စက္ခ်ဳပ္နည္းပညာအေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ (၂) လ သင္တန္းဖြင့္လွစ္

0
184

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆၊ ၂၀၁၈

မႏၲလးၿမိဳ႕ ၊အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ ေဆာင္းဒါးရက္ကန္းနွင့္ အသက္ေမြး ပညာသိပၸံတြင္ စက္ခ်ဳပ္နည္းပညာအေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ (၂) လ သင္တန္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ယင္းသင္တန္းကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ လမ္းညႊန္ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ ၊ ေဆာင္းဒါးရက္ကန္းနွင့္ အသက္ေမြးပညာသိပၸံနွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရး ဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“စက္ခ်ဳပ္တယ္ဆိုတာ အခန္းက်ဥ္းက်ဥ္းေလးနဲ႔ စားပြဲခံုတစ္ခုရွိရင္ အဆင္ေျပၿပီေလ ။ ဒီသင္တန္းၿပီးလို႔ ဆိုင္ဖြင့္ရင္ မိသားစု တစ္ဖက္ တစ္လမ္းဝင္ေငြရလာနိုင္တယ္ ။ ခ်ဳပ္ပံုေကာင္းလို႔ နာမည္ရလာရင္ ဝင္ေငြေကာင္းလာမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဆာင္းဒါးရက္ကန္းနွင့္ အသက္ေမြးပညာသိပၸံမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးေဒၚတင္တင္က ေျပာသည္။

စက္ခ်ဳပ္နည္းပညာအေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္သင္တန္းတြင္ သင္တန္းသား (၂၅) ဦးတတ္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အေဆာင္ေန သင္တန္းသူမ်ားလည္း လက္ခံကာ ေကၽြးေမြးမႈမ်ားလည္းရွိသည္ ။ ထို႔အျပင္ သင္တန္းၿပီးပါက ထူးခၽြန္သင္တန္းသူမ်ားအား ဆုေပးျခင္းမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က ေဆာင္းဒါးရက္ကန္းသင္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ ရက္ကန္း ပညာကိုသာ သင္ၾကားေပးခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ေဆာင္းဒါးရက္ကန္းနွင့္ အသက္ေမြးပညာသိပၸံအျဖစ္ ရက္ကန္းသာမက ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္နည္းသင္တန္းမ်ား ၊ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းမ်ားကိုလည္း သင္ၾကား ေပးေနေၾကာင္း သိရပါသည္။

နိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆၊ ၂၀၁၈

မႏၲလးၿမိဳ႕ ၊အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ ေဆာင္းဒါးရက္ကန္းနွင့္ အသက္ေမြး ပညာသိပၸံတြင္ စက္ခ်ဳပ္နည္းပညာအေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ (၂) လ သင္တန္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ယင္းသင္တန္းကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ လမ္းညႊန္ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ ၊ ေဆာင္းဒါးရက္ကန္းနွင့္ အသက္ေမြးပညာသိပၸံနွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရး ဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“စက္ခ်ဳပ္တယ္ဆိုတာ အခန္းက်ဥ္းက်ဥ္းေလးနဲ႔ စားပြဲခံုတစ္ခုရွိရင္ အဆင္ေျပၿပီေလ ။ ဒီသင္တန္းၿပီးလို႔ ဆိုင္ဖြင့္ရင္ မိသားစု တစ္ဖက္ တစ္လမ္းဝင္ေငြရလာနိုင္တယ္ ။ ခ်ဳပ္ပံုေကာင္းလို႔ နာမည္ရလာရင္ ဝင္ေငြေကာင္းလာမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဆာင္းဒါးရက္ကန္းနွင့္ အသက္ေမြးပညာသိပၸံမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးေဒၚတင္တင္က ေျပာသည္။

စက္ခ်ဳပ္နည္းပညာအေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္သင္တန္းတြင္ သင္တန္းသား (၂၅) ဦးတတ္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အေဆာင္ေန သင္တန္းသူမ်ားလည္း လက္ခံကာ ေကၽြးေမြးမႈမ်ားလည္းရွိသည္ ။ ထို႔အျပင္ သင္တန္းၿပီးပါက ထူးခၽြန္သင္တန္းသူမ်ားအား ဆုေပးျခင္းမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က ေဆာင္းဒါးရက္ကန္းသင္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ ရက္ကန္း ပညာကိုသာ သင္ၾကားေပးခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ေဆာင္းဒါးရက္ကန္းနွင့္ အသက္ေမြးပညာသိပၸံအျဖစ္ ရက္ကန္းသာမက ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္နည္းသင္တန္းမ်ား ၊ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းမ်ားကိုလည္း သင္ၾကား ေပးေနေၾကာင္း သိရပါသည္။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply