ေညာင္ဦးခရိုင္ နွင့္ မိတၳီလာခရိုင္တို႔တြင္ ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးစစ္ေဆးမႈမ်ားကို တင္းၾကပ္စြာေဆာင္ရြက္မည္

0
206

မႏၱေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေညာင္ဦးခရိုင္ နွင့္ မိတၳီလာခရိုင္ တို႔တြင္ ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးသံုးစြဲမႈမ်ားကိုတင္းၾကပ္စြာေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစားအေသာက္နွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ထိုသို႔စစ္ေဆးရာတြင္ ဆိုင္တစ္ဆိုင္၏ ကုန္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးကို သံုးႀကိမ္ တိတိစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးကင္းစင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳကတ္ျပားမ်ားထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဓိကကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရံုးခြဲဖြင့္ ထားတဲ့ေနရာေတြကို အားစိုက္ လုပ္တာပါ။ လကၠားဆိုင္ေတြကို အဓိကထား စစ္ေဆးတာျဖစ္ပါ တယ္ ။ မႏၲေလးၿမိဳ႕က လက္ကားေစ်းေတြကိုလည္း ဆက္လက္ စစ္ေဆးသြား မွာပါ” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစားအေသာက္နွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေက်ာ္ေက်ာ္ က ေျပာသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေစ်းခ်ိဳေတာ္အတြင္းရွိ ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးကင္းစင္ဆိုင္ ၁၂၄ ဆိုင္ကို အစားအေသာက္နွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီး႒ာနနွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ တို႔ပူးေပါင္းကာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔က အသိအမွတ္ျပဳကတ္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့သည္။

“ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးကင္းစင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳကတ္ေတြ ထုတ္ၿပီး သြားတဲ့ ေစ်းခ်ိဳမွာဆိုရင္ ဆိုင္ရွင္ေတြက သမာအာဇီဝက်က်နဲ႔ ကုန္ၾကမ္း ေတြ ကို ဝယ္ယူလာတာေတြ႔ရတယ္ ။ ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းလာၾကတယ္ ။ ေနာက္ၿပီး ျပည္သူလူထုကလည္း ဒီလို အသိအမွတ္ျပဳ ကတ္ထုတ္ေပးတဲ့ ဆိုင္ေတြကို ဝယ္တာ က်န္းမာေရး အတြက္ အာမခံခ်က္ရတယ္”ဟု ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔အသိအမွတ္ျပဳကတ္မ်ား ထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ဆိုင္မ်ားကို ေရွာင္တခင္ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားၿပီး ခြင့္မျပဳဆိုးေဆး အသံုးျပဳလာပါက ၄င္းအသိအမွတ္ျပဳကဒ္ျပားကို ျပန္သိမ္းကာ အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေညာင္ဦးခရိုင္ နွင့္ မိတၳီလာခရိုင္ တို႔တြင္ ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးသံုးစြဲမႈမ်ားကိုတင္းၾကပ္စြာေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစားအေသာက္နွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ထိုသို႔စစ္ေဆးရာတြင္ ဆိုင္တစ္ဆိုင္၏ ကုန္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးကို သံုးႀကိမ္ တိတိစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးကင္းစင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳကတ္ျပားမ်ားထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဓိကကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရံုးခြဲဖြင့္ ထားတဲ့ေနရာေတြကို အားစိုက္ လုပ္တာပါ။ လကၠားဆိုင္ေတြကို အဓိကထား စစ္ေဆးတာျဖစ္ပါ တယ္ ။ မႏၲေလးၿမိဳ႕က လက္ကားေစ်းေတြကိုလည္း ဆက္လက္ စစ္ေဆးသြား မွာပါ” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစားအေသာက္နွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေက်ာ္ေက်ာ္ က ေျပာသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေစ်းခ်ိဳေတာ္အတြင္းရွိ ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးကင္းစင္ဆိုင္ ၁၂၄ ဆိုင္ကို အစားအေသာက္နွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီး႒ာနနွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ တို႔ပူးေပါင္းကာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔က အသိအမွတ္ျပဳကတ္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့သည္။

“ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးကင္းစင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳကတ္ေတြ ထုတ္ၿပီး သြားတဲ့ ေစ်းခ်ိဳမွာဆိုရင္ ဆိုင္ရွင္ေတြက သမာအာဇီဝက်က်နဲ႔ ကုန္ၾကမ္း ေတြ ကို ဝယ္ယူလာတာေတြ႔ရတယ္ ။ ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းလာၾကတယ္ ။ ေနာက္ၿပီး ျပည္သူလူထုကလည္း ဒီလို အသိအမွတ္ျပဳ ကတ္ထုတ္ေပးတဲ့ ဆိုင္ေတြကို ဝယ္တာ က်န္းမာေရး အတြက္ အာမခံခ်က္ရတယ္”ဟု ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔အသိအမွတ္ျပဳကတ္မ်ား ထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ဆိုင္မ်ားကို ေရွာင္တခင္ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားၿပီး ခြင့္မျပဳဆိုးေဆး အသံုးျပဳလာပါက ၄င္းအသိအမွတ္ျပဳကဒ္ျပားကို ျပန္သိမ္းကာ အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply