နန္းၿမိဳင္ဟိုတယ္ ႏွစ္(၁၀၀) ျပည့္ပြဲက်င္းပမည္

0
181

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၏အထင္ကရအေဆာက္အဦျဖစ္
သည့္ နန္းၿမိဳင္ဟိုတယ္ နွစ္(၁၀၀) ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ပြဲကို မတ္လ (၁) ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ (၃၀) ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္ (၁၀၀) ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ား၊ အၿငိမ့္၊ ေျမဝိုင္း ဇာတ္၊ ရုပ္ေသးပြဲ၊ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္မ်ား အျပင္ ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးနွင့္ ညွိနိွဳင္းၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နန္းျမိဳင္ဟိုတယ္အား ငွားရမ္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိထားသည့္ အမ်ိဳးသားကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရုိက္တာ ဦးေဌးေအာင္ က ေျပာသည္။

ထိုသို႔အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေပးရျခင္းသည္ နန္းၿမိဳင္ဟိုတယ္အား ေရွးေဟာင္းအေမြအနွစ္ တစ္ခုအျဖစ္အမ်ားျပည္သူ သိရွိရန္အတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ေၾကာင္း ဦးေ႒းေအာင္ က ဆက္လက္ေျပာသည္။

နန္းျမိဳင္အေဆာက္အဦကို ကိုလိုနီေခတ္က (၁၉၁၈) ခုႏွစ္မွ (၁၉၂၂) ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာနိုင္ငံကို စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ေသာ ဒုတိယဘုရင္ခံ Sir.ReginaldH.Craddockလက္ထက္တြင္တည္ေဆာက္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ သည္ ။ နန္းျမိဳင္ဟိုတယ္အား ယခင္က ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ယူ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး (၂၀၁၃) ခုႏွစ္မွစတင္၍ အမ်ိဳးသားကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးကုမၸဏီက ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၏အထင္ကရအေဆာက္အဦျဖစ္
သည့္ နန္းၿမိဳင္ဟိုတယ္ နွစ္(၁၀၀) ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ပြဲကို မတ္လ (၁) ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ (၃၀) ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္ (၁၀၀) ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ား၊ အၿငိမ့္၊ ေျမဝိုင္း ဇာတ္၊ ရုပ္ေသးပြဲ၊ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္မ်ား အျပင္ ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးနွင့္ ညွိနိွဳင္းၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နန္းျမိဳင္ဟိုတယ္အား ငွားရမ္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိထားသည့္ အမ်ိဳးသားကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရုိက္တာ ဦးေဌးေအာင္ က ေျပာသည္။

ထိုသို႔အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေပးရျခင္းသည္ နန္းၿမိဳင္ဟိုတယ္အား ေရွးေဟာင္းအေမြအနွစ္ တစ္ခုအျဖစ္အမ်ားျပည္သူ သိရွိရန္အတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ေၾကာင္း ဦးေ႒းေအာင္ က ဆက္လက္ေျပာသည္။

နန္းျမိဳင္အေဆာက္အဦကို ကိုလိုနီေခတ္က (၁၉၁၈) ခုႏွစ္မွ (၁၉၂၂) ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာနိုင္ငံကို စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ေသာ ဒုတိယဘုရင္ခံ Sir.ReginaldH.Craddockလက္ထက္တြင္တည္ေဆာက္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ သည္ ။ နန္းျမိဳင္ဟိုတယ္အား ယခင္က ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ယူ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး (၂၀၁၃) ခုႏွစ္မွစတင္၍ အမ်ိဳးသားကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးကုမၸဏီက ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply