ေရႊ႕ဆိုင္းထားသည့္ ကာဂ်စ္စတန္ႏွင့္ပဲြစဥ္ကို အာဆီယံေဒသတြင္း တြင္ကစာခြင့္မရပါက AFCကိုကန္႔ကြက္မည္

0
172


ရန္ကုန္ ၊ေဖေေဖာ္၀ါရီ ၃ ၊ ၂၀၁၈

လံုၿခံဳေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရသည့္ ကာဂ်စ္စတန္ႏွင့္ အာရွဖလားေျခစစ္ပဲြကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္ေန႔ တြင္ျပန္လည္က်င္းပ မည္ျဖစ္ၿပီး အာဆီယံေဒသတြင္းတြင္ ျပန္လည္ကစားခြင့္မျပဳပါက အာရွေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္AFCထံ ကန္႔ကြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးကိုကိုသိန္းကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကအာဆီယံေလာက္ဆိုအဆင္ေျပတယ္။ကစားသမား
ေတြသြားရလာရနီးတဲ့အခါက်ေတာ့ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကစားသမားေတြ ပင္ပန္းတာေတြမရွိဘူးေပါ့။ အရမ္းႀကီးေ၀းတဲ့ အခါက်ေတာ့ ကစား သမားေတြ ပင္ပန္းတာအဲ့တာလည္း ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ကတစ္လထဲ ၂ပဲြကန္ရမွာ သူတို႔လည္း၂ပဲြကန္ရမွာ။ ေ၀းတဲ့အခါဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဆင္ မေျပဘူး” ဟု ဦးကိုကိုသိန္းကေျပာသည္။

အာရွဖလားေျခစစ္ပဲြကို၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ ၅ရက္ေန႔တြင္ ကာဂ်စ္ စတန္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လံုၿခံဳေရးေၾကာင့္ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရ ျခင္းျဖစ္ၿပီး AFCအေနျဖင့္ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္က်င္းပမည့္ ႏိုင္ငံကိုဆံုးျဖတ္ေၾကျငာသြားရန္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာလက္ေရြးစင္အသင္းသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ရက္ေန႔တြင္ ကာဂ်စ္စတန္အသင္းႏွင့္ ၾကားကြင္းယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မကာအိုအသင္းႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ မကာအိုအသင္းႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။

“သူတို႔အမွားေလ ကၽြန္ေတာ္တို႔အမွားမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပန္ကစားေပးရတာ။ ဒီဟာကိုမွ်တဖို႔ေတာ့လိုတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေ၀းႀကီးေတာ့သြားကန္လို႔ေတာ့မရဘူး”ဟုဦးကိုကိုသိန္းကဆိုသည္။

ျမန္မာအသင္းသည္ ကာဂ်စ္စတန္ျပန္ကန္ပဲြစဥ္ႏွင့္ မကာအိုပဲြစဥ္တို႔ကို အႏိုင္ရရွိမွသာ ႏွစ္ေပါင္း၅၀ေက်ာ္ေ၀းကြာေန သည့္ အာရွဖလားၿပိဳင္ပဲြကို ျပန္လည္ကစားခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ေဖေေဖာ္၀ါရီ ၃ ၊ ၂၀၁၈

လံုၿခံဳေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရသည့္ ကာဂ်စ္စတန္ႏွင့္ အာရွဖလားေျခစစ္ပဲြကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္ေန႔ တြင္ျပန္လည္က်င္းပ မည္ျဖစ္ၿပီး အာဆီယံေဒသတြင္းတြင္ ျပန္လည္ကစားခြင့္မျပဳပါက အာရွေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္AFCထံ ကန္႔ကြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးကိုကိုသိန္းကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကအာဆီယံေလာက္ဆိုအဆင္ေျပတယ္။ကစားသမား
ေတြသြားရလာရနီးတဲ့အခါက်ေတာ့ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကစားသမားေတြ ပင္ပန္းတာေတြမရွိဘူးေပါ့။ အရမ္းႀကီးေ၀းတဲ့ အခါက်ေတာ့ ကစား သမားေတြ ပင္ပန္းတာအဲ့တာလည္း ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ကတစ္လထဲ ၂ပဲြကန္ရမွာ သူတို႔လည္း၂ပဲြကန္ရမွာ။ ေ၀းတဲ့အခါဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဆင္ မေျပဘူး” ဟု ဦးကိုကိုသိန္းကေျပာသည္။

အာရွဖလားေျခစစ္ပဲြကို၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ ၅ရက္ေန႔တြင္ ကာဂ်စ္ စတန္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လံုၿခံဳေရးေၾကာင့္ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရ ျခင္းျဖစ္ၿပီး AFCအေနျဖင့္ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္က်င္းပမည့္ ႏိုင္ငံကိုဆံုးျဖတ္ေၾကျငာသြားရန္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာလက္ေရြးစင္အသင္းသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ရက္ေန႔တြင္ ကာဂ်စ္စတန္အသင္းႏွင့္ ၾကားကြင္းယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မကာအိုအသင္းႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ မကာအိုအသင္းႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။

“သူတို႔အမွားေလ ကၽြန္ေတာ္တို႔အမွားမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပန္ကစားေပးရတာ။ ဒီဟာကိုမွ်တဖို႔ေတာ့လိုတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေ၀းႀကီးေတာ့သြားကန္လို႔ေတာ့မရဘူး”ဟုဦးကိုကိုသိန္းကဆိုသည္။

ျမန္မာအသင္းသည္ ကာဂ်စ္စတန္ျပန္ကန္ပဲြစဥ္ႏွင့္ မကာအိုပဲြစဥ္တို႔ကို အႏိုင္ရရွိမွသာ ႏွစ္ေပါင္း၅၀ေက်ာ္ေ၀းကြာေန သည့္ အာရွဖလားၿပိဳင္ပဲြကို ျပန္လည္ကစားခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply