တရုတ္တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာ စိုက္ပ်ိဳးမႈကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ဆႏၵျပ

0
117


ရန္ကုန္ ၊ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ၊ ၂၀၁၈

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း တရုတ္ တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာ စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ တရားဥပေဒႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ေပးေရးအတြက္ ေဒသခံမ်ားက ယေန႔တြင္ ဆႏၵျပခ့ဲၾကသည္။

အဆိုပါဆႏၵျပပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ ေဒသခံ ၅၀၀ ခန္႔က တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ တရုတ္တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာ စုိက္ကြက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားမွ တရုတ္မ်ား လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံလယ္ယာေျမမ်ား ဆံုးရံႈးေနရေၾကာင္း ယင္း အေျခအေနမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ တရားဥပေဒ အရ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ဆႏၵျပခ့ဲျခင္းလည္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဆာင္သူ ဦးတင္ျမင့္က ပဥၥမလိႈင္းမီဒီယာသို႔ေျပာၾကားသည္။

“ တရုတ္ေတြလာေရာက္ လုပ္ကိုင္ေတာ့ ေဒသခံေတြရဲ႕ ေျမယာေတြ ပ်က္စီးတယ္။ ေပ်ာက္ဆံုးတယ္။ သဘာပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္တယ္။ ဒါေတြကို ျပည္နယ္အစိုးရအေနနဲ႕ တရားဥပေဒအရလုပ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆို ဆႏၵျပမွာပါ” ဟု ဦးတင္ျမင့္က ေျပာသည္။

တရုတ္တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႕႔ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းသို႔ မျဖန္႔ေၾကာင္းလည္း ၄င္းေျပာျပခ်က္ အရသိရသည္။

ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ မည္သို႔လာေရာက္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေနျခင္းကိုလည္း မသိရွိရေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းျပသနာမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးသို႔ ေဒသခံ ၈၀၀ ေက်ာ္က လက္မွတ္ေရးထိုးေတာင္းဆိုထားေသာ္လည္း အေၾကာင္း ျပန္ၾကားျခင္း မရွိခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဆႏၵျပရျခင္းျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပပြဲတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသား မ်ားျဖစ္သည့္ ရွမ္း ဗမာ ကခ်င္ လီဆူး စသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ပါဝင္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္
ဓာတ္ပံု – မင္းမင္းဦး

ရန္ကုန္ ၊ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ၊ ၂၀၁၈

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း တရုတ္ တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာ စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ တရားဥပေဒႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ေပးေရးအတြက္ ေဒသခံမ်ားက ယေန႔တြင္ ဆႏၵျပခ့ဲၾကသည္။

အဆိုပါဆႏၵျပပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ ေဒသခံ ၅၀၀ ခန္႔က တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ တရုတ္တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာ စုိက္ကြက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားမွ တရုတ္မ်ား လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံလယ္ယာေျမမ်ား ဆံုးရံႈးေနရေၾကာင္း ယင္း အေျခအေနမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ တရားဥပေဒ အရ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ဆႏၵျပခ့ဲျခင္းလည္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဆာင္သူ ဦးတင္ျမင့္က ပဥၥမလိႈင္းမီဒီယာသို႔ေျပာၾကားသည္။

“ တရုတ္ေတြလာေရာက္ လုပ္ကိုင္ေတာ့ ေဒသခံေတြရဲ႕ ေျမယာေတြ ပ်က္စီးတယ္။ ေပ်ာက္ဆံုးတယ္။ သဘာပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္တယ္။ ဒါေတြကို ျပည္နယ္အစိုးရအေနနဲ႕ တရားဥပေဒအရလုပ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆို ဆႏၵျပမွာပါ” ဟု ဦးတင္ျမင့္က ေျပာသည္။

တရုတ္တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႕႔ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းသို႔ မျဖန္႔ေၾကာင္းလည္း ၄င္းေျပာျပခ်က္ အရသိရသည္။

ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ မည္သို႔လာေရာက္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေနျခင္းကိုလည္း မသိရွိရေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းျပသနာမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးသို႔ ေဒသခံ ၈၀၀ ေက်ာ္က လက္မွတ္ေရးထိုးေတာင္းဆိုထားေသာ္လည္း အေၾကာင္း ျပန္ၾကားျခင္း မရွိခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဆႏၵျပရျခင္းျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပပြဲတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသား မ်ားျဖစ္သည့္ ရွမ္း ဗမာ ကခ်င္ လီဆူး စသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ပါဝင္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္
ဓာတ္ပံု – မင္းမင္းဦး

Leave a Reply