ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္ ေကာ့ေသာင္းမွထားဝယ္သို႔ တစ္ကုိယ္ေတာ္လမ္းေလွ်ာက္သူ ၿမိတ္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိ

0
159


ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ၊ ၂၀၁၈

၇၁ ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မွ ထားဝယ္ၿမိဳ႕သို႔ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတစ္ပတ္ လမ္းေလွ်ာက္သူ အသက္ ၅၀ အရြယ္ ဦးေအာင္သူသည္ ယေန႔တြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ ရွိခဲ့သည္။

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ဘုရင့္ေနာင္အငူမွ ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက္တြင္ စတင္လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ေသာ ဦးေအာင္သူသည္ ေကာ့ေသာင္း၊ ဘုတ္ျပင္း၊ တနသၤာရီႏွင့္ကၽြန္းစုၿမီဳ႕မ်ားကို ၁၀ ရက္ခန္႔လမ္းေလွ်ာက္ျဖတ္သန္း ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ ပုေလာၿမိဳ႕ႏွင့္ထားဝယ္ခရိုင္သို႔ ဆက္လက္ ထြက္ခြာသြားၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကကာ ေစတနာရွင္တစ္ဦးက အားကစား ဝတ္စံုႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕သို႔ပန္းဝင္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ တစ္ကိုယ္ေတာ္လမ္းေလွ်ာက္သူ ဦးေအာင္သူသည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေကာင္းက်ိဳးမ်ား ရႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပသည့္ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲကို ဂုဏ္ျပဳၿပီး ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မွ မႏၱေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ခရီးအေဝးဆံုးလမ္းေလွ်ာက္ထားေသာ ဦးေအာင္သူသည္ ယခုတစ္ႀကိမ္ ပါဝင္ပါက ခရီးေဝးကို ၅ ႀကိမ္ထိ လမ္းေလွ်ာက္ထားသူလည္းျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု- ၿမိတ္ခရိုင္ျပန္ဆက္

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ၊ ၂၀၁၈

၇၁ ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မွ ထားဝယ္ၿမိဳ႕သို႔ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတစ္ပတ္ လမ္းေလွ်ာက္သူ အသက္ ၅၀ အရြယ္ ဦးေအာင္သူသည္ ယေန႔တြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ ရွိခဲ့သည္။

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ဘုရင့္ေနာင္အငူမွ ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက္တြင္ စတင္လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ေသာ ဦးေအာင္သူသည္ ေကာ့ေသာင္း၊ ဘုတ္ျပင္း၊ တနသၤာရီႏွင့္ကၽြန္းစုၿမီဳ႕မ်ားကို ၁၀ ရက္ခန္႔လမ္းေလွ်ာက္ျဖတ္သန္း ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ ပုေလာၿမိဳ႕ႏွင့္ထားဝယ္ခရိုင္သို႔ ဆက္လက္ ထြက္ခြာသြားၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကကာ ေစတနာရွင္တစ္ဦးက အားကစား ဝတ္စံုႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕သို႔ပန္းဝင္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ တစ္ကိုယ္ေတာ္လမ္းေလွ်ာက္သူ ဦးေအာင္သူသည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေကာင္းက်ိဳးမ်ား ရႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပသည့္ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲကို ဂုဏ္ျပဳၿပီး ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မွ မႏၱေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ခရီးအေဝးဆံုးလမ္းေလွ်ာက္ထားေသာ ဦးေအာင္သူသည္ ယခုတစ္ႀကိမ္ ပါဝင္ပါက ခရီးေဝးကို ၅ ႀကိမ္ထိ လမ္းေလွ်ာက္ထားသူလည္းျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု- ၿမိတ္ခရိုင္ျပန္ဆက္

Leave a Reply