အစုစပ္လုပ္ငန္း ဥပေဒမူၾကမ္​း​ေရးဆြဲၿပီးပါက အမ်ားျပည္​သူသို႔ခ်ျပကာ အၾကံျပဳ ခ်က္​​ေတာင္​းခံသြားမည္​

0
227


ရန္​ကုန္​ ၊ ​ေဖ​ေဖၚ၀ါရီ ၁ ၊ ၂၀၁၈

အစုစပ္လုပ္ငန္းဥပေဒ ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ေရးဆြဲျခင္​းကို ျပည္တြင္းပညာရွင္ မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္း စတင္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲျခင္​းျဖစ္​ျပ​ီး ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆဲြၿပီးပါက ျပည္သူမ်ားသို႔ ခ်ျပေဆြးေႏြး၍ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေတာင္းခံ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈနွင့္ ကုမၸဏီ မ်ားညႊန္ႀကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္​။

ယခုႏွစ္​အတြင္း အစုစပ္ ဥပေဒ ကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ျခင္း နွင့္ အတူHard infrastructure နွင့္ soft infrastructure မ်ား ကိုလည္း အားေကာင္း ခိုင္မာ လာေစရန္လုပ္ေဆာင္ေပးသြား မည္ျဖစ္​ၿပီး ဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆဲြၿပီးပါက အမ်ားျပည္သူ သို႔ ဇန္နဝါရီလ (သို႔မဟုတ္) ေဖေဖာ္ဝါရီလအ တြင္း ခ်ျပေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္​။

“အခုႏွစ္​ထဲမွာပဲ အစုစပ္ ဥပေဒ ကို ျပန္ျပင္ၿပီး ၿပီးေအာင္လုပ္ဖို႔ ရွိပါတယ္။ အစုစပ္လုပ္ လိုသူေတြအတြက္ ပိုေကာင္းသြားပါမယ္။ ဥပ​ေဒေတြက ရႈပ္ေနလို႔မရဘူး ။ လုပ္သာကိုင္​သာရွိရမယ္။ ဒီလိုေတြျဖစ္ေနဖို႔ လည္း လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္​Hard infrastructure မွာ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံသူ​ေတြ ပိုမိုဝင္ေရာက္ႏိုင္ေရးကို ဥပေဒအရ လုပ္သာ ကိုင္သာရရွိဖို႔ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္​ပါတယ္​။ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒ​ေတြကို ႐ွင္​း႐ွင္းလင္းလင္​း​ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္​ပါတယ္​။”ဟု ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈ နွင့္ ကုမၸဏီ မ်ား ညႊန္ႀကားမႈ ဦးစီးဌာန ညႊန္ႀကားေရးမႈးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္နိုင္ဦး က ေျပာသည္။

ဥပေဒ ပိုင္းမ်ား အားေကာင္း ခိုင္မာေစေရး အတြက္ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္၌ ျပဌာန္းထားသည့္ အစုစ ပ္လုပ္ငန္းဥပေဒ (partnership law) ကို ေခတ္ႏွင့္အညီ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲသြားမည္​ျဖစ္​​ေၾကာင္​းသိရသည္​။

လက္ရွိတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းကို ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခြင့္ေပးလိုက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၌ စြမ္းေဆာင္ရည္အားေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အားသာခ်က္ျဖစ္ႏိုင္​ေသာ္​လည္​း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီ မ်ားဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

​ေဝ​ေဝၿဖိဳး

ရန္​ကုန္​ ၊ ​ေဖ​ေဖၚ၀ါရီ ၁ ၊ ၂၀၁၈

အစုစပ္လုပ္ငန္းဥပေဒ ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ေရးဆြဲျခင္​းကို ျပည္တြင္းပညာရွင္ မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္း စတင္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲျခင္​းျဖစ္​ျပ​ီး ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆဲြၿပီးပါက ျပည္သူမ်ားသို႔ ခ်ျပေဆြးေႏြး၍ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေတာင္းခံ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈနွင့္ ကုမၸဏီ မ်ားညႊန္ႀကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္​။

ယခုႏွစ္​အတြင္း အစုစပ္ ဥပေဒ ကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ျခင္း နွင့္ အတူHard infrastructure နွင့္ soft infrastructure မ်ား ကိုလည္း အားေကာင္း ခိုင္မာ လာေစရန္လုပ္ေဆာင္ေပးသြား မည္ျဖစ္​ၿပီး ဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆဲြၿပီးပါက အမ်ားျပည္သူ သို႔ ဇန္နဝါရီလ (သို႔မဟုတ္) ေဖေဖာ္ဝါရီလအ တြင္း ခ်ျပေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္​။

“အခုႏွစ္​ထဲမွာပဲ အစုစပ္ ဥပေဒ ကို ျပန္ျပင္ၿပီး ၿပီးေအာင္လုပ္ဖို႔ ရွိပါတယ္။ အစုစပ္လုပ္ လိုသူေတြအတြက္ ပိုေကာင္းသြားပါမယ္။ ဥပ​ေဒေတြက ရႈပ္ေနလို႔မရဘူး ။ လုပ္သာကိုင္​သာရွိရမယ္။ ဒီလိုေတြျဖစ္ေနဖို႔ လည္း လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္​Hard infrastructure မွာ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံသူ​ေတြ ပိုမိုဝင္ေရာက္ႏိုင္ေရးကို ဥပေဒအရ လုပ္သာ ကိုင္သာရရွိဖို႔ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္​ပါတယ္​။ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒ​ေတြကို ႐ွင္​း႐ွင္းလင္းလင္​း​ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္​ပါတယ္​။”ဟု ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈ နွင့္ ကုမၸဏီ မ်ား ညႊန္ႀကားမႈ ဦးစီးဌာန ညႊန္ႀကားေရးမႈးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္နိုင္ဦး က ေျပာသည္။

ဥပေဒ ပိုင္းမ်ား အားေကာင္း ခိုင္မာေစေရး အတြက္ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္၌ ျပဌာန္းထားသည့္ အစုစ ပ္လုပ္ငန္းဥပေဒ (partnership law) ကို ေခတ္ႏွင့္အညီ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲသြားမည္​ျဖစ္​​ေၾကာင္​းသိရသည္​။

လက္ရွိတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းကို ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခြင့္ေပးလိုက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၌ စြမ္းေဆာင္ရည္အားေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အားသာခ်က္ျဖစ္ႏိုင္​ေသာ္​လည္​း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီ မ်ားဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

​ေဝ​ေဝၿဖိဳး

Leave a Reply