ျပည္ပမွ ၀င္လာေသာ အာလူးမ်ားေၾကာင့္ အာလူးစုိက္ေတာင္သူမ်ား အရႈံးေပၚ

0
211


ေနျပည္ေတာ္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ၊ ၂၀၁၈

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းမွ အာလူးစုိက္ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္အေနအထား ႏွင့္ ျပည္ပမွ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသည့္ အာလူးမ်ားေၾကာင့္ အရႈံးေပၚမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ အာလူးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းမွ သိရွိရသည္။

“အခုလို တရုတ္အာလူးေတြက ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ကို ၀င္လာေတာ့ ေစ်းကြက္ကေတာ့ပ်က္တာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပစၥည္းကို ၀ယ္ေနက် လူေတြကလည္း မ၀ယ္ေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံက ဆင္းရဲတဲ့နိုင္ငံ ဆိုေတာ့ သိပ္လည္းမဖြံ႔ၿဖိဳးေတာ့ေစ်းေပါတာကိုပဲ၀ယ္လိုက္က်တာေပါ့။ အေရာင္းအ၀ယ္သိပ့္မသြက္ေတာ့ဘူး”ဟု ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ အားလူး စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းအတြင္းေရးမွဴးဦးခြန္ဆန္းဦး ကေျပာသည္။

တရုတ္အာလူးမ်ားကုိ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သို႔ တရား၀င္အခြန္ေဆာင္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားအားျဖင့္ အခြန္မေဆာင္၍ ေသာ္လည္းေကာင္းေန႔စဥ္၀င္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးခြန္ဆန္းဦးက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင္႔ အာလူူးစုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ တုိးတက္ ဖြံ႔ၿဖဳိးလာေစရန္
ႏွင္႔ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ၀င္ေရာက္ေနသည္႔ အာလူးမ်ားအား စီစစ္ထားျမစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ ပင္ေလာင္းၿမဳိ႕နယ္အာလူးစုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ေတာင္သူမ်ား အသင္းက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔ထံ တင္ျပထားခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိသုိ႔ စာတင္ခဲ႔ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔မွ စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံကိန္း ၀န္ႀကီးႏွင္႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ျမန္မာ – တရုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ အျပန္အလွန္ စီးဆင္း ေနၿပီး စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ရန္ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးသြားမည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံကိန္း၀န္ႀကီး ေျပာဆုိခဲ႔ေၾကာင္း ဦးခြန္ဆန္းဦး ကေျပာသည္။

“၀န္ႀကီးကလည္း တရုတ္ကို ပိတ္ဖို႕က ခက္တယ္။ ဒီက ကုန္စည္ေတြ ကလည္းတရုတ္ကို သြားေနတာေတြရွိတယ္။ တရုတ္ကလည္း ျပန္လာတာေတြရွိတယ္ သူတို႔အေနနဲ႔ အခက္အခဲျဖစ္ေနေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ကို ထုတ္ကုန္ျမင့္မား လာေအာင္ထုတ္ဖို႔ပဲသူတို႔ကေတာ့ တိုက္တြန္း တာေပါ့ ေတာင္သူေတြကိုလည္း ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးမယ္လို႔ေတာ့ ေျပာတယ္။ ခိုင္မာတဲ့ေစ်းကြက္ ၊ ခုိင္မာတဲ့ နည္းစနစ္၊ ခိုင္မာတဲ့စိုက္ပ်ိဳးမႈကို မျပပဲနဲ႔ ပိုက္ဆံေခ်းတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔မႀကိဳက္ဘူး“ဟုဦးခြန္ဆန္းဦး ကေျပာသည္။

ျပည္တြင္းစားသံုးမႈဖူလံုေစရန္ မိုးႀကိဳအာလူး ၊ ေဆာင္းအာလူး၊ ေႏြအာလူး တို႔အားရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္အမ်ားဆံုးစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္လွ်က္ ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေစ်းကြက္အေနျဖင္႔ ျပည္တြင္း၌ စိုက္ပ်ဳိးသည္႔ အားလူး (အလုံးႀကီး) တစ္ပိႆာလွ်င္ ၁၀၀၀ က်ပ္ ရွိၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ၀င္ေရာက္သည္႔ အားလူး သည္ တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၇၀၀ ၀န္းက်င္ ေစ်းကြက္ တည္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ၊ ၂၀၁၈

