ထိုင္းနိုင္ငံထံသို ့စစ္လက္နက္ပိုမိုေရာင္းခ်နိုင္ရန္ ေမ်ွာ္လင့္ေနေသာ ေတာင္ကိုရီးယား

0
138


ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ၊ ၂၀၁၈

ေတာင္ကိုရီးယားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Song Young-moo သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ တစ္ရက္ေန ့တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံသို ့ တရားဝင္အလည္အပါတ္ ခရီးသြားေရာက္ခဲ့သည္။ ဘန္ေကာင္ၿမိဳ့၌ ထိုင္းစစ္တပ္၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Parwait Wongsuwon ျဖင့္ ေတြ ့ဆံုခဲ့ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံအေနျဖင့္ ထိုင္းနိုင္ငံမွ စစ္လက္နက္အမွာစာမ်ားပိုမိုရရွိသြားရန္ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေတြ ့ဆံုမႈတြင္ ထိုင္းစစ္တပ္အား ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံထုတ္ လက္နက္ ပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ေရးစြမ္းအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ လာေစမည္ျဖစ္ေႀကာင္း ႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္လည္း စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားပိုမိုျပဳလုပ္သြားရန္ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသြားခဲ့သည္။

ထိုင္းေလတပ္သည္ မၾကာေသးမီကမွ ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံ Korea Aerospace Industries(KAI) မွ ထုတ္လုပ္ေသာ T-50 အမ်ိဳးအစား အေမာင္းသင္တိုက္ေလယာဥ္ (Lead In Fighter Trainer) ႏွစ္စီးအား လက္ခံရရွိထားသည္။

ဆိုးရြားေသာရာသီဥတုအၾကားတြင္ျဖတ္သန္းလာရေသာအဆိုပါ ေလယာဥ္ႏွစ္စီးသည္ အင္ဂ်င္ပိုင္းဆိုင္ရာျပသနာေပၚေပါက္ေနပံုရၿပီး ထိုင္းေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္မွ အင္ဂ်င္အသစ္မ်ားလဲလွယ္ေပးရန္ KAI
သို ့ေတာင္းဆိုထားသည္။

မၾကာမီလပိုင္းအတြင္းတြင္လည္း ေနာက္ထပ္ T-50 တိုက္ေလယာဥ္ႏွစ္စီး အား ထိုင္းေလတပ္အေနျဖင့္ထပ္မံလက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ တိုက္ေလယာဥ္ ေလးစီးသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္မွာယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ေဒၚလာသန္း ၂၈၀ တန္ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေနာက္ထပ္ T-50 တိုက္ေလယာဥ္ ရွစ္စီးး ထပ္မံမွာယူခဲ့သည္။

ထိုင္းေရတပ္အတြက္လည္း DW-3000 အတန္းအစားတန္ခ်ိန္ ၃၅၀၀ ရွိ ဖရီးဂိတ္စစ္သေဘၤာတစ္စီးအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္မွာယူခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ စတင္အသံုးျပဳသြားနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို ့ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အဓိကလက္နက္မ်ားေရာင္းခ်ေပးမႈ ျမင့္မား လာေသာေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ နိုင္ငံထုတ္ လက္နက္ မ်ားအား ထိုင္းနိုင္ငံအပါအဝင္ အျခား အေရွ ့ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားအား ပိုမိုေရာင္းခ်သြားနိုင္ရန္ဆႏၵရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး သည္ ယခုႏွစ္တြင္ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ ျပည့္တင္းျခင္းအားလည္း ဂုဏ္ယူစြာ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ထိုင္းနိုင္ငံအေနျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားျဖင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ကိုရီးယားစစ္ပြဲအတြင္းသို ့ ထိုင္းတပ္မ်ား ေစလႊတ္ကူညီေပးခဲ့ျခင္းအတြက္ လည္း မ်ားစြာေက်းဇူးတင္မိေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး သည္ ၄င္း၏ အာဆီယံသံုးနိုင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း စကၤာပူနိုင္ငံ ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံမ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္လည္ပါတ္ခဲ့ေသးသည္။

