ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ျခမ္းရွိ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရး သင္တန္းေပးရန္ စီစဥ္

0
149

ပဲခူး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅၊ ၂ဝ၁၈

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ျခမ္းရွိ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးသင္တန္းေပးရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိ ေၾကာင္း ဂဂ မ်ဳိးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း-ပဲခူး)ထံမွ သတင္းရရွိသည္။

ကနဦးအေနျဖင့္ လာမည့္ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕ေပၚ၌ ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ပဲခူးအေရွ႕ျခမ္းအတြင္းပါဝင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား ယခုလအတြင္း သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႔က ဆိုသည္။

“ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကို ေရြးၿပီးသင္တန္းေပးတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္က သူတို႔သည္ ျပည္သူလူထုနဲ႔အနီးကပ္ဆုံးဆက္ဆံေနရသူေတြျဖစ္သလို သူတို႔ကိုယ္တိုင္က ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး ပိုင္းေတြကို ေလ့လာသိရွိထားမယ္ဆိုရင္ ျပည္သူလူထု အက်ဳိး ေဆာင္ရြက္ တဲ့ေနရာမွာ ပိုၿပီးေတာ့မွ အေထာက္အကူျဖစ္ေစလိုတဲ့ အတြက္ ျဖစ္ပ့တယ္”ဟု ဂဂ မ်ဳိးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္း-ပဲခူး)ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးလွဘုန္းဦးက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ သင္တန္းေပးရာတြင္ လူသားတစ္ဦး၏ ေမြးရာပါအခြင့္ အေရးမ်ားအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ ေျမာက္မေျမာက္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ စည္ကမ္းခ်က္မ်ားကိုပါ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႀကီးမွ ထုတ္ျပန္ေႀကျငာထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးၾႀကျငာစာတမ္းအေပၚအၿခံ၍ သင္ႀကားပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“တကယ္တတ္ကြ်မ္းနားလည္တဲ့သူေတြက ခုလိုမ်ဳိးသင္တန္းေတြ လုပ္ေပးလာတာက ေကာင္းမြန္တဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔လည္း ဒီလိုမ်ဳိးအေႀကာင္းအရာေတြကို သိရွိထားမယ္ဆိုရင္ ပိုၿပီးေတာ့ အဆင္ေျပပါတယ္”ဟု ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ အုတ္က်ဳံးရိုးေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

အထက္ပါ ရပ္/က်ပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအားပို႔ခ်မည့္ အေျခခံလူ႔ အခြင့္ အေရး ဆိုင္ရာသင္တန္းကို တစ္ရက္တာသင္ႀကားေပးမည္ျဖစ္ကာ ယင္းအစီအစဥ္အား ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႔(AAPP)၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔(ပဲခူး)ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း(ပဲခူး)တို႔မွ ပူးေပါင္းစီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း အဆိုပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ သိရသည္။

ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၁ဝဝ ေက်ာ္ရွိၿပီး ထိုသို႔သင္တန္းျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၏ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ေႀကာင္း သိရသည္။

မိုးေျမ

ပံုစာ – ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေရြးပြဲ ျမင္ကြင္းတစ္ခု

ပဲခူး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅၊ ၂ဝ၁၈

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ျခမ္းရွိ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးသင္တန္းေပးရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိ ေၾကာင္း ဂဂ မ်ဳိးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း-ပဲခူး)ထံမွ သတင္းရရွိသည္။

ကနဦးအေနျဖင့္ လာမည့္ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕ေပၚ၌ ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ပဲခူးအေရွ႕ျခမ္းအတြင္းပါဝင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား ယခုလအတြင္း သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႔က ဆိုသည္။

“ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကို ေရြးၿပီးသင္တန္းေပးတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္က သူတို႔သည္ ျပည္သူလူထုနဲ႔အနီးကပ္ဆုံးဆက္ဆံေနရသူေတြျဖစ္သလို သူတို႔ကိုယ္တိုင္က ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး ပိုင္းေတြကို ေလ့လာသိရွိထားမယ္ဆိုရင္ ျပည္သူလူထု အက်ဳိး ေဆာင္ရြက္ တဲ့ေနရာမွာ ပိုၿပီးေတာ့မွ အေထာက္အကူျဖစ္ေစလိုတဲ့ အတြက္ ျဖစ္ပ့တယ္”ဟု ဂဂ မ်ဳိးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္း-ပဲခူး)ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးလွဘုန္းဦးက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ သင္တန္းေပးရာတြင္ လူသားတစ္ဦး၏ ေမြးရာပါအခြင့္ အေရးမ်ားအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ ေျမာက္မေျမာက္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ စည္ကမ္းခ်က္မ်ားကိုပါ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႀကီးမွ ထုတ္ျပန္ေႀကျငာထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးၾႀကျငာစာတမ္းအေပၚအၿခံ၍ သင္ႀကားပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“တကယ္တတ္ကြ်မ္းနားလည္တဲ့သူေတြက ခုလိုမ်ဳိးသင္တန္းေတြ လုပ္ေပးလာတာက ေကာင္းမြန္တဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔လည္း ဒီလိုမ်ဳိးအေႀကာင္းအရာေတြကို သိရွိထားမယ္ဆိုရင္ ပိုၿပီးေတာ့ အဆင္ေျပပါတယ္”ဟု ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ အုတ္က်ဳံးရိုးေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

အထက္ပါ ရပ္/က်ပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအားပို႔ခ်မည့္ အေျခခံလူ႔ အခြင့္ အေရး ဆိုင္ရာသင္တန္းကို တစ္ရက္တာသင္ႀကားေပးမည္ျဖစ္ကာ ယင္းအစီအစဥ္အား ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႔(AAPP)၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔(ပဲခူး)ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း(ပဲခူး)တို႔မွ ပူးေပါင္းစီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း အဆိုပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ သိရသည္။

ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၁ဝဝ ေက်ာ္ရွိၿပီး ထိုသို႔သင္တန္းျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၏ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ေႀကာင္း သိရသည္။

မိုးေျမ

ပံုစာ – ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေရြးပြဲ ျမင္ကြင္းတစ္ခု

Leave a Reply