သက္ဆိုင္ရာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းပါကေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ေစာဘဦးႀကီး႐ုပ္တုစိုက္ထူခြင့္ရရွိႏိုင္မည္

0
204

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ၊ ၂၀၁၈

ကရင္အာဇာနည္ေစာဘဦးပံုတူ႐ုပ္တုစိုက္ထူခြင့္ရရွိေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ေပါင္းစပ္ညိွ ႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ရန္လိုၿပီး ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ စိုက္ထူခြင့္ ရႏိုင္မည္ဟု ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္မ်ိဳးဦးကေျပာသည္။

“ငါတို႔ေခါင္းေဆာင္ပဲ ကရင္ျပည္နယ္က NCAလက္မွတ္ထိုးၿပီးသြားၿပီ။ လုပ္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ ထင္တဲ့ပံုစံမ်ိဳးလို႔ထင္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖဲြ႕အစည္းေတြရယ္ ၊ တပ္မေတာ္ရယ္ ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းၿပီးလုပ္ဖို႔ေတာ့လိုပါတယ္။ေနာင္တစ္ခ်ိန္ မွာေတာ့ ေစာဘဦးႀကီး ႐ုပ္တုကို စိုက္ထူခြင့္ရမွာပါ”ဟု ဦးတင္မ်ိဳးဦးကေျပာသည္။

ေစာဘဦးႀကီးပံုတူ႐ုပ္တုကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ရက္ေန႔က ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၊ ၀င္းေရးၿမိဳ႕တြင္ စိုက္ထူရန္အတြက္ သယ္ေဆာင္လာစဥ္ တပ္မေတာ္မွတားျမစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႐ုပ္တုစိုက္ထူမႈကို အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိဆိုင္းငံထား ရန္ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕အစည္းက ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္းဦးတင္မ်ိဳးဦးကေျပာသည္။

“႐ုပ္တုစိုက္ထူဖို႔ကိစၥကႏိုင္ငံေတာ္ကိုအထိအခိုက္ရွိေစတဲ့ကိစၥမ်ိဳး အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစတဲ့ကိစၥမ်ိဳးလည္းမဟုတ္ဘူး။ တဖက္နဲ႔တစ္ဖက္အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈရွိဖို႕ေတာ့ လိုပါတယ္။ ဒီတစ္ခါတားျမစ္တာက ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ပါ”ဟု ႐ုပ္တုသယ္ယူေရးတာ၀န္ခံ ေစာအဲဒါးကဆိုသည္။

ေစာဘဦးပံုတူ႐ုပ္တုကို ယခင္ကဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕တြင္ စိုက္ထူရန္စီစဥ္ထားေသာ္လည္း တပ္မေတာ္မွကန္႔ကြက္မႈ ေၾကာင့္ ၀င္းေရးၿမိဳ႕တြင္စိုက္ထူရန္စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၎ကေျပာသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈပူးတဲြေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ(JMC-S)က KNUဌာနခ်ဳပ္ ေလာ္ခီးလာတြင္ တြင္ထားရွိႏိုင္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ႏို၀င္ဘာလက အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ကရင္အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ေစာဘဦးႀကီးသည္ ၁၉၄၇ ဧၿပီလတြင္က်င္းပသည့္ KNUအေရးေပၚညီလာခံတြင္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရၿပီးေနာက္ ၁၉၅၀ ၾသဂုတ္လ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ထို႔ေကာ္ကိုးေက်းရြာ တြင္ အစုိးရတပ္ဖဲြ႕ျဖင့္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပဲြတြင္ က်ဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုဥာဏ္

ဓာတ္ပံု – စဟ္အဲ ခါန္ေဖ့စဘြတ္ခ္

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ၊ ၂၀၁၈

ကရင္အာဇာနည္ေစာဘဦးပံုတူ႐ုပ္တုစိုက္ထူခြင့္ရရွိေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ေပါင္းစပ္ညိွ ႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ရန္လိုၿပီး ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ စိုက္ထူခြင့္ ရႏိုင္မည္ဟု ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္မ်ိဳးဦးကေျပာသည္။

“ငါတို႔ေခါင္းေဆာင္ပဲ ကရင္ျပည္နယ္က NCAလက္မွတ္ထိုးၿပီးသြားၿပီ။ လုပ္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ ထင္တဲ့ပံုစံမ်ိဳးလို႔ထင္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖဲြ႕အစည္းေတြရယ္ ၊ တပ္မေတာ္ရယ္ ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းၿပီးလုပ္ဖို႔ေတာ့လိုပါတယ္။ေနာင္တစ္ခ်ိန္ မွာေတာ့ ေစာဘဦးႀကီး ႐ုပ္တုကို စိုက္ထူခြင့္ရမွာပါ”ဟု ဦးတင္မ်ိဳးဦးကေျပာသည္။

ေစာဘဦးႀကီးပံုတူ႐ုပ္တုကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ရက္ေန႔က ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၊ ၀င္းေရးၿမိဳ႕တြင္ စိုက္ထူရန္အတြက္ သယ္ေဆာင္လာစဥ္ တပ္မေတာ္မွတားျမစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႐ုပ္တုစိုက္ထူမႈကို အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိဆိုင္းငံထား ရန္ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕အစည္းက ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္းဦးတင္မ်ိဳးဦးကေျပာသည္။

“႐ုပ္တုစိုက္ထူဖို႔ကိစၥကႏိုင္ငံေတာ္ကိုအထိအခိုက္ရွိေစတဲ့ကိစၥမ်ိဳး အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစတဲ့ကိစၥမ်ိဳးလည္းမဟုတ္ဘူး။ တဖက္နဲ႔တစ္ဖက္အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈရွိဖို႕ေတာ့ လိုပါတယ္။ ဒီတစ္ခါတားျမစ္တာက ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ပါ”ဟု ႐ုပ္တုသယ္ယူေရးတာ၀န္ခံ ေစာအဲဒါးကဆိုသည္။

ေစာဘဦးပံုတူ႐ုပ္တုကို ယခင္ကဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕တြင္ စိုက္ထူရန္စီစဥ္ထားေသာ္လည္း တပ္မေတာ္မွကန္႔ကြက္မႈ ေၾကာင့္ ၀င္းေရးၿမိဳ႕တြင္စိုက္ထူရန္စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၎ကေျပာသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈပူးတဲြေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ(JMC-S)က KNUဌာနခ်ဳပ္ ေလာ္ခီးလာတြင္ တြင္ထားရွိႏိုင္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ႏို၀င္ဘာလက အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ကရင္အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ေစာဘဦးႀကီးသည္ ၁၉၄၇ ဧၿပီလတြင္က်င္းပသည့္ KNUအေရးေပၚညီလာခံတြင္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရၿပီးေနာက္ ၁၉၅၀ ၾသဂုတ္လ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ထို႔ေကာ္ကိုးေက်းရြာ တြင္ အစုိးရတပ္ဖဲြ႕ျဖင့္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပဲြတြင္ က်ဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုဥာဏ္

ဓာတ္ပံု – စဟ္အဲ ခါန္ေဖ့စဘြတ္ခ္

Leave a Reply