ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္တို႕ကို ျပန္လြတ္ ေပးေရး မင္းျပားတြင္ ဆႏၵျပ

0
212


ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၃၁

ဖမ္းဆီးခံထားရေသာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာ ေဝဟင္ေအာင္တို႔ကို ျပန္လႊတ္ေပးေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္ နယ္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယေန႕ေန႕လည္ပိုင္းက ဆႏၵျပေတာင္းဆို ခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵျပပြဲတြင္ လူရာႏွင့္ခ်ီပါဝင္ၿပီး ေန႔လည္ ၁နာရီမွ ၂ ႏွာရီအထိ ဆႏၵျပ ေတာင္ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရခိုင္အမ်ိးသားပါတီရံုးေရွ႕မွ လူအင္အား ၄၀၀ ခန္႔ျဖင့္စတင္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္က ဆႏၵျပသူမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က ပတ္ခတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားသူမ်ားအတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီအေရးယူေပးရန္ပါဝင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အလံႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အလံမ်ား၊ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္တို႕ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ဗီြႏိုင္းမ်ားထုတ္ကာ ကိုင္ေဆာင္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္တို႔ကို ျပန္လြတ္ ေပးေရးႏွင့္ ေျမာက္ဦးပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ကုိ ဥေပေဒအရ အေရးယူေပးရန္ အတြက္ ေတာင္းဆိုမႈသည္ မင္းျပာၿမိဳ႕နယ္ အပါအဝင္ ရခိုင္္ျပည္နယ္ သံုးခုတြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီးုျဖစ္သည္။

၇ ဦးေသဆံုးၿပီး ၁၂ ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့ေသာေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာ ေဝဟင္ေအာင္တို႔ကို ပုဒ္မသံုး ခုျဖင့္ စစ္ေတြအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးထားသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၃၁

ဖမ္းဆီးခံထားရေသာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာ ေဝဟင္ေအာင္တို႔ကို ျပန္လႊတ္ေပးေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္ နယ္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယေန႕ေန႕လည္ပိုင္းက ဆႏၵျပေတာင္းဆို ခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵျပပြဲတြင္ လူရာႏွင့္ခ်ီပါဝင္ၿပီး ေန႔လည္ ၁နာရီမွ ၂ ႏွာရီအထိ ဆႏၵျပ ေတာင္ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရခိုင္အမ်ိးသားပါတီရံုးေရွ႕မွ လူအင္အား ၄၀၀ ခန္႔ျဖင့္စတင္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္က ဆႏၵျပသူမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က ပတ္ခတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားသူမ်ားအတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီအေရးယူေပးရန္ပါဝင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အလံႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အလံမ်ား၊ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္တို႕ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ဗီြႏိုင္းမ်ားထုတ္ကာ ကိုင္ေဆာင္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္တို႔ကို ျပန္လြတ္ ေပးေရးႏွင့္ ေျမာက္ဦးပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ကုိ ဥေပေဒအရ အေရးယူေပးရန္ အတြက္ ေတာင္းဆိုမႈသည္ မင္းျပာၿမိဳ႕နယ္ အပါအဝင္ ရခိုင္္ျပည္နယ္ သံုးခုတြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီးုျဖစ္သည္။

၇ ဦးေသဆံုးၿပီး ၁၂ ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့ေသာေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာ ေဝဟင္ေအာင္တို႔ကို ပုဒ္မသံုး ခုျဖင့္ စစ္ေတြအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးထားသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply