၁၃၀၀ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုတြင္ က်ဆံုးခဲ့သည့္ အာဇာနည္ (၁၇) ဦး၏ (၇၉)နွစ္ေျမာက္ နွစ္ပတ္လည္ေန႔က်င္းပမည္

0
195

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆၊ ၂၀၁၈

မႏၲဆလးၿမိဳ႕၊ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ တမၸဝတီရပ္ သူႂကြယ္ကုန္း၌ ရွိေသာ အာဇာနည္ဗိမာန္တြင္ ၁၃၀၀ျပည့္ အေရးေတာ္ပံု၌ က်ဆံုးခဲ့သည့္ အာဇာနည္ (၁၇) ဦး၏ (၇၉)နွစ္ေျမာက္ နွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၇) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းနွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ အာဇာနည္ (၁၇) ဦးအား ရည္စူးကာ သံဃာ(၁၇) ပါးကို ဆြမ္းကပ္ျခင္း ၊အာဇာနည္ မ်ားကို အေလးျပဳျခင္း နွင့္ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ား၏ ၾသဝါဒခံယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ဒီနွစ္ကေတာ့ ၇၉ နွစ္ေျမာက္ နွစ္ပတ္လည္မွာ အစဥ္အလာ မပ်က္ က်င္းပျခင္းျဖစ္တယ္ ။ ေနာက္နွစ္ နွစ္ (၈၀) ျပည့္မွာေတာ့ ခမ္းခမ္း နားနား က်င္းပသြားမယ္” ဟု က်င္းပေရးေကာ္မတီ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဦးမင္းထက္ၿငိမ္းခ်မ္း က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အာဇာနည္ (၁၇) ဦး၏ (၇၉)နွစ္ေျမာက္ နွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားသို႔ အာဇာနည္ (၁၇) ဦးထဲမွ အခ်ိဳ႕ေသာအာဇာနည္မ်ား၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားလာေရာက္ ဂါရဝျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ၁၃၀၀ ျပည့္နွစ္က ကိုလိုနီအစိုးရကို ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ ကိုလိုနီစစ္သားမ်ားက ပစ္ခတ္သျဖင့္ ရဟန္းရွင္လူ (၁၇) ဦး က်ဆံုးခဲ့ကာ တမၸဝတီရပ္ သူႂကြယ္ကုန္းတြင္ အာဇာနည္(၁၇) ဦးဗိမာန္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆၊ ၂၀၁၈

မႏၲဆလးၿမိဳ႕၊ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ တမၸဝတီရပ္ သူႂကြယ္ကုန္း၌ ရွိေသာ အာဇာနည္ဗိမာန္တြင္ ၁၃၀၀ျပည့္ အေရးေတာ္ပံု၌ က်ဆံုးခဲ့သည့္ အာဇာနည္ (၁၇) ဦး၏ (၇၉)နွစ္ေျမာက္ နွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၇) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းနွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ အာဇာနည္ (၁၇) ဦးအား ရည္စူးကာ သံဃာ(၁၇) ပါးကို ဆြမ္းကပ္ျခင္း ၊အာဇာနည္ မ်ားကို အေလးျပဳျခင္း နွင့္ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ား၏ ၾသဝါဒခံယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ဒီနွစ္ကေတာ့ ၇၉ နွစ္ေျမာက္ နွစ္ပတ္လည္မွာ အစဥ္အလာ မပ်က္ က်င္းပျခင္းျဖစ္တယ္ ။ ေနာက္နွစ္ နွစ္ (၈၀) ျပည့္မွာေတာ့ ခမ္းခမ္း နားနား က်င္းပသြားမယ္” ဟု က်င္းပေရးေကာ္မတီ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဦးမင္းထက္ၿငိမ္းခ်မ္း က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အာဇာနည္ (၁၇) ဦး၏ (၇၉)နွစ္ေျမာက္ နွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားသို႔ အာဇာနည္ (၁၇) ဦးထဲမွ အခ်ိဳ႕ေသာအာဇာနည္မ်ား၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားလာေရာက္ ဂါရဝျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ၁၃၀၀ ျပည့္နွစ္က ကိုလိုနီအစိုးရကို ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ ကိုလိုနီစစ္သားမ်ားက ပစ္ခတ္သျဖင့္ ရဟန္းရွင္လူ (၁၇) ဦး က်ဆံုးခဲ့ကာ တမၸဝတီရပ္ သူႂကြယ္ကုန္းတြင္ အာဇာနည္(၁၇) ဦးဗိမာန္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply