ဖာပြန္ခရိုင္ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေန

0
184

ရန္ကုန္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ။ ၂၀၁၈

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒျဖင့္အေရးယူေပးရန္ တိုင္ၾကား ထားေသာ ဖာပြန္ခရိုင္ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသိန္းေဇာ္ဦးသည္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဖာပြန္ခရိုင္ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသိန္းေဇာ္ဦးသည္ တမူးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ စဥ္ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ရာထူးအာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အလြဲသံုးစား ျပဳၿပီး အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ ၄င္းအား အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၆ ျဖင့္ အေရးယူ ေပးပါရန္ ေကာ္မရွင္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္တြင္ တမူးျမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ အမႈ ၃ မႈခြဲကာ အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

” လက္ရွိအခ်ိန္ထိမမိေသးဘူး။ ထြက္ေျပးေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ တရားခံေျပးအျဖစ္နဲ႔ရွိေနမွာပါ။ အၿမဲတမ္းေနတ့ဲလိပ္စာမွာလည္းမရွိဘူး။ တာဝန္က်ေနရာမွာလည္း မရွိဘူးဆိုေတာ့ တိမ္းေရွာင္ေနတာပဲ ျဖစ္ရမယ္” ဟု အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးလြင္ဦးကေျပာသည္။

ဦးသိန္းေဇာ္ဦးသည္ တမူးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ စဥ္ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ရာထူးအာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳၿပီး ေျမကြက္(၂၀)ကြက္ ခ်ထားေပးရာတြင္ မရိုးမေျဖာင့္ ေဆာင္ ရြက္ေၾကာင္း၊ ဓါတ္သတၱဳခြန္ ေကာက္ခံရရွိေငြမ်ားထဲမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္(၂၄၂)သိန္းေက်ာ္ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္(၉၁) သိန္း ေက်ာ္ကို ကိုယ္က်ဳိးရယူသံုးစြဲခဲ့သည္ဟု ေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။

ဇန္နဝါရီလအတြင္းကလည္း ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္ တရားေရးအရာရွိမ်ားကို အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က တရားစြဲဆိုခ့ဲေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ။ ၂၀၁၈

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒျဖင့္အေရးယူေပးရန္ တိုင္ၾကား ထားေသာ ဖာပြန္ခရိုင္ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသိန္းေဇာ္ဦးသည္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဖာပြန္ခရိုင္ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသိန္းေဇာ္ဦးသည္ တမူးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ စဥ္ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ရာထူးအာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အလြဲသံုးစား ျပဳၿပီး အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ ၄င္းအား အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၆ ျဖင့္ အေရးယူ ေပးပါရန္ ေကာ္မရွင္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္တြင္ တမူးျမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ အမႈ ၃ မႈခြဲကာ အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

” လက္ရွိအခ်ိန္ထိမမိေသးဘူး။ ထြက္ေျပးေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ တရားခံေျပးအျဖစ္နဲ႔ရွိေနမွာပါ။ အၿမဲတမ္းေနတ့ဲလိပ္စာမွာလည္းမရွိဘူး။ တာဝန္က်ေနရာမွာလည္း မရွိဘူးဆိုေတာ့ တိမ္းေရွာင္ေနတာပဲ ျဖစ္ရမယ္” ဟု အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးလြင္ဦးကေျပာသည္။

ဦးသိန္းေဇာ္ဦးသည္ တမူးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ စဥ္ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ရာထူးအာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳၿပီး ေျမကြက္(၂၀)ကြက္ ခ်ထားေပးရာတြင္ မရိုးမေျဖာင့္ ေဆာင္ ရြက္ေၾကာင္း၊ ဓါတ္သတၱဳခြန္ ေကာက္ခံရရွိေငြမ်ားထဲမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္(၂၄၂)သိန္းေက်ာ္ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္(၉၁) သိန္း ေက်ာ္ကို ကိုယ္က်ဳိးရယူသံုးစြဲခဲ့သည္ဟု ေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။

ဇန္နဝါရီလအတြင္းကလည္း ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္ တရားေရးအရာရွိမ်ားကို အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က တရားစြဲဆိုခ့ဲေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

Leave a Reply