လၾကတ္မႈျဖစ္စဥ္အရ သမၼတအေျပာင္းအလဲ ၊၀န္ႀကီးအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚႏိုင္

0
176

မႏၱေလး ၊ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ၊ ၂၀၁၈

ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ညတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ လၾကတ္မႈျဖစ္စဥ္အေပၚ သံုးသပ္၍ ႏိုင္ငံ၏ အဓိပတိ ေဘးဥပါဒ္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သမၼတ အေျပာင္းအလဲ ၊ ၀န္ႀကီး အေျပာင္း အလဲမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပကၡဒိန္အႀကံေပးအဖြဲ႔ဝင္ ဦးေဇာ္မင္း က ေျပာသည္။

“လၾကတ္တာ သံုးႏွစ္တစ္ႀကိမ္၊ ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ျဖစ္တယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ကမျမင္ရဘူး ။ အခုဟာက ျမန္မာႏိုင္ငံက ျမင္ရေတာ့ ေရႀကီး မယ္။ ငလွ်င္လွဳပ္တာ ေတြေတြ႔ရမယ္ ။ မိုးေတြအသည္းအထန္ရြာလာမယ္။ မိုးသီးေတြက်မယ္ ။ ေသြးထြက္သံယိုရွိတာေတြ ေတြ႔ရမယ္”ဟု ဦးေဇာ္မင္းက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုးအေျပာင္းအလဲ အျဖစ္ ဝန္ႀကီးတစ္ခ်ိဳ႕ အေျပာင္းအလဲ ႏွင့္ သမၼတ အေျပာင္းလဲ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း နကၡေဗဒ သေဘာျဖင့္ သံုးသပ္ထားသည္။

“လုပ္ရည္ ကိုင္ရည္နည္းပါးတဲ့ ဝန္ႀကီးတစ္ခ်ိဳ႕ တစ္ေနရာနဲ႔ တစ္ေနရာ ေျပာင္းသြား တာ မ်ိဳးေတြ နားသြားတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္တယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ႀကီးစြာေသာ အႀကီးအကဲ အဓိပတိ က်န္းမာေရးပိုၿပီးေတာ့ ဥပါဒ္ျဖစ္တာမ်ိဳးေတြ ႀကံဳေတြ႔မယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံျပကၡဒိန္အႀကံေပးအဖြဲ႔ဝင္ ဦးေဇာ္မင္း က ေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ (ယေန႔ည)လၾကတ္မႈျမင္ကြင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္သူအမ်ား စိတ္၀င္စားစြာ ၾကည့္ရႈ႕ခဲ့ၾကၿပီး လူမႈကြန္ယက္မ်ားတြင္ လၾကတ္မႈ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ဖုန္းကင္မရာ ၊ ဒီဂ်စ္တယ္ကင္မရာ စသည္တို႔ျဖင့္ ရိုက္ကူးတင္ဆက္မႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ၾကခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

ဓာတ္ပံု – ေ၀ယံထြန္း (ပဥၥမလႈိင္း)

မႏၱေလး ၊ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ၊ ၂၀၁၈

ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ညတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ လၾကတ္မႈျဖစ္စဥ္အေပၚ သံုးသပ္၍ ႏိုင္ငံ၏ အဓိပတိ ေဘးဥပါဒ္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သမၼတ အေျပာင္းအလဲ ၊ ၀န္ႀကီး အေျပာင္း အလဲမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပကၡဒိန္အႀကံေပးအဖြဲ႔ဝင္ ဦးေဇာ္မင္း က ေျပာသည္။

“လၾကတ္တာ သံုးႏွစ္တစ္ႀကိမ္၊ ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ျဖစ္တယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ကမျမင္ရဘူး ။ အခုဟာက ျမန္မာႏိုင္ငံက ျမင္ရေတာ့ ေရႀကီး မယ္။ ငလွ်င္လွဳပ္တာ ေတြေတြ႔ရမယ္ ။ မိုးေတြအသည္းအထန္ရြာလာမယ္။ မိုးသီးေတြက်မယ္ ။ ေသြးထြက္သံယိုရွိတာေတြ ေတြ႔ရမယ္”ဟု ဦးေဇာ္မင္းက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုးအေျပာင္းအလဲ အျဖစ္ ဝန္ႀကီးတစ္ခ်ိဳ႕ အေျပာင္းအလဲ ႏွင့္ သမၼတ အေျပာင္းလဲ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း နကၡေဗဒ သေဘာျဖင့္ သံုးသပ္ထားသည္။

“လုပ္ရည္ ကိုင္ရည္နည္းပါးတဲ့ ဝန္ႀကီးတစ္ခ်ိဳ႕ တစ္ေနရာနဲ႔ တစ္ေနရာ ေျပာင္းသြား တာ မ်ိဳးေတြ နားသြားတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္တယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ႀကီးစြာေသာ အႀကီးအကဲ အဓိပတိ က်န္းမာေရးပိုၿပီးေတာ့ ဥပါဒ္ျဖစ္တာမ်ိဳးေတြ ႀကံဳေတြ႔မယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံျပကၡဒိန္အႀကံေပးအဖြဲ႔ဝင္ ဦးေဇာ္မင္း က ေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ (ယေန႔ည)လၾကတ္မႈျမင္ကြင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္သူအမ်ား စိတ္၀င္စားစြာ ၾကည့္ရႈ႕ခဲ့ၾကၿပီး လူမႈကြန္ယက္မ်ားတြင္ လၾကတ္မႈ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ဖုန္းကင္မရာ ၊ ဒီဂ်စ္တယ္ကင္မရာ စသည္တို႔ျဖင့္ ရိုက္ကူးတင္ဆက္မႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ၾကခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

ဓာတ္ပံု – ေ၀ယံထြန္း (ပဥၥမလႈိင္း)

Leave a Reply