ေျမာက္ကိုရီးယား ကုလပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ခဲ့ဟု ကုလအစီရင္ခံစာေဖာ္ျပ

0
161

နယူးေယာက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃

ယမန္ႏွစ္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ကုလသမဂၢက ခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ေက်ာက္မီးေသြး၊ သံ၊ သံမဏိႏွင့္အျခား ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ ပို႔ခဲ့ကာ ယင္းတင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ နီးပါးရရွိခဲ့ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ၏ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ဆီးရီးယားစစ္ဘက္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးက်ည္ႏွင့္ ဓာတုလက္နက္စီမံကိန္းမ်ားကုိလည္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိ ခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢ၏ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားပါဝင္ေသာ အထူးအဖဲြ႔ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီမွ စက္တင္ဘာအတြင္း ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ကုလဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔ခဲ့မႈမွ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ နီးပါးရရွိခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။ လမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ား၊ လွ်ိဳ႕ဝွ႕က္နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုသံုးၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ တ႐ုတ္၊ မေလးရွား၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ႐ုရွားႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔သို႔ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားတင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားထားသည္။ေျမာက္ကိုရီးယား၏စစ္ဘက္ဆုိင္ရာစီမံကိန္းအတြက္ ေငြမရရွိေစရန္ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီသည္ ေျမာက္ကုိရီးယား မွ ပို႔ကုန္မ်ားစြာတို႔ကုိ ပိတ္ပင္မႈကုိ တင္းက်ပ္ခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယးက ဆဌမႀကိမ္ေျမာက္ ႏ်ဴလက္နက္စမ္းသပ္ျခင္းႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္မႀကီးအထိပင္ ေရာက္ရွိႏုိင္သည့္ ဒံုးက်ည္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ခ်မွတ္ရန္ တုိက္တြန္း ခဲ့သည္။

ကုလ၏ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားသံတမန္မ်ား သည္ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ဖလွယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ား အဆင္ေျပေအာင္ ကူညီႏုိင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

AFP

႐ုိးေျမ

 

နယူးေယာက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃

ယမန္ႏွစ္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ကုလသမဂၢက ခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ေက်ာက္မီးေသြး၊ သံ၊ သံမဏိႏွင့္အျခား ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ ပို႔ခဲ့ကာ ယင္းတင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ နီးပါးရရွိခဲ့ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ၏ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ဆီးရီးယားစစ္ဘက္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးက်ည္ႏွင့္ ဓာတုလက္နက္စီမံကိန္းမ်ားကုိလည္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိ ခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢ၏ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားပါဝင္ေသာ အထူးအဖဲြ႔ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီမွ စက္တင္ဘာအတြင္း ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ကုလဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔ခဲ့မႈမွ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ နီးပါးရရွိခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။ လမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ား၊ လွ်ိဳ႕ဝွ႕က္နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုသံုးၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ တ႐ုတ္၊ မေလးရွား၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ႐ုရွားႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔သို႔ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားတင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားထားသည္။ေျမာက္ကိုရီးယား၏စစ္ဘက္ဆုိင္ရာစီမံကိန္းအတြက္ ေငြမရရွိေစရန္ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီသည္ ေျမာက္ကုိရီးယား မွ ပို႔ကုန္မ်ားစြာတို႔ကုိ ပိတ္ပင္မႈကုိ တင္းက်ပ္ခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယးက ဆဌမႀကိမ္ေျမာက္ ႏ်ဴလက္နက္စမ္းသပ္ျခင္းႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္မႀကီးအထိပင္ ေရာက္ရွိႏုိင္သည့္ ဒံုးက်ည္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ခ်မွတ္ရန္ တုိက္တြန္း ခဲ့သည္။

ကုလ၏ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားသံတမန္မ်ား သည္ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ဖလွယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ား အဆင္ေျပေအာင္ ကူညီႏုိင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply