တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲျပဳလုပ္သည့္ မိုင္ဒါကြင္းတြင္ က်ည္ဆံမ်ားေတြ႔ရွိ

0
162

ရန္ကုန္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ။ ၂၀၁၈

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအေပၚ သပ္သ်ွိဳေသြးခြဲေနသူမ်ားအား ဆန္႔က်င္ ရႈတ္ခ်ပြဲျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မိုင္ဒါကြင္းတြင္ က်ည္ဆန္မ်ားေတြ႔ရွိခ့ဲေၾကာင္း ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ကေျပာသည္။

” မေန႔ေတြ႔တယ္လို႔သိရတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ၿမိဳ႕နယ္ထဲဆိုေတာ့ ရဲစခန္း ဖုန္းဆက္တယ္။ မေျဖခ်င္ဘူးထင္တယ္ဗ်။ အဲဒါနဲ႔ နယ္လံု ဝန္ႀကီးကို ဖုန္းဆက္ေတာ့ က်ည္ဆန္ ၁၁၆ ေတာင့္ေတြ႔တယ္ေျပာတယ္။ လက္ရွိေတာ့ စစ္ေဆးေနတယ္။ ေတြ႔တာကေတာ့ အမွန္ပါ။” ဟု ပဥၥမလိႈင္းမီဒီယာေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ယမန္ေန႔ကျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲတြင္ တပ္မေတာ္ မိသားစုဝင္မ်ား စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား တပ္မေတာ္ကိုခ်စ္ျမတ္နိုးသူမ်ား ပါဝင္ခ့ဲသည္။

မိုင္ဒါကြင္းတြင္ က်ည္ဆန္မ်ားေတြ႔ရွိေၾကာင္း သတင္းသည္ ယမန္ေန႔ ညဦးပိုင္းက Facebook တြင္ သတင္းမ်ား ပ်ံ႕နွံ႔ခ့ဲၿပီးေနာက္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က အတည္ျပဳေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမ်ားက သီးျခား အတည္ျပဳခ်က္မ်ား မထုတ္ျပန္ေသးေခ်။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ။ ၂၀၁၈

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအေပၚ သပ္သ်ွိဳေသြးခြဲေနသူမ်ားအား ဆန္႔က်င္ ရႈတ္ခ်ပြဲျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မိုင္ဒါကြင္းတြင္ က်ည္ဆန္မ်ားေတြ႔ရွိခ့ဲေၾကာင္း ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ကေျပာသည္။

” မေန႔ေတြ႔တယ္လို႔သိရတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ၿမိဳ႕နယ္ထဲဆိုေတာ့ ရဲစခန္း ဖုန္းဆက္တယ္။ မေျဖခ်င္ဘူးထင္တယ္ဗ်။ အဲဒါနဲ႔ နယ္လံု ဝန္ႀကီးကို ဖုန္းဆက္ေတာ့ က်ည္ဆန္ ၁၁၆ ေတာင့္ေတြ႔တယ္ေျပာတယ္။ လက္ရွိေတာ့ စစ္ေဆးေနတယ္။ ေတြ႔တာကေတာ့ အမွန္ပါ။” ဟု ပဥၥမလိႈင္းမီဒီယာေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ယမန္ေန႔ကျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲတြင္ တပ္မေတာ္ မိသားစုဝင္မ်ား စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား တပ္မေတာ္ကိုခ်စ္ျမတ္နိုးသူမ်ား ပါဝင္ခ့ဲသည္။

မိုင္ဒါကြင္းတြင္ က်ည္ဆန္မ်ားေတြ႔ရွိေၾကာင္း သတင္းသည္ ယမန္ေန႔ ညဦးပိုင္းက Facebook တြင္ သတင္းမ်ား ပ်ံ႕နွံ႔ခ့ဲၿပီးေနာက္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က အတည္ျပဳေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမ်ားက သီးျခား အတည္ျပဳခ်က္မ်ား မထုတ္ျပန္ေသးေခ်။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

Leave a Reply