ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ႏွင့္ ရုပ္တုဖြင့္ပြဲ တစ္ရက္တည္းက်င္းပမည္

0
134

ပဲခူး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆၊ ၂ဝ၁၈

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕၌ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ေမြးေန႔ျဖစ္သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ပန္းၿခံႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျမင္းစီးေက်ာက္ရုပ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို တစ္ရက္တည္းေပါင္း၍ က်င္းပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

ထိုသို႔ဖြင့္လွစ္မည့္ပန္းၿခံ၏ ေျမဧက(၁ ဒသမ ၁၁၂)အတြင္းတြင္ ကေလးမ်ားေဆာ့ကစားရန္ ပစၥည္းမ်ား၊ လူႀကီး မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္းပစၥည္းမ်ား၊ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား၊ ပန္းအလွ ျမက္ခင္းဝိုင္းမ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးစင္၊ စာဖတ္ခန္း၊ သန္႔စင္ခန္းနွင့္ ဝန္ထမ္းအိမ္တို႔ ပါဝင္သည္။

ယင္းအျပင္ ပန္းၿခံ၏အလယ္ရွိ ေပ ၆ဝ အက်ယ္အဝိုင္းေပၚတြင္ ၉ ေပ အျမင့္ရွိေသာေက်ာက္ခုံ၌ ၁၅ ေပ အျမင့္ရွိသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျမင္းစီးေက်ာက္ရုပ္ကို ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

“ဖြင့္ပြဲမတိုင္မီမွာ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လုံးမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြက အဆိုအကနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲေတြလုပ္မယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ေစ်းပြဲေတာ္ အပါအဝင္ စာအုပ္အေရာင္းျပခန္းေတြလည္း ဖြင့္လွစ္ထားရွိမွာပါ” ဟု ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးစိုးျမင့္က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္ျပည္ေထာင္စုေန႔ညတြင္ စာေရးဆရာ ၃ ဦးနွင့္ စာေပေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္သြားရန္ စီစဥ္ထားကာ၊ ယခုဖြင့္ လွစ္မည့္ပန္းၿခံအား ၿငိမ္ခ်မ္းေရႊတည္ပန္းၿခံဟု အမည္ေပးထားေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ပန္းၿခံ၌ထားရွိမည့္္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုတူ ျမင္းစီးေက်ာက္ရုပ္ကို ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အနု ပညာႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈတကၠသိုလ္ ပန္းပုပညာဌာန ပါေမာကၡ(ၿငိမ္း)ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါရဂူဘြဲ႔ရ ဆရာႀကီး ဦးျမင့္စံ အလုပ္ရုံ တြင္ စတင္ထုလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါပန္းျခံသည္ ယခင္စစ္အစိုးရ လက္ထက္က သာယာေရႊတည္ ပန္းျခံအမည္ျဖင့္ ရွိခ့ဲရာမွ ယခုက့ဲသို႔ အမည္ေျပာင္္လဲကာ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

မိုးေျမ

ပဲခူး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆၊ ၂ဝ၁၈

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕၌ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ေမြးေန႔ျဖစ္သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ပန္းၿခံႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျမင္းစီးေက်ာက္ရုပ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို တစ္ရက္တည္းေပါင္း၍ က်င္းပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

ထိုသို႔ဖြင့္လွစ္မည့္ပန္းၿခံ၏ ေျမဧက(၁ ဒသမ ၁၁၂)အတြင္းတြင္ ကေလးမ်ားေဆာ့ကစားရန္ ပစၥည္းမ်ား၊ လူႀကီး မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္းပစၥည္းမ်ား၊ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား၊ ပန္းအလွ ျမက္ခင္းဝိုင္းမ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးစင္၊ စာဖတ္ခန္း၊ သန္႔စင္ခန္းနွင့္ ဝန္ထမ္းအိမ္တို႔ ပါဝင္သည္။

ယင္းအျပင္ ပန္းၿခံ၏အလယ္ရွိ ေပ ၆ဝ အက်ယ္အဝိုင္းေပၚတြင္ ၉ ေပ အျမင့္ရွိေသာေက်ာက္ခုံ၌ ၁၅ ေပ အျမင့္ရွိသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျမင္းစီးေက်ာက္ရုပ္ကို ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

“ဖြင့္ပြဲမတိုင္မီမွာ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လုံးမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြက အဆိုအကနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲေတြလုပ္မယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ေစ်းပြဲေတာ္ အပါအဝင္ စာအုပ္အေရာင္းျပခန္းေတြလည္း ဖြင့္လွစ္ထားရွိမွာပါ” ဟု ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးစိုးျမင့္က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္ျပည္ေထာင္စုေန႔ညတြင္ စာေရးဆရာ ၃ ဦးနွင့္ စာေပေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္သြားရန္ စီစဥ္ထားကာ၊ ယခုဖြင့္ လွစ္မည့္ပန္းၿခံအား ၿငိမ္ခ်မ္းေရႊတည္ပန္းၿခံဟု အမည္ေပးထားေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ပန္းၿခံ၌ထားရွိမည့္္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုတူ ျမင္းစီးေက်ာက္ရုပ္ကို ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အနု ပညာႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈတကၠသိုလ္ ပန္းပုပညာဌာန ပါေမာကၡ(ၿငိမ္း)ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါရဂူဘြဲ႔ရ ဆရာႀကီး ဦးျမင့္စံ အလုပ္ရုံ တြင္ စတင္ထုလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါပန္းျခံသည္ ယခင္စစ္အစိုးရ လက္ထက္က သာယာေရႊတည္ ပန္းျခံအမည္ျဖင့္ ရွိခ့ဲရာမွ ယခုက့ဲသို႔ အမည္ေျပာင္္လဲကာ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

မိုးေျမ

Leave a Reply