တရားမဝင္ တင္သြင္းလာသည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ေအးခဲအသားမ်ားကို မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီး

0
202


ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ၊ ၂၀၁၈

ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) တာခ်ီလိတ္ – က်ိဳင္းတံုလမ္းမေပၚရွိ ေနာင္ႏြန္းစစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ တရားမဝင္ သယ္ေဆာင္ လာသည့္ ေအးခဲအသားမ်ားကို ယမန္ေန႔ ညေနပိုင္းက မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးလိုက္သည္။

ေအးခဲအသားမ်ား သယ္ေဆာင္သူမ်ားတြင္ တရားဝင္မ်ားရွိသက့ဲသို႔ တရားမဝင္သယ္ေဆာင္သူမ်ားလည္းရွိၿပီး အခြန္အေနျဖင့္ တစ္ကီလိုလ်ွင္ က်ပ္ေလးရာေပးေဆာင္ရၿပီး သယ္ယူစရိတ္မ်ားေပါင္းပါက တစ္ကီလို တစ္ေထာင္ခန္႔က်သင့္မည္လည္းျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းလာေသာ ေအးခဲအသားမ်ားကို တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မွ တစ္ဆင့္ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕သို႔ တရားမဝင္ သယ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ခရိုင္စားသုံးသူ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕က စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉/ (င)ႏွင့္ (စ)အရ သိမ္းဆည္းဖ်က္ဆီးျခင္းျဖစ္သည္။

တရားမ၀င္ သယ္ေဆာင္လာေသာ ေအးခဲအသားမ်ားတြင္ ဝက္သားလုံး၊ ဝက္သားခ်ဥ္၊ တိုဖူး၊ ၾကက္ေၾကာ၊ ၾကက္ရင္အုပ္၊ ဆိုက္ေကာ္ေခ်ာင္းမ်ား ပါဝင္သည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ၊ ၂၀၁၈

ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) တာခ်ီလိတ္ – က်ိဳင္းတံုလမ္းမေပၚရွိ ေနာင္ႏြန္းစစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ တရားမဝင္ သယ္ေဆာင္ လာသည့္ ေအးခဲအသားမ်ားကို ယမန္ေန႔ ညေနပိုင္းက မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးလိုက္သည္။

ေအးခဲအသားမ်ား သယ္ေဆာင္သူမ်ားတြင္ တရားဝင္မ်ားရွိသက့ဲသို႔ တရားမဝင္သယ္ေဆာင္သူမ်ားလည္းရွိၿပီး အခြန္အေနျဖင့္ တစ္ကီလိုလ်ွင္ က်ပ္ေလးရာေပးေဆာင္ရၿပီး သယ္ယူစရိတ္မ်ားေပါင္းပါက တစ္ကီလို တစ္ေထာင္ခန္႔က်သင့္မည္လည္းျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းလာေသာ ေအးခဲအသားမ်ားကို တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မွ တစ္ဆင့္ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕သို႔ တရားမဝင္ သယ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ခရိုင္စားသုံးသူ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕က စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉/ (င)ႏွင့္ (စ)အရ သိမ္းဆည္းဖ်က္ဆီးျခင္းျဖစ္သည္။

တရားမ၀င္ သယ္ေဆာင္လာေသာ ေအးခဲအသားမ်ားတြင္ ဝက္သားလုံး၊ ဝက္သားခ်ဥ္၊ တိုဖူး၊ ၾကက္ေၾကာ၊ ၾကက္ရင္အုပ္၊ ဆိုက္ေကာ္ေခ်ာင္းမ်ား ပါဝင္သည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

Leave a Reply