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းမွ အာလူးစုိက္ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္အေနအထား ႏွင့္ ျပည္ပမွ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသည့္ အာလူးမ်ားေၾကာင့္ အရႈံးေပၚမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ အာလူးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းမွ သိရွိရသည္။

“အခုလို တရုတ္အာလူးေတြက ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ကို ၀င္လာေတာ့ ေစ်းကြက္ကေတာ့ပ်က္တာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပစၥည္းကို ၀ယ္ေနက် လူေတြကလည္း မ၀ယ္ေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံက ဆင္းရဲတဲ့နိုင္ငံ ဆိုေတာ့ သိပ္လည္းမဖြံ႔ၿဖိဳးေတာ့ေစ်းေပါတာကိုပဲ၀ယ္လိုက္က်တာေပါ့။ အေရာင္းအ၀ယ္သိပ့္မသြက္ေတာ့ဘူး”ဟု ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ အားလူး စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းအတြင္းေရးမွဴးဦးခြန္ဆန္းဦး ကေျပာသည္။

တရုတ္အာလူးမ်ားကုိ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သို႔ တရား၀င္အခြန္ေဆာင္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားအားျဖင့္ အခြန္မေဆာင္၍ ေသာ္လည္းေကာင္းေန႔စဥ္၀င္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးခြန္ဆန္းဦးက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင္႔ အာလူူးစုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ တုိးတက္ ဖြံ႔ၿဖဳိးလာေစရန္ 
ႏွင္႔ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ၀င္ေရာက္ေနသည္႔ အာလူးမ်ားအား စီစစ္ထားျမစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ ပင္ေလာင္းၿမဳိ႕နယ္အာလူးစုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ေတာင္သူမ်ား အသင္းက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔ထံ တင္ျပထားခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိသုိ႔ စာတင္ခဲ႔ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔မွ စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံကိန္း ၀န္ႀကီးႏွင္႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ျမန္မာ – တရုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ အျပန္အလွန္ စီးဆင္း ေနၿပီး စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ရန္ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးသြားမည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံကိန္း၀န္ႀကီး ေျပာဆုိခဲ႔ေၾကာင္း ဦးခြန္ဆန္းဦး ကေျပာသည္။

“၀န္ႀကီးကလည္း တရုတ္ကို ပိတ္ဖို႕က ခက္တယ္။ ဒီက ကုန္စည္ေတြ ကလည္းတရုတ္ကို သြားေနတာေတြရွိတယ္။ တရုတ္ကလည္း ျပန္လာတာေတြရွိတယ္ သူတို႔အေနနဲ႔ အခက္အခဲျဖစ္ေနေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ကို ထုတ္ကုန္ျမင့္မား လာေအာင္ထုတ္ဖို႔ပဲသူတို႔ကေတာ့ တိုက္တြန္း တာေပါ့ ေတာင္သူေတြကိုလည္း ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးမယ္လို႔ေတာ့ ေျပာတယ္။ ခိုင္မာတဲ့ေစ်းကြက္ ၊ ခုိင္မာတဲ့ နည္းစနစ္၊ ခိုင္မာတဲ့စိုက္ပ်ိဳးမႈကို မျပပဲနဲ႔ ပိုက္ဆံေခ်းတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔မႀကိဳက္ဘူး“ဟုဦးခြန္ဆန္းဦး ကေျပာသည္။

ျပည္တြင္းစားသံုးမႈဖူလံုေစရန္ မိုးႀကိဳအာလူး ၊ ေဆာင္းအာလူး၊ ေႏြအာလူး တို႔အားရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္အမ်ားဆံုးစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္လွ်က္ ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေစ်းကြက္အေနျဖင္႔ ျပည္တြင္း၌ စိုက္ပ်ဳိးသည္႔ အားလူး (အလုံးႀကီး) တစ္ပိႆာလွ်င္ ၁၀၀၀ က်ပ္ ရွိၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ၀င္ေရာက္သည္႔ အားလူး သည္ တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၇၀၀ ၀န္းက်င္ ေစ်းကြက္ တည္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply