အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈရွိေစရန္ အေကာက္ အခြန္ႏွင့္ FDA တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္

0
195


ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ၂၀၁၈။

နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနသည္႔ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ားအား ကာကြယ္တားဆီးရန္ ႏွင္႔ သုံးစြဲသူမ်ား ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈ ရွိေစရန္ အေကာက္ခြန္ႏွင့္ FDA တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြး က ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာရွိတဲ႔ ဓါတ္ခြဲခန္းေတြကုိ အဆင့္ျမွင့္ထားၿပီး လုပ္ထားတာေတြရွိတယ္။ အဓိကကေတာ႔ ကတ္စတန္ဒပါ႔မန္႔နဲ႔ ေပါင္းၿပီးလုပ္လုိ႔ရွိရင္ မရႏုိင္စရာ အေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ ကတ္စတန္ ဒပါ႔မန္႔က လႊတ္လုိက္ရင္ေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ပါဘူး။ ၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုဟာ လုံး၀ ေပါင္းရမယ္။ ေပါင္းျခင္းဆုိတာ ေတာ္ေတာ္ကုိ အေရးႀကီးပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာျမင္႔ေထြးက ေျပာသည္။

ေစ်းကြက္အတြင္း တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနသည့္ စားေသာက္ကုန္၊ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံထုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ၀င္ေရာက္မႈမွာ ပုိမုိမ်ားျပားၿပီး ယုိးဒယားႏုိင္ငံထုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားလဲ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း၌လည္း တရား၀င္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရွိသည့္ ကုန္ပစၥည္းစားေသာက္ကုန္မ်ားကုိလဲ ေတြ႔ရွိရၿပီး ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈမ်ားအား တားဆီးပိတ္ပင္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“တရားမ၀င္ ကုန္ပစၥည္းေတြအတြက္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေထာက္လွမ္း ျခင္း ကုိ လုပ္ၿပီးေတာ႔ သိမ္းတယ္၊ ဖ်က္ဆီးတယ္။ ထပ္ၿပီးေတာ့ ထုတ္လုပ္တဲ့ ေနရာေတြအထိ သြားပါတယ္။ ထုတ္လုပ္တဲ့ ေနရာအထိ သြားပါတယ္။ ထုတ္လုပ္တဲ့ ေနရာေရာက္အခါ နည္းလမ္း ၂ နည္းနဲ႔ လုပ္ပါတယ္။ ပထမနည္းကေတာ့ စီမံခန္႔ခြဲ ေရးနည္းလမ္းက ပထမ ပညာေပးပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့၀န္ခံကတိေတြ ထုိးခုိင္းပါတယ္။ ၿပီးရင္ မရရင္ ေရာင္းခ်ခြင့္ပိတ္ပါတယ္။ တရားစြဲပါတယ္။ ဒီနည္းႏွစ္ခုနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ၿမဳိ႕နယ္ ၊က်းရြာ၊ ရပ္ကြက္မ်ားရွိ ေစ်းႀကီးမ်ား၊ တဆင္႔ျပန္လည္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္း ခ်သည္႔ ေစ်းဆုိင္ငယ္မ်ား၊ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား၌ တရားမ၀င္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင္႔ ျပည္သူမ်ား သုံးစြဲမႈမရွိ ေစရန္ အသိပညာေပးမႈမ်ား၊ စစ္ေဆး အေရးယူမႈမ်ားကို အစားအေသာက္ႏွင္႔ ေဆး၀ါးကြက္ကဲေရးဦးစီးဌာန FDA မွ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြကေတာ႔ ေစ်းေတြ/ ဆုိင္ေတြမွာ တရားမ၀င္ ကုန္ပစၥည္းေတြေရာင္းခ်ေနတာတုိ႔ ျပည္သူေတြအတြက္ အစား အေသာက္ဆုိင္ရာ ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈရွိေစဖုိ႔ေတြအတြက္ စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္တယ္။ အစား အေသာက္ေတြကုိ စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္တယ္။ လုပ္လုိ႔ စားေသာက္ဖုိ႔ မသင့္ဘူးဆုိရင္ မေရာင္းခ်ဖို႔ ထားျမစ္တယ္။ တားျမစ္လုိ႔ မရရင္ သက္ဆုိင္ရာနဲ႔ အေရးယူႏုိင္ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္”ဟု FDA မွ ဒုတိယ ညြန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာထြန္းလင္းေအာင္က ေျပာသည္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းထားခဲ့သည့္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးဥပေဒ သည္ ေခတ္ကာလႏွင္႔ ကုိက္ညီမႈမရွိသည္႔ အတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ၌ လည္း ၎ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

“ဒီဥပေဒကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ျပန္ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါကုိ ၾကည့္လုိက္ရင္ လည္း လုံေလာက္မႈ မရွိပါဘူး။ ထိေရာက္မႈေတာ္ေတာ္ နည္းတဲ႔အတြက္ ဒီဟာကုိ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးေရာက္ေနၿပီ ထင္ပါတယ္။ ျပင္ၿပီးရင္ေတာ့ ဒီဥပေဒက နည္းနည္းပုိၿပီးေတာ့ ထိေရာက္ လာမယ္ဆုိတာကုိ ေျပာလုိပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာဆုိရင္ ေက်ာင္းမ်ား၌ ေရာင္းခ်သည္႔ အစားအေသာက္ နမူနာေပါင္း ၁၁၃၄၀ အားစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၁၀၈၄ ခုမွာ စားသုံးရန္ မသင့္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ၂၀၁၈။

နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနသည္႔ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ားအား ကာကြယ္တားဆီးရန္ ႏွင္႔ သုံးစြဲသူမ်ား ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈ ရွိေစရန္ အေကာက္ခြန္ႏွင့္ FDA တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြး က ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာရွိတဲ႔ ဓါတ္ခြဲခန္းေတြကုိ အဆင့္ျမွင့္ထားၿပီး လုပ္ထားတာေတြရွိတယ္။ အဓိကကေတာ႔ ကတ္စတန္ဒပါ႔မန္႔နဲ႔ ေပါင္းၿပီးလုပ္လုိ႔ရွိရင္ မရႏုိင္စရာ အေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ ကတ္စတန္ ဒပါ႔မန္႔က လႊတ္လုိက္ရင္ေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ပါဘူး။ ၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုဟာ လုံး၀ ေပါင္းရမယ္။ ေပါင္းျခင္းဆုိတာ ေတာ္ေတာ္ကုိ အေရးႀကီးပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာျမင္႔ေထြးက ေျပာသည္။

ေစ်းကြက္အတြင္း တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနသည့္ စားေသာက္ကုန္၊ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံထုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ၀င္ေရာက္မႈမွာ ပုိမုိမ်ားျပားၿပီး ယုိးဒယားႏုိင္ငံထုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားလဲ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း၌လည္း တရား၀င္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရွိသည့္ ကုန္ပစၥည္းစားေသာက္ကုန္မ်ားကုိလဲ ေတြ႔ရွိရၿပီး ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈမ်ားအား တားဆီးပိတ္ပင္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“တရားမ၀င္ ကုန္ပစၥည္းေတြအတြက္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေထာက္လွမ္း ျခင္း ကုိ လုပ္ၿပီးေတာ႔ သိမ္းတယ္၊ ဖ်က္ဆီးတယ္။ ထပ္ၿပီးေတာ့ ထုတ္လုပ္တဲ့ ေနရာေတြအထိ သြားပါတယ္။ ထုတ္လုပ္တဲ့ ေနရာအထိ သြားပါတယ္။ ထုတ္လုပ္တဲ့ ေနရာေရာက္အခါ နည္းလမ္း ၂ နည္းနဲ႔ လုပ္ပါတယ္။ ပထမနည္းကေတာ့ စီမံခန္႔ခြဲ ေရးနည္းလမ္းက ပထမ ပညာေပးပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့၀န္ခံကတိေတြ ထုိးခုိင္းပါတယ္။ ၿပီးရင္ မရရင္ ေရာင္းခ်ခြင့္ပိတ္ပါတယ္။ တရားစြဲပါတယ္။ ဒီနည္းႏွစ္ခုနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ၿမဳိ႕နယ္ ၊က်းရြာ၊ ရပ္ကြက္မ်ားရွိ ေစ်းႀကီးမ်ား၊ တဆင္႔ျပန္လည္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္း ခ်သည္႔ ေစ်းဆုိင္ငယ္မ်ား၊ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား၌ တရားမ၀င္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင္႔ ျပည္သူမ်ား သုံးစြဲမႈမရွိ ေစရန္ အသိပညာေပးမႈမ်ား၊ စစ္ေဆး အေရးယူမႈမ်ားကို အစားအေသာက္ႏွင္႔ ေဆး၀ါးကြက္ကဲေရးဦးစီးဌာန FDA မွ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြကေတာ႔ ေစ်းေတြ/ ဆုိင္ေတြမွာ တရားမ၀င္ ကုန္ပစၥည္းေတြေရာင္းခ်ေနတာတုိ႔ ျပည္သူေတြအတြက္ အစား အေသာက္ဆုိင္ရာ ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈရွိေစဖုိ႔ေတြအတြက္ စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္တယ္။ အစား အေသာက္ေတြကုိ စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္တယ္။ လုပ္လုိ႔ စားေသာက္ဖုိ႔ မသင့္ဘူးဆုိရင္ မေရာင္းခ်ဖို႔ ထားျမစ္တယ္။ တားျမစ္လုိ႔ မရရင္ သက္ဆုိင္ရာနဲ႔ အေရးယူႏုိင္ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္”ဟု FDA မွ ဒုတိယ ညြန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာထြန္းလင္းေအာင္က ေျပာသည္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းထားခဲ့သည့္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးဥပေဒ သည္ ေခတ္ကာလႏွင္႔ ကုိက္ညီမႈမရွိသည္႔ အတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ၌ လည္း ၎ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

“ဒီဥပေဒကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ျပန္ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါကုိ ၾကည့္လုိက္ရင္ လည္း လုံေလာက္မႈ မရွိပါဘူး။ ထိေရာက္မႈေတာ္ေတာ္ နည္းတဲ႔အတြက္ ဒီဟာကုိ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးေရာက္ေနၿပီ ထင္ပါတယ္။ ျပင္ၿပီးရင္ေတာ့ ဒီဥပေဒက နည္းနည္းပုိၿပီးေတာ့ ထိေရာက္ လာမယ္ဆုိတာကုိ ေျပာလုိပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာဆုိရင္ ေက်ာင္းမ်ား၌ ေရာင္းခ်သည္႔ အစားအေသာက္ နမူနာေပါင္း ၁၁၃၄၀ အားစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၁၀၈၄ ခုမွာ စားသုံးရန္ မသင့္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply