မႏၲေလး မွ ဗန္းေမာ္အထိ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ေကာင္ေရစာရင္း ေကာက္မည္

0
158

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလး မွ ဗန္းေမာ္အထိ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ေကာင္ေရစာရင္း ေကာက္ ယူမႈ ကို ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန နွင့္ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ (WCS)တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔က စတင္လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ေကာင္ေရစာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ လမ္းခရီးရွိ ေက်းရြာမ်ား၌ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“တစ္နွစ္တစ္ခါ မႏၲေလး ကေန ဗန္းေမာ္အထိ လင္းပိုင္ေကာင္ေရ စာရင္းေကာက္တယ္ ။ ဒီလိုစာရင္းေကာက္ရင္းနဲ႔မွ လမ္းမွာရွိတဲ့ ရြာေတြကို ဝင္ၿပီး ဧရာဝတီလင္းပိုင္နဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ အသိပညာေပး ေဟာေျပာတာ ၊ ဆိုင္းဘုတ္ေတြေထာင္တာ၊ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာ ေဝငွတာေတြ လုပ္မယ္ ။ ဧရာဝတီျမစ္ထဲ ေရွာ့တိုက္ ငါးမဖမ္းဖို႔တို႔ အဆိပ္ခ်ငါးမဖမ္းဖို႔ အကုန္အသိပညာေပးသြားမယ္” ဟု မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန လင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရး တာဝန္ခံ ဦးဟန္ဝင္း က ေျပာသည္။

၂၀၁၇ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ က စစ္တမ္းေကာက္ခဲ့ရာတြင္ မႏၲေလး မွ ဗန္းေမာ္အထိ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္၌ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ၆၉ ေကာင္ရွိၿပီး ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာအတြင္းမွာ ၂၅ ေကာင္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကသာၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ပံုေက်းရြာအနီးတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ဧရာဝတီလင္းပိုင္တစ္ေကာင္ ေသဆံုးခဲ့ဖူးၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္လည္း ကသာၿမိဳ႕ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္ ဧရာဝတီျမစ္အတြင္း၌ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ တစ္ေကာင္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလး မွ ဗန္းေမာ္အထိ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ေကာင္ေရစာရင္း ေကာက္ ယူမႈ ကို ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန နွင့္ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ (WCS)တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔က စတင္လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ေကာင္ေရစာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ လမ္းခရီးရွိ ေက်းရြာမ်ား၌ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“တစ္နွစ္တစ္ခါ မႏၲေလး ကေန ဗန္းေမာ္အထိ လင္းပိုင္ေကာင္ေရ စာရင္းေကာက္တယ္ ။ ဒီလိုစာရင္းေကာက္ရင္းနဲ႔မွ လမ္းမွာရွိတဲ့ ရြာေတြကို ဝင္ၿပီး ဧရာဝတီလင္းပိုင္နဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ အသိပညာေပး ေဟာေျပာတာ ၊ ဆိုင္းဘုတ္ေတြေထာင္တာ၊ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာ ေဝငွတာေတြ လုပ္မယ္ ။ ဧရာဝတီျမစ္ထဲ ေရွာ့တိုက္ ငါးမဖမ္းဖို႔တို႔ အဆိပ္ခ်ငါးမဖမ္းဖို႔ အကုန္အသိပညာေပးသြားမယ္” ဟု မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန လင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရး တာဝန္ခံ ဦးဟန္ဝင္း က ေျပာသည္။

၂၀၁၇ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ က စစ္တမ္းေကာက္ခဲ့ရာတြင္ မႏၲေလး မွ ဗန္းေမာ္အထိ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္၌ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ၆၉ ေကာင္ရွိၿပီး ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာအတြင္းမွာ ၂၅ ေကာင္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကသာၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ပံုေက်းရြာအနီးတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ဧရာဝတီလင္းပိုင္တစ္ေကာင္ ေသဆံုးခဲ့ဖူးၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္လည္း ကသာၿမိဳ႕ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္ ဧရာဝတီျမစ္အတြင္း၌ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ တစ္ေကာင္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply