ေရႊႀတိဂံေဒသ လူငယ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး (ေဆးျဖတ္စခန္း) တြင္ အေထာက္အပံ့မ်ားလိုအပ္ေန

0
188


မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၈

ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း ေရႊႀတိဂံေဒသ လူငယ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး (ေဆးျဖတ္စခန္း)တြင္ အေထာက္အပံ့မ်ားလိုအပ္လွ်က္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကူညီႏိုင္ရန္အတြက္ တာခ်ီလိတ္ မွ ပူတာအို အထိ ခရီးရွည္ စက္ဘီးနင္းၿပီး ရန္ပံုေငြရွာေဖြမႈကို ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔ က စတင္ခဲ့ရာ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ မႏၲေလးသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

“အရင္က ပံုမွန္ စက္ဘီးစီးတယ္ ။ ခုဟာက အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း တစ္ခုခု လုပ္ရင္းစီးမယ္ဆိုၿပီး ခုခရီးစဥ္ကို စီစဥ္ျဖစ္တယ္ ။ ေရႊႀတိဂံ ေဆးျဖတ္ စခန္းက အစိုးရဖြင့္ေပးတာမဟုတ္ေတာ့ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနတယ္´´ ဟု တာခ်ီလိတ္ မွ တူတာအိုထိ စက္ဘီးစီးသူ ကိုေနဇာ က ေျပာသည္။

စက္ဘီးစီးရာတြင္ တာခ်ီလိတ္မွ လူ (၄) ဦး ျဖင့္ ထြက္ခဲ့ၿပီး က်ိဳင္းတံုတြင္ အျခားစက္ဘီးစီးသူ (၃) ဦး ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔က ရန္ပံုေငြ ၇၇ သိန္းေက်ာ္ရရွိခဲ့ၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက လွဴတန္းခဲ့ရာ က်ပ္သိန္း (၈၀) ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း (၁၅၀) ေက်ာ္ရရွိၿပီျဖစ္သည္။

စက္ဘီအဖြဲ႔သည္ မႏၲေလးမွ ပူတာအိုသို႔ ဆက္လက္ စီးနင္းမည္ျဖစ္ရာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ပူတာအိုသို႔ေရာက္ရွိရန္ အခ်ိန္ဇယား ဆြဲထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊႀတိဂံေဒသ လူငယ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး (ေဆးျဖတ္စခန္း) တြင္ မူးယစ္ ေဆးျဖတ္သူ ၆၃ ဦးရွိၿပီး ေနရပ္မျပန္သည့္ လူ (၂၀) ရွိကာ ေဆးျဖတ္သူမ်ားကို တစ္လလွ်င္ ဆန္ နွစ္ပုံး နွင့္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၂၆၀၀ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁ သိန္းေက်ာ္) ေပးေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၈

ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း ေရႊႀတိဂံေဒသ လူငယ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး (ေဆးျဖတ္စခန္း)တြင္ အေထာက္အပံ့မ်ားလိုအပ္လွ်က္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကူညီႏိုင္ရန္အတြက္ တာခ်ီလိတ္ မွ ပူတာအို အထိ ခရီးရွည္ စက္ဘီးနင္းၿပီး ရန္ပံုေငြရွာေဖြမႈကို ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔ က စတင္ခဲ့ရာ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ မႏၲေလးသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

“အရင္က ပံုမွန္ စက္ဘီးစီးတယ္ ။ ခုဟာက အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း တစ္ခုခု လုပ္ရင္းစီးမယ္ဆိုၿပီး ခုခရီးစဥ္ကို စီစဥ္ျဖစ္တယ္ ။ ေရႊႀတိဂံ ေဆးျဖတ္ စခန္းက အစိုးရဖြင့္ေပးတာမဟုတ္ေတာ့ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနတယ္´´ ဟု တာခ်ီလိတ္ မွ တူတာအိုထိ စက္ဘီးစီးသူ ကိုေနဇာ က ေျပာသည္။

စက္ဘီးစီးရာတြင္ တာခ်ီလိတ္မွ လူ (၄) ဦး ျဖင့္ ထြက္ခဲ့ၿပီး က်ိဳင္းတံုတြင္ အျခားစက္ဘီးစီးသူ (၃) ဦး ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔က ရန္ပံုေငြ ၇၇ သိန္းေက်ာ္ရရွိခဲ့ၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက လွဴတန္းခဲ့ရာ က်ပ္သိန္း (၈၀) ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း (၁၅၀) ေက်ာ္ရရွိၿပီျဖစ္သည္။

စက္ဘီအဖြဲ႔သည္ မႏၲေလးမွ ပူတာအိုသို႔ ဆက္လက္ စီးနင္းမည္ျဖစ္ရာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ပူတာအိုသို႔ေရာက္ရွိရန္ အခ်ိန္ဇယား ဆြဲထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊႀတိဂံေဒသ လူငယ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး (ေဆးျဖတ္စခန္း) တြင္ မူးယစ္ ေဆးျဖတ္သူ ၆၃ ဦးရွိၿပီး ေနရပ္မျပန္သည့္ လူ (၂၀) ရွိကာ ေဆးျဖတ္သူမ်ားကို တစ္လလွ်င္ ဆန္ နွစ္ပုံး နွင့္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၂၆၀၀ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁ သိန္းေက်ာ္) ေပးေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply