ရန္ကုန္စည္ပင္ဥပေဒမူၾကမ္းကို လက္ရွိက်င္းပလ်က္ရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳမည္

0
140


ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ၊ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္စည္ပင္ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆဲြလ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိက်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္အတည္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဥပေဒမူၾကမ္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြေဆြးေႏြး မယ့္အဆင့္အထိေရာက္ေနၿပီေပါ့ ။အခုက်င္း ပေနတဲ့ ဆ႒မအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းမွာပဲအတည္ျပဳသြားမယ္”ဟု မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေ႒းကေျပာသည္။

အဆိုပါဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ နည္းဥပေဒအား တစ္ပါတည္းေရးဆဲြသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ရွစ္လေက်ာ္ လစ္လပ္ေန သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္၏ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကို က်င္းပျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလွေ႒းကေျပာဆိုသည္။

“ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး တဆက္တည္းနည္းဥပေဒေရးဆဲြဖို႔ အခုေတာင္ျပင္ဆင္ေနက်ပါတယ္။ နည္းဥပေဒၿပီးတာနဲ႔ ေရြး ေကာက္ပဲြအျမန္ဆံုးက်င္းပႏိုင္ဖုိ႔လုပ္ပါမယ္”ဟု၎ကေျပာသည္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္ကက်င္းပခဲ့သည့္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ တစ္အိမ္ ေထာင္လွ်င္အသက္၁၈ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူတစ္ဦးသာမဲေပးခြင့္ရွိေသာ္လည္း ယခုေရးဆဲြထားသည့္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အသက္၁၈ႏွစ္ျပည့္ၿပီး သူတိုင္းမဲေပးခြင့္ရရွိရန္ထည့္သြင္းေရးဆဲြထားေၾကာင္း သိရသည္။
ယခင္ေရြးေကာက္ပဲြကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလကက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေကာ္မတီ၀င္ ၄ဦး ၊ ခ႐ိုင္ ၄ခ႐ိုင္ မွကိုယ္စားလွယ္ ၄ဦးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ၿမိဳ႕နယ္မွကိုယ္စားလွယ္ ၉၉ဦးတို႔ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ဥပေဒအသစ္ေရးဆဲြၿပီးပါက ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေရပိုမိုတိုး လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဖဲြ႕စည္းပံုေျပာင္းမယ္ ဖဲြ႕စည္းပံုေျပာင္းလာတဲ့အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရပိုၿပီးတိုးလာမွာပါ”ဟု ဦးလွေဌးကေျပာသည္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္က က်င္းပခဲ့သည့္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပဲြကို ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရက က်ပ္သိန္းေပါင္း ၅၀၀၀ခန္႔သံုးစဲြခဲ့သည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ၊ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္စည္ပင္ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆဲြလ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိက်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္အတည္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဥပေဒမူၾကမ္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြေဆြးေႏြး မယ့္အဆင့္အထိေရာက္ေနၿပီေပါ့ ။အခုက်င္း ပေနတဲ့ ဆ႒မအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းမွာပဲအတည္ျပဳသြားမယ္”ဟု မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေ႒းကေျပာသည္။

အဆိုပါဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ နည္းဥပေဒအား တစ္ပါတည္းေရးဆဲြသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ရွစ္လေက်ာ္ လစ္လပ္ေန သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္၏ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကို က်င္းပျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလွေ႒းကေျပာဆိုသည္။

“ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး တဆက္တည္းနည္းဥပေဒေရးဆဲြဖို႔ အခုေတာင္ျပင္ဆင္ေနက်ပါတယ္။ နည္းဥပေဒၿပီးတာနဲ႔ ေရြး ေကာက္ပဲြအျမန္ဆံုးက်င္းပႏိုင္ဖုိ႔လုပ္ပါမယ္”ဟု၎ကေျပာသည္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္ကက်င္းပခဲ့သည့္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ တစ္အိမ္ ေထာင္လွ်င္အသက္၁၈ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူတစ္ဦးသာမဲေပးခြင့္ရွိေသာ္လည္း ယခုေရးဆဲြထားသည့္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အသက္၁၈ႏွစ္ျပည့္ၿပီး သူတိုင္းမဲေပးခြင့္ရရွိရန္ထည့္သြင္းေရးဆဲြထားေၾကာင္း သိရသည္။
ယခင္ေရြးေကာက္ပဲြကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလကက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေကာ္မတီ၀င္ ၄ဦး ၊ ခ႐ိုင္ ၄ခ႐ိုင္ မွကိုယ္စားလွယ္ ၄ဦးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ၿမိဳ႕နယ္မွကိုယ္စားလွယ္ ၉၉ဦးတို႔ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ဥပေဒအသစ္ေရးဆဲြၿပီးပါက ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေရပိုမိုတိုး လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဖဲြ႕စည္းပံုေျပာင္းမယ္ ဖဲြ႕စည္းပံုေျပာင္းလာတဲ့အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရပိုၿပီးတိုးလာမွာပါ”ဟု ဦးလွေဌးကေျပာသည္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္က က်င္းပခဲ့သည့္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပဲြကို ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရက က်ပ္သိန္းေပါင္း ၅၀၀၀ခန္႔သံုးစဲြခဲ့သည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply