ေျမာက္ကိုရီးယား အမည္ခံ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ ကင္ယြန္နမ္ ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ သြားမည္

0
150

ၿပံဳယမ္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅

ေျမာက္ကိုရီးယား၏အမည္ခံ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ကင္ယြန္နမ္သည္ အဖဲြ႕ဝင္ ၂၂ ဦးပါဝင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ကုိ ဦးေဆာင္ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ သုိ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္တြင္ လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားရွိ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယား၌ က်င္းပမည့္ ေဆာင္းရာသီအုိလံပစ္ၿပိဳင္ပဲြဖြင့္ပဲြေန႔တြင္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိ္င္ငံမွ အားကစားသမားမ်ားသည္ အလံေတာ္တစ္ခုတည္း ေအာက္တြင္ ခ်ီတက္မည္ျဖစ္သည္။ ညီညြတ္ေသာ ကိုရီးယားအမ်ိဳးသမီး ေရခဲေဟာ္ကီအသင္းသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္တြင္ ပထမဆံုးၿပိဳင္ပဲြတြင္ ပါဝင္ကစားခဲ့သည္။ ကိုရီးယားအသင္းသည္ ဆီြဒင္အသင္းႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရးပဲြတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။

ကင္ယြန္နမ္သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားလႊတ္ေတာ္၏နာယကျဖစ္ၿပီး ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ လာေရာက္သည့္ အဆင့္အျမင့္ဆံုးေျမာက္ကိုရီးယားအရာရွိျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ကင္ယြန္နမ္၏ခရီးစဥ္သည္ ေျမာက္ကုိရီးယားက ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ႐ုံးစိုက္ရာ အိမ္ျပာေတာ္မွ အရာရွိတစ္ဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကင္သည္ ၿပံဳခ်န္း၌ က်င္းပမည့္ အိုလံပစ္ပဲြေတာ္ဖြင့္ပဲြကို တက္ေရာက္မည္ မတက္ေရာက္မည္ကို မထုတ္ျပန္ေသးေခ်။ တက္ေရာက္ျဖစ္မည္ဆုိပါက ကင္သည္ အေမရိကန္ဒုတိယသမၼတ မိုက္ခ္ပန္႔စ္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံု ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေျမာက္ကိုရီးယားက ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ ျပန္ေရာက္ၿပီး မၾကာမီတြင္ ေသဆံုးခဲ့သည့္ ေအာ္တိုဗမ္ဘီယာ၏၏ဖခင္ ဖရက္ဗမ္ဘီယာသည္လည္း ပန္႔စ္၏ ဧည့္သည္အျဖစ္ ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားကိုတက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ မွ ၂၅ ရက္အထိ က်င္းပမည့္ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားပါဝင္လာျခင္းသည္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိ္င္ငံ ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္တြင္ အင္အားမ်ားစြာပါဝင္ေသာ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းထြက္ေနသည္။

BBC

႐ုိးေျမ

ၿပံဳယမ္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅

ေျမာက္ကိုရီးယား၏အမည္ခံ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ကင္ယြန္နမ္သည္ အဖဲြ႕ဝင္ ၂၂ ဦးပါဝင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ကုိ ဦးေဆာင္ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ သုိ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္တြင္ လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားရွိ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယား၌ က်င္းပမည့္ ေဆာင္းရာသီအုိလံပစ္ၿပိဳင္ပဲြဖြင့္ပဲြေန႔တြင္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိ္င္ငံမွ အားကစားသမားမ်ားသည္ အလံေတာ္တစ္ခုတည္း ေအာက္တြင္ ခ်ီတက္မည္ျဖစ္သည္။ ညီညြတ္ေသာ ကိုရီးယားအမ်ိဳးသမီး ေရခဲေဟာ္ကီအသင္းသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္တြင္ ပထမဆံုးၿပိဳင္ပဲြတြင္ ပါဝင္ကစားခဲ့သည္။ ကိုရီးယားအသင္းသည္ ဆီြဒင္အသင္းႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရးပဲြတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။

ကင္ယြန္နမ္သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားလႊတ္ေတာ္၏နာယကျဖစ္ၿပီး ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ လာေရာက္သည့္ အဆင့္အျမင့္ဆံုးေျမာက္ကိုရီးယားအရာရွိျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ကင္ယြန္နမ္၏ခရီးစဥ္သည္ ေျမာက္ကုိရီးယားက ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ႐ုံးစိုက္ရာ အိမ္ျပာေတာ္မွ အရာရွိတစ္ဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကင္သည္ ၿပံဳခ်န္း၌ က်င္းပမည့္ အိုလံပစ္ပဲြေတာ္ဖြင့္ပဲြကို တက္ေရာက္မည္ မတက္ေရာက္မည္ကို မထုတ္ျပန္ေသးေခ်။ တက္ေရာက္ျဖစ္မည္ဆုိပါက ကင္သည္ အေမရိကန္ဒုတိယသမၼတ မိုက္ခ္ပန္႔စ္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံု ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေျမာက္ကိုရီးယားက ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ ျပန္ေရာက္ၿပီး မၾကာမီတြင္ ေသဆံုးခဲ့သည့္ ေအာ္တိုဗမ္ဘီယာ၏၏ဖခင္ ဖရက္ဗမ္ဘီယာသည္လည္း ပန္႔စ္၏ ဧည့္သည္အျဖစ္ ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားကိုတက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ မွ ၂၅ ရက္အထိ က်င္းပမည့္ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားပါဝင္လာျခင္းသည္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိ္င္ငံ ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္တြင္ အင္အားမ်ားစြာပါဝင္ေသာ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းထြက္ေနသည္။

BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply