ျဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းကို (၆)ႀကိမ္ေျမာက္ရံုးထုတ္၊ လက္နက္အမႈမ်ား စစ္ေဆး

0
186

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ၊ ၂၀၁၈

ဦးၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္းကို ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔က ဒကၡိဏခရုိင္တရားရုံး တြင္ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ရုံးထုတ္ခဲ႔ၿပီး လက္နက္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ဒီကေန႔ကေတာ႔ လက္နက္အမႈအတြက္ တရားလုိ သက္ေသေတြကုိ အျပန္အလွန္စစ္ေဆးေမးျမန္းတာပါ။ လာမယ္႔ရုံးခ်ိန္းမွာေတာ႔ အျခား အမႈေတြအတြက္ စစ္ေဆးသြားဖုိ႔ လုိျပသက္ေသေတြကုိ ထပ္ခ်ိန္းလုိက္ တာပါ” ဟု ဒကၡိဏခရုိင္တရားရုံး ဒုတိယတရားသူႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေထြးက ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ၇ ႀကိမ္ေျမာက္ရုံးထုတ္စစ္ေဆးမႈကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး သြင္းကုန္ ပုိ႔ကုန္ဥပေဒ၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ ပုဒ္မ (၇)တုိ႔ျဖင့္ တရားစြဲထား သည့္အမႈမ်ားအတြက္ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဦးၿဖဳိးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ အေပါင္းအပါ ႏွစ္ဦးကုိ လက္နက္၊ မူးယစ္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္အတူ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္၌ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကြင္းဆက္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ရွိ ၎ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဟုိတယ္အတြင္း ဆက္လက္ရွာေဖြရာ လက္နက္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ထပ္မံေတြ႔ရွိခဲ႔ၿပီး သက္ဆုိင္ရာမွ ၎ အပါအ၀င္ ၈ ဦးအား ဖမ္းဆီး ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဦးၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္းႏွင့္ပါ၀င္ပတ္သက္သူ ၇ ဦးတုိ႔သည္ မူး/စိတ္ ဥပေဒ ၂ မႈ၊ လက္နက္အက္ဥပေဒ ၂ မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရး အက္ဥပေဒ ၂ မႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ လွ်ဳိ႔၀ွက္အက္ ၂ မႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အထိမ္းအမွတ္အမႈ ၁ မႈ၊ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ အမႈ ၁ မႈႏွင္တရားစြဲဆုိခံထားရၿပီး ဦးၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္းမွာ အမႈအားလုံး၌ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ၊ ၂၀၁၈

ဦးၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္းကို ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔က ဒကၡိဏခရုိင္တရားရုံး တြင္ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ရုံးထုတ္ခဲ႔ၿပီး လက္နက္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ဒီကေန႔ကေတာ႔ လက္နက္အမႈအတြက္ တရားလုိ သက္ေသေတြကုိ အျပန္အလွန္စစ္ေဆးေမးျမန္းတာပါ။ လာမယ္႔ရုံးခ်ိန္းမွာေတာ႔ အျခား အမႈေတြအတြက္ စစ္ေဆးသြားဖုိ႔ လုိျပသက္ေသေတြကုိ ထပ္ခ်ိန္းလုိက္ တာပါ” ဟု ဒကၡိဏခရုိင္တရားရုံး ဒုတိယတရားသူႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေထြးက ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ၇ ႀကိမ္ေျမာက္ရုံးထုတ္စစ္ေဆးမႈကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး သြင္းကုန္ ပုိ႔ကုန္ဥပေဒ၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ ပုဒ္မ (၇)တုိ႔ျဖင့္ တရားစြဲထား သည့္အမႈမ်ားအတြက္ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဦးၿဖဳိးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ အေပါင္းအပါ ႏွစ္ဦးကုိ လက္နက္၊ မူးယစ္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္အတူ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္၌ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကြင္းဆက္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ရွိ ၎ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဟုိတယ္အတြင္း ဆက္လက္ရွာေဖြရာ လက္နက္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ထပ္မံေတြ႔ရွိခဲ႔ၿပီး သက္ဆုိင္ရာမွ ၎ အပါအ၀င္ ၈ ဦးအား ဖမ္းဆီး ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဦးၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္းႏွင့္ပါ၀င္ပတ္သက္သူ ၇ ဦးတုိ႔သည္ မူး/စိတ္ ဥပေဒ ၂ မႈ၊ လက္နက္အက္ဥပေဒ ၂ မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရး အက္ဥပေဒ ၂ မႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ လွ်ဳိ႔၀ွက္အက္ ၂ မႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အထိမ္းအမွတ္အမႈ ၁ မႈ၊ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ အမႈ ၁ မႈႏွင္တရားစြဲဆုိခံထားရၿပီး ဦးၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္းမွာ အမႈအားလုံး၌ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply