ႏုိင္ငံသားစိစစ္ခြင့္ ကတ္မ်ားထုတ္ေပးမႈအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္ သတ္ျဖတ္ မႈမ်ား ႀကဳံေတ႔ြေနရဆဲျဖစ္

0
134

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၅ ၊ ၂၀၁၈

ႏုိင္ငံသားစိစစ္ခြင့္ကတ္ NVC Card မ်ားထုတ္ေပးမႈအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ႀကဳံေတ႔ြေနရ ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀န္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင္႔ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္း အတြင္း၀န္ ဦးျမင္႔ႀကဳိင္က ေျပာသည္။

“ဒီႏုိင္ငံသားစီစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာတာ ေတြေတာ႔ရွိ ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြလဲရွိ ေနတယ္။ သတ္ျဖတ္တာေတြ ဒါေတြလဲရွိေနတဲ့အတြက္ တစ္ခ်ဳိ႕က ေၾကာက္လန္႔ၿပီးေတာ့မွ ဒီလူေျခ တိတ္ခ်ိန္၊ လူျပတ္တဲ႔ အခ်ိန္က်မွပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရုံးေတြကို ခုိးေၾကာင္ ခုိး၀ွက္နဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီးလုပ္ရတဲ့ အေနအထားေတြ႔ရွိေနပါတယ္”ဟု ဦးျမင္႔ႀကဳိင္က ေျပာသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏုိင္ငံသားစစ္ေဆးခံရမည့္ သူမ်ားအား NVC Card အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔မွ စတင္ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔အထိ ၉၁၇၃ ဦးအား ထုတ္ေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အသိရွိရသည္။

NVC Card ထုတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ျခင္းမ်ားအား ဟန္႔ထားႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားကုိလည္း စီစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ပါက ၎ကတ္ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ဒီ NVC သာလုပ္လုိက္ရင္ သူတုိေတြ႔ဟာဘယ္လုိမွ ေရာ၀င္လုိ႔ မရေတာ႔ဘူး။ ဒီဘက္မွာရွိတဲ့သူေတြ တရား၀င္ ျပန္လည္လက္ခံေရးအရ ၀င္လာတဲ့သူေတြသည္ အားလုံးသည္ NVC ကတ္ကုိင္ၿပီးသြားရင္ ဒီကတ္မကုိင္တဲ့သူ ေနာက္ထပ္၀င္လာမယ့္ ခုိး၀င္လာမယ့္သူေတြကုိ လြယ္လြယ္ကူကူ လ၀ကနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၊ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ေတြက အလြယ္တကူ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးလာႏုိင္မယ္”ဟု ရခုိင္ျပည္နယ္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္မင္းက ေျပာဆုိခဲ႔ဖူးသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ RCSSA အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ မ်ားေၾကာင္႔ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိ ေနသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား အား ျပန္လည္စီစစ္လက္ခံႏုိင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ား ေပးပုိ႔ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ ေသာ္လည္း လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ အေၾကာင္းၾကားမႈမရွိေသးေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀န္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာသည္။

“ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ဘက္ကေန ျပန္လာမယ့္အဖြဲ႔ေတြက အခုအခ်ိန္ထိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၀န္ႀကီးဌာနကုိ လာေရာက္ ဆက္သြယ္ျခင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စခန္းေတြမွာလာေရာက္ ဆက္သြယ္ျခင္းမရွိေသးပါဘူး”ဟု ဦးျမင့္ႀကဳိင္က ေျပာသည္။

ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအားျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ (ျမန္မာ – ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္) ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီထားရွိၿပီး အခ်က္မ်ားျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကုိင္ခဲ႔ၿပီး ျပန္လည္စီစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔ကတည္းက အသင္႔ေဆာင္ရြက္ ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာမည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားအား ျပန္လည္စီလက္ခံႏုိင္ရန္ ေရလမ္းမွ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ ငါးခူရ ယာယီလက္ခံေရစခန္း၊ ကုန္းလမ္းမွ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအား စိစစ္ လက္ခံႏုိင္ရန္ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ယာယီလက္ခံေရးစခန္းႏွင့္ ၾကားစခန္း အျဖစ္ လွဖုိးေခါင္စခန္းတုိ႔အား ဖြင္႔လွစ္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ဓာတ္ပံု – MOI

