တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIOေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႕ဆံု

0
201


ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ၊ ၂၀၁၈

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕အစည္း KIO ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ရက္ေန႔က ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားဆီသို႔သြားႏိုင္ရန္အတြက္ အလြတ္ သေဘာ ေတြ႕ဆံုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း KIOေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနာ္ဘူကေျပာ သည္။

“လူႀကီးေတြဘက္ကေတာ့ ေတြ႕ဆံုတာနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ဘာမွညႊန္ၾကား လာတာ သတင္းထုတ္ျပန္လာတာမ်ိဳးေတာ့မရွိ ဘူး။ ေတြ႕ဆံုမႈကေတာ့ စစ္ေရးအရတိုက္ပဲြေတြျဖစ္ေနတာကေန ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြ ဆီကိုသြားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႏွစ္ဖက္အလြတ္ သေဘာေတြ႕ဆံု ၾကတာျဖစ္ တယ္လို႔ပဲ သံုးသပ္လို႔ရပါတယ္”ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနာ္ဘူကေျပာသည္။

တပ္မေတာ္ဘက္မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးထြန္းထြန္းေနာင္ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ႏွင့္ KIOဥကၠ႒သစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕တို႔သည္ တ႐ုတ္အစိုးရ ၏ညိွႏိႈင္း မႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ၁ရက္ေန႔က ေတြ႕ဆံု ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနာ္ဘူက ပဥၥမလိႈင္း၏ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္ေနရာႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုမူ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနာ္ဘူက ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIO/KIAတို႔သည္ တႏိုင္းေဒသႏွင့္ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ေဒသတို႔တြင္တိုက္ပဲြမ်ားျပင္းထန္ေနၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္ သူမ်ား ေထာင္ဂဏန္းအထိရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

“တိုက္ပဲြေတြကေတာ့ ေနတိုင္းလိုလိုကိုျဖစ္ေနတာ တႏိုင္းဘက္မွာေရာ ဆြမ္ပရာဘြမ္ေရာ မန္စီနဲ႔ဖားကန္႔ဘက္မွာလည္းျဖစ္တယ္ “ဟု ၎ကေျပာသည္။

KIOသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCAတြင္လက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္းမရွိေသးသည့္ အဖဲြ႕ျဖစ္သည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ၊ ၂၀၁၈

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕အစည္း KIO ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ရက္ေန႔က ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားဆီသို႔သြားႏိုင္ရန္အတြက္ အလြတ္ သေဘာ ေတြ႕ဆံုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း KIOေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနာ္ဘူကေျပာ သည္။

“လူႀကီးေတြဘက္ကေတာ့ ေတြ႕ဆံုတာနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ဘာမွညႊန္ၾကား လာတာ သတင္းထုတ္ျပန္လာတာမ်ိဳးေတာ့မရွိ ဘူး။ ေတြ႕ဆံုမႈကေတာ့ စစ္ေရးအရတိုက္ပဲြေတြျဖစ္ေနတာကေန ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြ ဆီကိုသြားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႏွစ္ဖက္အလြတ္ သေဘာေတြ႕ဆံု ၾကတာျဖစ္ တယ္လို႔ပဲ သံုးသပ္လို႔ရပါတယ္”ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနာ္ဘူကေျပာသည္။

တပ္မေတာ္ဘက္မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးထြန္းထြန္းေနာင္ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ႏွင့္ KIOဥကၠ႒သစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕တို႔သည္ တ႐ုတ္အစိုးရ ၏ညိွႏိႈင္း မႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ၁ရက္ေန႔က ေတြ႕ဆံု ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနာ္ဘူက ပဥၥမလိႈင္း၏ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္ေနရာႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုမူ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနာ္ဘူက ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIO/KIAတို႔သည္ တႏိုင္းေဒသႏွင့္ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ေဒသတို႔တြင္တိုက္ပဲြမ်ားျပင္းထန္ေနၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္ သူမ်ား ေထာင္ဂဏန္းအထိရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

“တိုက္ပဲြေတြကေတာ့ ေနတိုင္းလိုလိုကိုျဖစ္ေနတာ တႏိုင္းဘက္မွာေရာ ဆြမ္ပရာဘြမ္ေရာ မန္စီနဲ႔ဖားကန္႔ဘက္မွာလည္းျဖစ္တယ္ “ဟု ၎ကေျပာသည္။

KIOသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCAတြင္လက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္းမရွိေသးသည့္ အဖဲြ႕ျဖစ္သည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply