ျမန္မာႏိုင္ငံမွထုတ္လုပ္သည္႔ေျမြဆိပ္ေျဖေဆးမ်ားကို ယခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔မည္

0
200

ရန္ကုန္ ၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံမွထုတ္လုပ္သည္႔ေျမြဆိပ္ေျဖေဆးမ်ားကို၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္းျပည္ပသို႔တင္ပို႔ႏိုင္စီစဥ္မႈရွိေနျပီးမိမိတို႔ႏိုင္ငံႏွင့္ေရေျမအေနအထားဆက္စပ္လ်ွက္ရွိေနေသာအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းမွသိရသည္။

ျပည္တြင္းမွမွထုတ္လုပ္သည္႔ေျမြဆိပ္ေျဖေဆးအမ်ိဳးအစားမွာ ေျမြေျပြးႏွင့္ ေျမြေဟာက္ႏွစ္မ်ိဳးအတြက္အဆိပ္ေျဖေဆးအရည္ႏွင့္ေအးခဲေျခာက္ဟူ၍အမ်ိဳးအစားေလးမ်ိဳးျဖစ္ၿပီးမိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္းအသုံးျပဳရန္လုံေလာက္မႈအေနအထားရွိသည့္အျပင္ ပိုလ်ွံေနေသာ ေဆးပုလင္းမ်ားကို ျပည္ပ တင္ပို႔ရန္ ရည္ရြယ္တားေၾကာင္း၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္မည္ဟုသိရသည္။

“ကိုယ့္ျပည္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကျပည့္သြားေတာ့ျပည္ပေစ်းကြက္ကို ပို႔ဖို႔ ရည္ရြယ္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ကန္႔သတ္ခ်က္ကေတာ့ရွိေနေသးပါတယ္။ဗမာျပည္ကေျမြကဗမာျပည္ကအဆိပ္ပဲေျဖႏိုင္မွာေပါ့။ဥေရာပကအဆိပ္ကိုမေျဖႏိုင္ဘူး။အေမရိကားကေျမြဆိပ္ကိုမေျဖႏိုင္ဘူး။ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ပတ္၀န္းက်င္ျခင္းဆက္ေနတဲ့ ဥပမာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကေျမြဆိပ္ေျဖေဆး မေလာက္တဲ့အခ်ိန္က အိႏိၵယက ၀ယ္ရတာရွိတယ္။ ထိုင္းက ၀ယ္ရတာရွိတယ္။ အဲ႔လိုပဲ အရမ္းမဆင္တူေပမယ့္ ေရေျမျခင္း ဆက္စပ္ေနတာျဖစ္လို႔ေျမြဆိပ္ဖ်က္ႏိုင္တဲ့စြမ္းအားအာနိသင္ေတာ့
သူ႔ဟာနဲ႔သူရွိလို႔ဆက္စပ္တဲ့မထုတ္ႏိုင္ေသးတဲ့ပတ္၀န္းက်င္ႏိုင္ငံေတြဥပမာကေမာၻဒီယားတို႔လာအိုတို႔လိုႏိုင္ငံမ်ိဳးေတြကိုပို႔ႏိုင္ဖို႔ရည္ရြယ္ပါတယ္။
အခုေတာ္ေတာ္ေလးခရီးေရာက္ေနပါၿပီ။မတ္၊ေလာက္မွာပို႔ႏိုင္မယ့္အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။”ဟုျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးကိုကိုေအာင္ကေျပာသည္။

ျမန္မာ႔ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းလက္ေအာက္ရွိအင္းစိန္BPIေဆးဝါးစက္႐ံုကို ၁၉၅၇ခုႏွစ္တြင္စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေဆးျပား၊ ေဆးေတာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေဆးဆီ၊ေဆးရည္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ထိုးေဆးႏွင့္ေသြးေၾကာသြင္း ေဆးရည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအျပင္ ေႁမြဆိပ္ေျဖေဆးစသည့္ ေဆး၀ါးထုတ္ကုန္ အမ်ိဳးေပါင္း (၁၉၇)မ်ိဳး ထုတ္လုပ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္ ၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံမွထုတ္လုပ္သည္႔ေျမြဆိပ္ေျဖေဆးမ်ားကို၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္းျပည္ပသို႔တင္ပို႔ႏိုင္စီစဥ္မႈရွိေနျပီးမိမိတို႔ႏိုင္ငံႏွင့္ေရေျမအေနအထားဆက္စပ္လ်ွက္ရွိေနေသာအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းမွသိရသည္။

ျပည္တြင္းမွမွထုတ္လုပ္သည္႔ေျမြဆိပ္ေျဖေဆးအမ်ိဳးအစားမွာ ေျမြေျပြးႏွင့္ ေျမြေဟာက္ႏွစ္မ်ိဳးအတြက္အဆိပ္ေျဖေဆးအရည္ႏွင့္ေအးခဲေျခာက္ဟူ၍အမ်ိဳးအစားေလးမ်ိဳးျဖစ္ၿပီးမိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္းအသုံးျပဳရန္လုံေလာက္မႈအေနအထားရွိသည့္အျပင္ ပိုလ်ွံေနေသာ ေဆးပုလင္းမ်ားကို ျပည္ပ တင္ပို႔ရန္ ရည္ရြယ္တားေၾကာင္း၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္မည္ဟုသိရသည္။

“ကိုယ့္ျပည္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကျပည့္သြားေတာ့ျပည္ပေစ်းကြက္ကို ပို႔ဖို႔ ရည္ရြယ္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ကန္႔သတ္ခ်က္ကေတာ့ရွိေနေသးပါတယ္။ဗမာျပည္ကေျမြကဗမာျပည္ကအဆိပ္ပဲေျဖႏိုင္မွာေပါ့။ဥေရာပကအဆိပ္ကိုမေျဖႏိုင္ဘူး။အေမရိကားကေျမြဆိပ္ကိုမေျဖႏိုင္ဘူး။ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ပတ္၀န္းက်င္ျခင္းဆက္ေနတဲ့ ဥပမာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကေျမြဆိပ္ေျဖေဆး မေလာက္တဲ့အခ်ိန္က အိႏိၵယက ၀ယ္ရတာရွိတယ္။ ထိုင္းက ၀ယ္ရတာရွိတယ္။ အဲ႔လိုပဲ အရမ္းမဆင္တူေပမယ့္ ေရေျမျခင္း ဆက္စပ္ေနတာျဖစ္လို႔ေျမြဆိပ္ဖ်က္ႏိုင္တဲ့စြမ္းအားအာနိသင္ေတာ့
သူ႔ဟာနဲ႔သူရွိလို႔ဆက္စပ္တဲ့မထုတ္ႏိုင္ေသးတဲ့ပတ္၀န္းက်င္ႏိုင္ငံေတြဥပမာကေမာၻဒီယားတို႔လာအိုတို႔လိုႏိုင္ငံမ်ိဳးေတြကိုပို႔ႏိုင္ဖို႔ရည္ရြယ္ပါတယ္။
အခုေတာ္ေတာ္ေလးခရီးေရာက္ေနပါၿပီ။မတ္၊ေလာက္မွာပို႔ႏိုင္မယ့္အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။”ဟုျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးကိုကိုေအာင္ကေျပာသည္။

ျမန္မာ႔ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းလက္ေအာက္ရွိအင္းစိန္BPIေဆးဝါးစက္႐ံုကို ၁၉၅၇ခုႏွစ္တြင္စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေဆးျပား၊ ေဆးေတာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေဆးဆီ၊ေဆးရည္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ထိုးေဆးႏွင့္ေသြးေၾကာသြင္း ေဆးရည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအျပင္ ေႁမြဆိပ္ေျဖေဆးစသည့္ ေဆး၀ါးထုတ္ကုန္ အမ်ိဳးေပါင္း (၁၉၇)မ်ိဳး ထုတ္လုပ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

Leave a Reply