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၅ ၊ ၂၀၁၈

ႏုိင္ငံသားစိစစ္ခြင့္ကတ္ NVC Card မ်ားထုတ္ေပးမႈအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ႀကဳံေတ႔ြေနရ ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀န္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင္႔ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္း အတြင္း၀န္ ဦးျမင္႔ႀကဳိင္က ေျပာသည္။

“ဒီႏုိင္ငံသားစီစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာတာ ေတြေတာ႔ရွိ ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြလဲရွိ ေနတယ္။ သတ္ျဖတ္တာေတြ ဒါေတြလဲရွိေနတဲ့အတြက္ တစ္ခ်ဳိ႕က ေၾကာက္လန္႔ၿပီးေတာ့မွ ဒီလူေျခ တိတ္ခ်ိန္၊ လူျပတ္တဲ႔ အခ်ိန္က်မွပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရုံးေတြကို ခုိးေၾကာင္ ခုိး၀ွက္နဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီးလုပ္ရတဲ့ အေနအထားေတြ႔ရွိေနပါတယ္”ဟု ဦးျမင္႔ႀကဳိင္က ေျပာသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏုိင္ငံသားစစ္ေဆးခံရမည့္ သူမ်ားအား NVC Card အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔မွ စတင္ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔အထိ ၉၁၇၃ ဦးအား ထုတ္ေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အသိရွိရသည္။

NVC Card ထုတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ျခင္းမ်ားအား ဟန္႔ထားႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားကုိလည္း စီစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ပါက ၎ကတ္ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ဒီ NVC သာလုပ္လုိက္ရင္ သူတုိေတြ႔ဟာဘယ္လုိမွ ေရာ၀င္လုိ႔ မရေတာ႔ဘူး။ ဒီဘက္မွာရွိတဲ့သူေတြ တရား၀င္ ျပန္လည္လက္ခံေရးအရ ၀င္လာတဲ့သူေတြသည္ အားလုံးသည္ NVC ကတ္ကုိင္ၿပီးသြားရင္ ဒီကတ္မကုိင္တဲ့သူ ေနာက္ထပ္၀င္လာမယ့္ ခုိး၀င္လာမယ့္သူေတြကုိ လြယ္လြယ္ကူကူ လ၀ကနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၊ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ေတြက အလြယ္တကူ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးလာႏုိင္မယ္”ဟု ရခုိင္ျပည္နယ္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္မင္းက ေျပာဆုိခဲ႔ဖူးသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ RCSSA အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ မ်ားေၾကာင္႔ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိ ေနသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား အား ျပန္လည္စီစစ္လက္ခံႏုိင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ား ေပးပုိ႔ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ ေသာ္လည္း လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ အေၾကာင္းၾကားမႈမရွိေသးေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀န္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာသည္။

“ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ဘက္ကေန ျပန္လာမယ့္အဖြဲ႔ေတြက အခုအခ်ိန္ထိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၀န္ႀကီးဌာနကုိ လာေရာက္ ဆက္သြယ္ျခင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စခန္းေတြမွာလာေရာက္ ဆက္သြယ္ျခင္းမရွိေသးပါဘူး”ဟု ဦးျမင့္ႀကဳိင္က ေျပာသည္။

ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအားျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ (ျမန္မာ – ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္) ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီထားရွိၿပီး အခ်က္မ်ားျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကုိင္ခဲ႔ၿပီး ျပန္လည္စီစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔ကတည္းက အသင္႔ေဆာင္ရြက္ ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာမည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားအား ျပန္လည္စီလက္ခံႏုိင္ရန္ ေရလမ္းမွ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ ငါးခူရ ယာယီလက္ခံေရစခန္း၊ ကုန္းလမ္းမွ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအား စိစစ္ လက္ခံႏုိင္ရန္ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ယာယီလက္ခံေရးစခန္းႏွင့္ ၾကားစခန္း အျဖစ္ လွဖုိးေခါင္စခန္းတုိ႔အား ဖြင္႔လွစ္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ဓာတ္ပံု – MOI

Leave a Reply