ဇြဲထြဋ္ဦး

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ၊ ၂၀၁၈

ေတာင္ကိုရီးယားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Song Young-moo သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ တစ္ရက္ေန ့တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံသို ့ တရားဝင္အလည္အပါတ္ ခရီးသြားေရာက္ခဲ့သည္။ ဘန္ေကာင္ၿမိဳ့၌ ထိုင္းစစ္တပ္၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Parwait Wongsuwon ျဖင့္ ေတြ ့ဆံုခဲ့ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံအေနျဖင့္ ထိုင္းနိုင္ငံမွ စစ္လက္နက္အမွာစာမ်ားပိုမိုရရွိသြားရန္ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေတြ ့ဆံုမႈတြင္ ထိုင္းစစ္တပ္အား ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံထုတ္ လက္နက္ ပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ေရးစြမ္းအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ လာေစမည္ျဖစ္ေႀကာင္း ႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္လည္း စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားပိုမိုျပဳလုပ္သြားရန္ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသြားခဲ့သည္။

ထိုင္းေလတပ္သည္ မၾကာေသးမီကမွ ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံ Korea Aerospace Industries(KAI) မွ ထုတ္လုပ္ေသာ T-50 အမ်ိဳးအစား အေမာင္းသင္တိုက္ေလယာဥ္ (Lead In Fighter Trainer) ႏွစ္စီးအား လက္ခံရရွိထားသည္။

ဆိုးရြားေသာရာသီဥတုအၾကားတြင္ျဖတ္သန္းလာရေသာအဆိုပါ ေလယာဥ္ႏွစ္စီးသည္ အင္ဂ်င္ပိုင္းဆိုင္ရာျပသနာေပၚေပါက္ေနပံုရၿပီး ထိုင္းေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္မွ အင္ဂ်င္အသစ္မ်ားလဲလွယ္ေပးရန္ KAI 
သို ့ေတာင္းဆိုထားသည္။

မၾကာမီလပိုင္းအတြင္းတြင္လည္း ေနာက္ထပ္ T-50 တိုက္ေလယာဥ္ႏွစ္စီး အား ထိုင္းေလတပ္အေနျဖင့္ထပ္မံလက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ တိုက္ေလယာဥ္ ေလးစီးသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္မွာယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ေဒၚလာသန္း ၂၈၀ တန္ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေနာက္ထပ္ T-50 တိုက္ေလယာဥ္ ရွစ္စီးး ထပ္မံမွာယူခဲ့သည္။

ထိုင္းေရတပ္အတြက္လည္း DW-3000 အတန္းအစားတန္ခ်ိန္ ၃၅၀၀ ရွိ ဖရီးဂိတ္စစ္သေဘၤာတစ္စီးအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္မွာယူခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ စတင္အသံုးျပဳသြားနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို ့ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အဓိကလက္နက္မ်ားေရာင္းခ်ေပးမႈ ျမင့္မား လာေသာေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ နိုင္ငံထုတ္ လက္နက္ မ်ားအား ထိုင္းနိုင္ငံအပါအဝင္ အျခား အေရွ ့ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားအား ပိုမိုေရာင္းခ်သြားနိုင္ရန္ဆႏၵရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး သည္ ယခုႏွစ္တြင္ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ ျပည့္တင္းျခင္းအားလည္း ဂုဏ္ယူစြာ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ထိုင္းနိုင္ငံအေနျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားျဖင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ကိုရီးယားစစ္ပြဲအတြင္းသို ့ ထိုင္းတပ္မ်ား ေစလႊတ္ကူညီေပးခဲ့ျခင္းအတြက္ လည္း မ်ားစြာေက်းဇူးတင္မိေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး သည္ ၄င္း၏ အာဆီယံသံုးနိုင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း စကၤာပူနိုင္ငံ ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံမ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္လည္ပါတ္ခဲ့ေသးသည္။

ဇြဲထြဋ္ဦး

Leave a Reply