ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ေဟာ့ကိုင္းဒုိးကၽြန္းရွိ ဘုိးဘြားရိပ္သာတစ္ခုတြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္၊ ၁၁ ဦး ေသဆံုး

0
144


ဆက္ပို႐ို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ေဟာ့ကိုင္းဒုိးကၽြန္း ဆက္ပို႐ိုရွိ ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိသည့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားကုိ ထားရွိေသာ ေဂဟာတစ္ခု၌ မီးေလာင္မႈ တစ္ခုေၾကာင့္ လူ ၁၁ ဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ပန္ရဲတပ္ဖဲြ႕က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အထပ္သံုးထပ္ရွိ အေဆာက္အအံုမီးစဲြေလာင္ေနပံုႏွင့္ ယင္းကို မီးသတ္ သမားမ်ားက ႀကိဳးစားၿငိႇမ္းသတ္ေနပံုတို႔ကုိ မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ အေဆာက္အအံု၏အမိုးၿပိဳက်ခဲ့သည္။ ေဂဟာတြင္ ေနထုိင္သူ ၁၆ ဦးအနက္ အမ်ိဳးသားရွစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးသံုးဦးတုိ႔ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ေဂဟာကုိစီမံခန္႔ခဲြေနသည့္ အဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အျခားလူငါးဦးမွာမူ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ ေျပာခြင့္ရွိသူက ေအအက္ဖ္ပီသုိ႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ ည ၁၁ နာရီ ၄၂ မိနစ္တြင္ မီးေလာင္ကၽြမ္းေၾကာင္း အေရးေပၚ တယ္လီဖုန္းလုိင္းမွ တစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မီးေလာင္မႈကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေငြေၾကးအခက္အခဲႀကံဳေနရသည့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအား ကုန္က်စရိတ္နည္းနည္းျဖင့္ လက္ခံထားရွိသည့္ ေဂဟာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္ အင္န္အိပ္ခ်္ေက သတင္းဌာန ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ညအခ်ိန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဂဟာတြင္ ဝန္ထမ္းအနည္းငယ္သာရွိခဲ့ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေလာင္စာဆီကန္အနည္းငယ္ရွိေသာေၾကာင့္ ေပါက္ကဲြမႈလည္းျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေဂဟာနားတြင္ ေနထုိင္သူ အသက္ ၆၇ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ဂ်ီဂ်ီသတင္းဌာနသို႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ဆက္ပို႐ိုရွိ ဘုိးဘြားရိပ္သာတစ္ခု၌ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ လူ ခုနစ္ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

AFP

႐ိုးေျမ

ဆက္ပို႐ို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ေဟာ့ကိုင္းဒုိးကၽြန္း ဆက္ပို႐ိုရွိ ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိသည့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားကုိ ထားရွိေသာ ေဂဟာတစ္ခု၌ မီးေလာင္မႈ တစ္ခုေၾကာင့္ လူ ၁၁ ဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ပန္ရဲတပ္ဖဲြ႕က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အထပ္သံုးထပ္ရွိ အေဆာက္အအံုမီးစဲြေလာင္ေနပံုႏွင့္ ယင္းကို မီးသတ္ သမားမ်ားက ႀကိဳးစားၿငိႇမ္းသတ္ေနပံုတို႔ကုိ မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ အေဆာက္အအံု၏အမိုးၿပိဳက်ခဲ့သည္။ ေဂဟာတြင္ ေနထုိင္သူ ၁၆ ဦးအနက္ အမ်ိဳးသားရွစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးသံုးဦးတုိ႔ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ေဂဟာကုိစီမံခန္႔ခဲြေနသည့္ အဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အျခားလူငါးဦးမွာမူ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ ေျပာခြင့္ရွိသူက ေအအက္ဖ္ပီသုိ႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ ည ၁၁ နာရီ ၄၂ မိနစ္တြင္ မီးေလာင္ကၽြမ္းေၾကာင္း အေရးေပၚ တယ္လီဖုန္းလုိင္းမွ တစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မီးေလာင္မႈကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေငြေၾကးအခက္အခဲႀကံဳေနရသည့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအား ကုန္က်စရိတ္နည္းနည္းျဖင့္ လက္ခံထားရွိသည့္ ေဂဟာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္ အင္န္အိပ္ခ်္ေက သတင္းဌာန ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ညအခ်ိန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဂဟာတြင္ ဝန္ထမ္းအနည္းငယ္သာရွိခဲ့ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေလာင္စာဆီကန္အနည္းငယ္ရွိေသာေၾကာင့္ ေပါက္ကဲြမႈလည္းျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေဂဟာနားတြင္ ေနထုိင္သူ အသက္ ၆၇ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ဂ်ီဂ်ီသတင္းဌာနသို႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ဆက္ပို႐ိုရွိ ဘုိးဘြားရိပ္သာတစ္ခု၌ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ လူ ခုနစ္ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

AFP

႐ိုးေျမ

Leave a Reply