အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴး ေရာဘတ္ျမဴလာကို ဖယ္ရွားျခင္းမျပဳရန္ သမၼတထရမ့္အား ဒီမိုကရက္မ်ား သတိေပး

0
163


ဝါရွင္တန္ ဇန္နဝါရီ ၃

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္အေနျဖင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ေကာင္းသည့္ မွတ္တမ္းကို အသံုးခ်ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြ တြင္ ႐ုရွားဝင္ေရာက္ေျခ႐ႈပ္မႈရွိမရွိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနသည့္ အထူးစံုစမ္းေရးမွဴးကို ဖယ္ရွားျခင္းမျပဳရန္ ဒီမိုကရက္တစ္အမတ္မ်ားက သတိေပးေျပာဆိိုိလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ရီပတ္ဘလီကန္အမတ္မ်ား ေရးသားသည့္ မွတ္တမ္းတြင္ အက္ဖ္ဘီအိုင္ သည္ အာဏာအလဲြသံုးစားလုပ္ေနေၾကာင္း စြပ္စဲြထားသည္။ သမၼတထရမ့္က မွတ္တမ္းကို လွ်ိဳ႕ဝွက္အဆင့္မွေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ထုတ္ျပန္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး ယင္းမွတ္တမ္းတြင္ အက္ဖ္ဘီအိုင္၏ ရွက္စရာ ေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အက္ဖ္ဘီအုိင္ႏွင့္ တရားေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔သည္ ထရမ့္၏ လက္ေထာက္ တစ္ဦးကို ေထာက္လွမ္းႏုိင္ရန္အတြက္ ဒီမိုကရက္တစ္အမတ္မ်ား၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ စုေဆာင္းထားသည့္ အေထာက္အထား မခုိင္မာေသာ အစီရင္ခံစာကုိအသံုးခ်ခဲ့ေၾကာင္း ရီပတ္ဘလီကန္ မ်ား၏မွတ္တမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ထရမ့္၏ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးအဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ႐ုရွားတုိ႔ၾကား ပတ္သက္မႈရွိမရွိကုိ တရားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏တာဝန္ေပးမႈျဖင့္ အက္ဖ္ဘီအိုင္ အႀကီးအကဲ ေရာဘတ္ျမဴလာဦးေဆာင္ၿပီး စစ္ေဆးမႈ ပ်က္စီးေစရန္ မွတ္တမ္းကို ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒီမိုကရက္မ်ားက ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

မွတ္တမ္းကို ထုတ္ေဝျခင္းမျပဳရန္ အက္ဖ္ဘီအုိင္က သတိေပး ထားသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းသည္ အက္ဖ္ဘီအိုင္ႏွင့္ ႐ုရွားပတ္သက္မႈအား စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတုိ႔ကုိ နာမည္ဖ်က္ရန္ အရွက္မရွိလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒီမိုကရက္မ်ားက ေျပာဆုိခဲ့သည္။သမၼတထရမ့္အေနျဖင့္ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴး ေရာဘတ္ျမဴလာႏွင့္ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ေရာ့ဒ္႐ိုဆန္စတိုင္းတို႔ကို ဖယ္ရွားျခင္းမျပဳရန္ အထက္လႊတ္ေတာ္လူနည္းစုေခါင္းေဆာင္ ခ်က္႐ွဴးမား၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္လူနည္းစုေခါင္းေဆာင္ နန္စီပေလာ္စီႏွင့္ အျခားဒီမိုကရက္တစ္ေခါင္းေဆာင္ရွစ္ဦးတုိ႔က သတိေပးခဲ့သည္။

၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ယင္းအခ်ိန္က သမၼတ ရစ္ခ်တ္နစ္က္ဆင္က ဝါးတားဂိတ္အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ တရားေရးအရာရွိမ်ားအား ရာထူးမွဖယ္ရွားရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့မႈေၾကာင့္ ဖဲြ႕စည္းပံုဆိုင္ရာ အက်ပ္ အတည္း ရွိခဲ့ရာ ထရမ့္က ျမဴလာကိုဖယ္ရွားရန္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါက ယင္းကဲ့သို႔ အက်ပ္အတည္းမ်ားရွိ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ဒီမုိကရက္တစ္ အမတ္မ်ား၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

BBC

႐ုိးေျမ

ဝါရွင္တန္ ဇန္နဝါရီ ၃

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္အေနျဖင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ေကာင္းသည့္ မွတ္တမ္းကို အသံုးခ်ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြ တြင္ ႐ုရွားဝင္ေရာက္ေျခ႐ႈပ္မႈရွိမရွိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနသည့္ အထူးစံုစမ္းေရးမွဴးကို ဖယ္ရွားျခင္းမျပဳရန္ ဒီမိုကရက္တစ္အမတ္မ်ားက သတိေပးေျပာဆိိုိလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ရီပတ္ဘလီကန္အမတ္မ်ား ေရးသားသည့္ မွတ္တမ္းတြင္ အက္ဖ္ဘီအိုင္ သည္ အာဏာအလဲြသံုးစားလုပ္ေနေၾကာင္း စြပ္စဲြထားသည္။ သမၼတထရမ့္က မွတ္တမ္းကို လွ်ိဳ႕ဝွက္အဆင့္မွေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ထုတ္ျပန္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး ယင္းမွတ္တမ္းတြင္ အက္ဖ္ဘီအိုင္၏ ရွက္စရာ ေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အက္ဖ္ဘီအုိင္ႏွင့္ တရားေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔သည္ ထရမ့္၏ လက္ေထာက္ တစ္ဦးကို ေထာက္လွမ္းႏုိင္ရန္အတြက္ ဒီမိုကရက္တစ္အမတ္မ်ား၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ စုေဆာင္းထားသည့္ အေထာက္အထား မခုိင္မာေသာ အစီရင္ခံစာကုိအသံုးခ်ခဲ့ေၾကာင္း ရီပတ္ဘလီကန္ မ်ား၏မွတ္တမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ထရမ့္၏ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးအဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ႐ုရွားတုိ႔ၾကား ပတ္သက္မႈရွိမရွိကုိ တရားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏တာဝန္ေပးမႈျဖင့္ အက္ဖ္ဘီအိုင္ အႀကီးအကဲ ေရာဘတ္ျမဴလာဦးေဆာင္ၿပီး စစ္ေဆးမႈ ပ်က္စီးေစရန္ မွတ္တမ္းကို ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒီမိုကရက္မ်ားက ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

မွတ္တမ္းကို ထုတ္ေဝျခင္းမျပဳရန္ အက္ဖ္ဘီအုိင္က သတိေပး ထားသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းသည္ အက္ဖ္ဘီအိုင္ႏွင့္ ႐ုရွားပတ္သက္မႈအား စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတုိ႔ကုိ နာမည္ဖ်က္ရန္ အရွက္မရွိလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒီမိုကရက္မ်ားက ေျပာဆုိခဲ့သည္။သမၼတထရမ့္အေနျဖင့္ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴး ေရာဘတ္ျမဴလာႏွင့္ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ေရာ့ဒ္႐ိုဆန္စတိုင္းတို႔ကို ဖယ္ရွားျခင္းမျပဳရန္ အထက္လႊတ္ေတာ္လူနည္းစုေခါင္းေဆာင္ ခ်က္႐ွဴးမား၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္လူနည္းစုေခါင္းေဆာင္ နန္စီပေလာ္စီႏွင့္ အျခားဒီမိုကရက္တစ္ေခါင္းေဆာင္ရွစ္ဦးတုိ႔က သတိေပးခဲ့သည္။

၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ယင္းအခ်ိန္က သမၼတ ရစ္ခ်တ္နစ္က္ဆင္က ဝါးတားဂိတ္အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ တရားေရးအရာရွိမ်ားအား ရာထူးမွဖယ္ရွားရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့မႈေၾကာင့္ ဖဲြ႕စည္းပံုဆိုင္ရာ အက်ပ္ အတည္း ရွိခဲ့ရာ ထရမ့္က ျမဴလာကိုဖယ္ရွားရန္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါက ယင္းကဲ့သို႔ အက်ပ္အတည္းမ်ားရွိ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ဒီမုိကရက္တစ္ အမတ္မ်ား၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply