ျပင္သစ္ စကားေျပာပြဲေတာ္ က်င္းပမည္

0
155

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅၊ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာနတြင္ ျပင္သစ္စကားေျပာပြဲေတာ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ည ၁၂ နာရီအခ်ိန္အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းျပင္သစ္စကားေျပာပြဲေတာ္တြင္ ျပင္သစ္ရိုးရာ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား ၊ ရိုးရာျပကြက္မ်ားနွင့္ လွဳပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပစ္သစ္စကား ေျပာတတ္သူမ်ားသာမက ျပင္သစ္စကား မေျပာတတ္ သူမ်ားလည္း လာေရာက္နိုင္ကာ ဝင္ေၾကးအခမဲ့ျဖစ္သည္။

ျပင္သစ္စကားေျပာပြဲေတာ္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၂၆လမ္း၊၇၅ လမ္းေထာင့္ရွိ YMCA ခန္းမတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔ညက Karpatt ျပင္သစ္ေတးဂီတအဖြဲ႕မွ အခမဲ့ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ဆယ္ႀကိမ္ေျမာက္ ရန္ကုန္ဓာတ္ပံုျပပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၄ ရက္ေန႔အထိ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံတြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅၊ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာနတြင္ ျပင္သစ္စကားေျပာပြဲေတာ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ည ၁၂ နာရီအခ်ိန္အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းျပင္သစ္စကားေျပာပြဲေတာ္တြင္ ျပင္သစ္ရိုးရာ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား ၊ ရိုးရာျပကြက္မ်ားနွင့္ လွဳပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပစ္သစ္စကား ေျပာတတ္သူမ်ားသာမက ျပင္သစ္စကား မေျပာတတ္ သူမ်ားလည္း လာေရာက္နိုင္ကာ ဝင္ေၾကးအခမဲ့ျဖစ္သည္။

ျပင္သစ္စကားေျပာပြဲေတာ္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၂၆လမ္း၊၇၅ လမ္းေထာင့္ရွိ YMCA ခန္းမတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔ညက Karpatt ျပင္သစ္ေတးဂီတအဖြဲ႕မွ အခမဲ့ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ဆယ္ႀကိမ္ေျမာက္ ရန္ကုန္ဓာတ္ပံုျပပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၄ ရက္ေန႔အထိ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံတြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply