ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးကင္းစင္ဆိုင္ ၁၂၄ ဆိုင္အား ပထမဆံုးအႀကိမ္ အသိအမွတ္ျပဳကတ္မ်ား ေပးအပ္

0
136


မႏၱေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေစ်းခ်ိဳေတာ္အတြင္းရွိ ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးကင္းစင္ဆိုင္ ၁၂၄ ဆိုင္ကို အစားအေသာက္နွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန နွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔က အသိအမွတ္ျပဳကတ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔အသိအမွတ္ျပဳကတ္မ်ား ေပးနိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ကတည္းက ယင္းဆိုင္မ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ခြင့္မျပဳ ဆိုးေဆးလံုးဝ မေတြ႔ရေတာ့သည့္အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳကတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ခြင့္မျပဳဆိုးေဆး ကင္းစင္တာကို အသိအမွတ္ျပဳကတ္ထုတ္ေပးေပမယ့္ ဆက္လက္စစ္ေဆးလို႔ ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးေတြ႔ရင္ ကတ္ကို ျပန္သိမ္းတဲ့အျပင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအရလည္း အေရးယူသြားမယ္ ။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစားအေသာက္နွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ က ေျပာသည္။

ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးကင္းစင္ဆိုင္ အသိအမွတ္ျပဳကတ္ထုတ္ေပးသည့္ ဆိုင္မ်ားမွာ ငပိ၊ လက္ဖက္၊ ငရုတ္သီးမႈန္႔၊ မွ်စ္ နွင့္ ပဲႀကီးေလွာ္ စသည့္ဆိုင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ကုန္ပစၥည္း (၂၅) မ်ိဳးပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီကတ္ျပားေတြဟာ အစေတာ့ မသိသာေသးပါဘူး ။ ေနာက္မွာ အမ်ားျပည္သူအေနနဲ႔ က်န္းမာေရးအသိေတြ က်န္းမာေရး ဗဟုသုတေတြ ရွိလာရင္ စားသံုးသူေတြက ဒီလက္မွတ္ရွိတဲ့ ဆိုင္ေတြမွာ အဝယ္မ်ား လာမွာျဖစ္ပါတယ္´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္က ေျပာသည္။

မႏၲေလးေစ်းခ်ိဳေတာ္အျပင္ မႏၲလးၿမိဳ႕ေပၚရွိ လက္ကားေစ်းကိုလည္း ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးကင္းစင္ဆိုင္ အသိအမွတ္ျပဳကဒ္မ်ား ထုတ္ေပးနိုင္ရန္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေစ်းခ်ိဳေတာ္အတြင္းရွိ ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးကင္းစင္ဆိုင္ ၁၂၄ ဆိုင္ကို အစားအေသာက္နွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန နွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔က အသိအမွတ္ျပဳကတ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔အသိအမွတ္ျပဳကတ္မ်ား ေပးနိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ကတည္းက ယင္းဆိုင္မ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ခြင့္မျပဳ ဆိုးေဆးလံုးဝ မေတြ႔ရေတာ့သည့္အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳကတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ခြင့္မျပဳဆိုးေဆး ကင္းစင္တာကို အသိအမွတ္ျပဳကတ္ထုတ္ေပးေပမယ့္ ဆက္လက္စစ္ေဆးလို႔ ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးေတြ႔ရင္ ကတ္ကို ျပန္သိမ္းတဲ့အျပင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအရလည္း အေရးယူသြားမယ္ ။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစားအေသာက္နွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ က ေျပာသည္။

ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးကင္းစင္ဆိုင္ အသိအမွတ္ျပဳကတ္ထုတ္ေပးသည့္ ဆိုင္မ်ားမွာ ငပိ၊ လက္ဖက္၊ ငရုတ္သီးမႈန္႔၊ မွ်စ္ နွင့္ ပဲႀကီးေလွာ္ စသည့္ဆိုင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ကုန္ပစၥည္း (၂၅) မ်ိဳးပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီကတ္ျပားေတြဟာ အစေတာ့ မသိသာေသးပါဘူး ။ ေနာက္မွာ အမ်ားျပည္သူအေနနဲ႔ က်န္းမာေရးအသိေတြ က်န္းမာေရး ဗဟုသုတေတြ ရွိလာရင္ စားသံုးသူေတြက ဒီလက္မွတ္ရွိတဲ့ ဆိုင္ေတြမွာ အဝယ္မ်ား လာမွာျဖစ္ပါတယ္´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္က ေျပာသည္။

မႏၲေလးေစ်းခ်ိဳေတာ္အျပင္ မႏၲလးၿမိဳ႕ေပၚရွိ လက္ကားေစ်းကိုလည္း ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးကင္းစင္ဆိုင္ အသိအမွတ္ျပဳကဒ္မ်ား ထုတ္ေပးနိုင္ရန္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply