဘမ်ားက ေတာင္းဆိုမႈကုိ တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ အြန္လိုင္းကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား၏အကူအညီကိုရယူကာ Messenger Kids ကိုဖန္တီး ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ Messenger Kids သည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ မက္ဆင္ဂ်ာအပလီေကးရွင္းကုိ ႐ုိးရွင္းေအာင္ ဖန္တီးထားသည့္ အပလီေကးရွင္းျဖစ္ၿပီး အသံုးမျပဳမီတြင္ မိဘျဖစ္သူ ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္လိုအပ္ကာ ယင္းအပလီေကးရွင္းမွ တစ္ဆင့္ စုေဆာင္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေၾကာ္ျငာမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳမည္မဟုတ္ေခ်။

Messenger Kids သည္ အသက္ ေလးႏွစ္မွ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ပထမဆံုး လူမႈမီဒီယာျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီဂ်စ္တယ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈမီဒီယာတို႔ကို စဲြလမ္းစြာအသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ သိရွိခဲ့ရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ကေလးငယ္မ်ားသည္ အြန္လိုင္းဆက္ဆံေရး၏႐ႈပ္ေထြးသိမ္ေမြ႔မႈမ်ားကုိ နားလည္ေအာင္ ရင့္က်က္ျခင္းမရွိေသးေသာေၾကာင္း ေပးစာတြင္ေရးသားထားသည္။

သို႔ေသာ္ Messenger Kids ေၾကာင့္ သားသမီးမ်ားႏွင့္ ပိုမိုထိေတြ႕ခြင့္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း အပလီေကးရွင္းစတင္ျဖန္႔ခ်ိခ်ိန္ ဒီဇင္ဘာမွစၿပီး မိဘမ်ားကေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း၊ ညဂ်ဴတီဆင္းရသည့္ မိဘမ်ားသည္ သားသမီးမ်ားအား Messenger Kids မွတစ္ဆင့္ ညအိပ္ရာဝင္ ပံုျပင္မ်ားေျပာျပႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း အစရွိသည့္ သတင္းေကာင္းမ်ားကိုလည္း ၾကားသိခဲ့ရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္မူ မိဘမ်ားႏွင့္ ေဝးကြာေနသည့္ ကေလးမ်ားသည္ Messenger Kids တစ္ခုတည္းကိုသာအသံုးျပဳၿပီး မိဘမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ Skype ႏွင့္ ဖုန္းတို႔ကိုအသံုးျပဳကာ မိဘမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆုိႏုိင္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

လူမႈမီဒီယာအသံုးမ်ားသည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား စိတ္က်မႈႏွင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိလာတတ္ပံုကိုလည္း အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ေရးသား ထားသည္။ အသက္ ၁၃ ႏွစ္၊ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမ်ားအနက္ တစ္ပတ္လွ်င္ လူမႈမီဒီယာ ေျခာက္နာရီမွ ကိုးနာရီအထိ အသံုးျပဳသည့္ ကေလးမ်ားသည္ လူမႈမီဒီယာအသံုးနည္းသည့္ ကေလးမ်ားထက္ မေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ေျခ ၄၇ ရာခုိင္ႏႈန္းပိုမ်ားေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အသက္လိမ္ၿပီး လူမႈမီဒီယာသံုးသည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ Messenger Kids သည္ လံုၿခံဳေသာ လူမႈမီဒီယာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က ေျပာဆုိမႈကိုလည္း ပညာရွင္မ်ားက ေခ်ပခဲ့သည္။ ယခုေလာေလာဆယ္ တြင္ Snapchat ၊ Instagram ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မ်ားကိုအသံုးျပဳေနသည့္ ကေလးမ်ားသည္ ႐ိုးရွင္းေသာ Messenger Kids ကိုသံုးခ်င္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားကေျပာဆိုခဲ့သည္။

BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply