ေက်ာင္းသားမ်ား ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေက်ာင္းျပန္တတ္ခြင့္ေပးေရး ေတာင္းဆို

0
176


မႏၱေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရမည္းသင္းၿမိဳ႕ရွိ နည္းပညာတကၠသိုလ္အတြင္း ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပးေရးေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ပညာ သင္ၾကားခြင့္ ရပ္စဲခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေက်ာင္းျပန္တတ္ခြင့္ေပးေရးအတြက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔က ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ေတာင္းဆိုရျခင္းကုိ ရမည္းသင္းနည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢက ေက်ာင္းတြင္း လွဳပ္ရွားမႈတစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပးဖုိ႔ဆိုတာ ေက်ာင္းထဲမွာပဲ ေတာင္းဆိုလို႔မရဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ခုေက်ာင္းတြင္းလွဳပ္ရွားမႈဟာ မတရားသျဖင့္ေက်ာင္းထုတ္တာေတြ မလုပ္ဖို႔နဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြ အေၾကာက္တရားစိမ့္ဝင္ေအာင္ ဆက္မလုပ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုတာျဖစ္ပါတယ္ ။ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးေရးကိုေတာ့ ေကာ္မတီ က ဆက္လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္ ။´´ ဟု ရမည္းသင္း နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ဒုဥကၠ႒ (၂) ကိုသီဟေဇာ္က ေျပာသည္။

ပညာေရး ရပ္ဆိုင္းခံရမႈတြင္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္မွ (၁၂) ဦး ၊ ရမည္းသင္းနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ (၁၁) ဦး ၊ မိတၳီလာနည္းပညာ တကၠသိုလ္မွ (၁) ဦး ၊ မိတၳီလာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ (၆)ဦး၊ မိုးညွင္း ဒီဂရီေကာလိပ္မွ (၄) ဦး ၊ စစ္ကိုင္းပညာေရးေကာလိပ္ မွ (၃) ဦး ႏွင့္ မိတၳီလာတကၠသိုလ္ မွ (၉) ဦး၊ ကန္႔ဘလူ စက္မႈလက္မႈ သိပၸံမွ (၇) ဦး၊ ေက်ာက္ဆည္ တကၠသိုလ္မွ (၁) ဦး အျပင္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းမအပ္ရေသးသည့္ ေက်ာင္းသား/သူ(၂) ဦးကိုလည္း ပညာသင္ၾကားခြင့္ရပ္စဲခဲ့ေသာေၾကာင့္ စုစုေပါင္း (၅၆) ဦး ကို ပညာသင္ခြင့္ရပ္စဲခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရမည္းသင္းၿမိဳ႕ရွိ နည္းပညာတကၠသိုလ္အတြင္း ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပးေရးေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ပညာ သင္ၾကားခြင့္ ရပ္စဲခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေက်ာင္းျပန္တတ္ခြင့္ေပးေရးအတြက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔က ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ေတာင္းဆိုရျခင္းကုိ ရမည္းသင္းနည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢက ေက်ာင္းတြင္း လွဳပ္ရွားမႈတစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပးဖုိ႔ဆိုတာ ေက်ာင္းထဲမွာပဲ ေတာင္းဆိုလို႔မရဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ခုေက်ာင္းတြင္းလွဳပ္ရွားမႈဟာ မတရားသျဖင့္ေက်ာင္းထုတ္တာေတြ မလုပ္ဖို႔နဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြ အေၾကာက္တရားစိမ့္ဝင္ေအာင္ ဆက္မလုပ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုတာျဖစ္ပါတယ္ ။ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးေရးကိုေတာ့ ေကာ္မတီ က ဆက္လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္ ။´´ ဟု ရမည္းသင္း နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ဒုဥကၠ႒ (၂) ကိုသီဟေဇာ္က ေျပာသည္။

ပညာေရး ရပ္ဆိုင္းခံရမႈတြင္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္မွ (၁၂) ဦး ၊ ရမည္းသင္းနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ (၁၁) ဦး ၊ မိတၳီလာနည္းပညာ တကၠသိုလ္မွ (၁) ဦး ၊ မိတၳီလာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ (၆)ဦး၊ မိုးညွင္း ဒီဂရီေကာလိပ္မွ (၄) ဦး ၊ စစ္ကိုင္းပညာေရးေကာလိပ္ မွ (၃) ဦး ႏွင့္ မိတၳီလာတကၠသိုလ္ မွ (၉) ဦး၊ ကန္႔ဘလူ စက္မႈလက္မႈ သိပၸံမွ (၇) ဦး၊ ေက်ာက္ဆည္ တကၠသိုလ္မွ (၁) ဦး အျပင္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းမအပ္ရေသးသည့္ ေက်ာင္းသား/သူ(၂) ဦးကိုလည္း ပညာသင္ၾကားခြင့္ရပ္စဲခဲ့ေသာေၾကာင့္ စုစုေပါင္း (၅၆) ဦး ကို ပညာသင္ခြင့္ရပ္စဲခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply