ဂရန္အမည္ေပါက္ေျမေလွ်ာက္ထားမႈအေပၚ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္း ဦးစီးဌာနမွ ေငြေၾကးေတာင္းခံေၾကာင္း ရွင္းလင္း

0
184

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆၊ ၂၀၁၈

မႏၱေလးခရိုင္၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ လက္ေကာင္းေက်းရြာအုပ္စု ကြင္း အမွတ္-၅၂၅၊ ဦးပိုင္အမွတ္-၄၄/၃၊ လက္ေကာင္းကြင္းအတြင္းရွိ လယ္ေျမဧရိယာဧက(၀.၇၂)ဧကကို ဂရန္အမည္ေပါက္ေျမ ေလွ်ာက္ထားမႈ အေပၚ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ ေငြေၾကးေတာင္းခံ ေၾကာင္း နစ္နာသူမ်ားက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔မွာ မႏၲေလး မီဒီယာစင္တာတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လယ္ေျမဧရိယာဧက(၀.၇၂)ဧကကို၂၀၁၃ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလက ပံုစံ (၇) ရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလက ေမြးျမဴေရးသံုး လုပ္ငန္း ေျမေနရာ အျဖစ္ ပံုစံ-၁၅ျဖင့္ အျခားနည္းအသံုးျပဳခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

“အခုလိုျဖစ္ရတဲ့အဓိကအေၾကာင္းအရာက ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းက လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထြန္းထြန္း၀င္းအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လယ္ယာေျမကို ပံုစံ(၁၀၅)ထုတ္ယူရန္ အတြက္ေငြက်ပ္(၁၅)သိန္း ေတာင္းတယ္။ ဒါနဲ႔ မရွိ၊ရွိတာေရာင္းခ်ၿပီး ေငြက်ပ္(၁၀)သိန္း ေပးလိုက္ တယ္။ ငါးသိန္းကို ပံုစံ(၁၀၅)ရတဲ့အခါမွေပးမယ္ဆိုၿပီး ေပးလိုက္တယ္။ ကိုးလေလာက္ၾကာေတာ့ ဘာမွထူးမလာတာနဲ႔ သူ႕ကိုသြားေတြ႔တယ္။ အေၾကာင္းအရင္းေမးေတာ့ ရမွာပါ ေျပာတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေပးထား တဲ့ ေငြေတာ့ျပန္မေပးႏိုင္ဘူးလုိ႕ေျပာဉၚတယ္ ။ ဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္က ရတယ္မေပးလည္း အဂတိကိုတိုင္မယ္ေျပာလိုက္တယ္။ ေနာက္မၾကာ ဘူး ကၽြန္ေတာ့္ကိုေခၚၿပီး ေငြ(၆)သိန္းျပန္ေပးတယ္”ဟု နစ္နာသူ ဦးလွမ်ဳိးကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ဂရန္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ ကြင္းဆင္းတိုင္းတာခဲ့ရာ ဧကကြဲလြဲမႈ မရွိဘဲ မွတ္တမ္းတင္သြားခဲ့ေသာ္လည္း ဂရန္ေျမခ်ထားရာတြင္ (၀.၇၂)ဧက အစား (၀.၅၆)ဧကဟု ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ဧကေလွ်ာ့၍ ဂရန္ခ်ထားေပးမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလက တိုင္ၾကားမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“တိုင္လိုက္ေတာ့ ခရိုင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔သားအဖႏွစ္ဦးကို ဆင့္ေခၚ ခဲ့တယ္။ (၀.၅၆)ဧကပဲေပးႏိုင္မယ္ေျပာတယ္။ အခုကၽြန္ေတာ္တို႔ လယ္ေျမဧက(၀.၇၂)၊ဦးပိုင္အမွတ္(၄၄/၃)၊(၄၇/၂)တစ္ကြက္ထဲကို သူတို႔က ႏွစ္ကြက္ ထုတ္ယူထားတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံ ခန္႔ခြဲေရးႏွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနက တစ္ဖက္သတ္ေဆာင္ရြက္ေနေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မူလပိုင္ရွင္မွာ မ်ားစြာနစ္နာေနတယ္”ဟု ဦးလွမ်ိဳး က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

နစ္နာသူအေနျဖင့္ ထိုသို႔ေငြေၾကးေတာင္းခံမႈနွင့္ ေျမဧက ေလွ်ာ့ျခင္း တို႔ကို အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ ဆက္လက္ တိုင္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၊ဦးစီးမွဴး ဦးညီညီထံသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ေသာ္လည္း ဖုန္းပိတ္ထားသျဖင့္ ေခၚဆို၍ မရခဲ့ေပ။

နိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆၊ ၂၀၁၈

မႏၱေလးခရိုင္၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ လက္ေကာင္းေက်းရြာအုပ္စု ကြင္း အမွတ္-၅၂၅၊ ဦးပိုင္အမွတ္-၄၄/၃၊ လက္ေကာင္းကြင္းအတြင္းရွိ လယ္ေျမဧရိယာဧက(၀.၇၂)ဧကကို ဂရန္အမည္ေပါက္ေျမ ေလွ်ာက္ထားမႈ အေပၚ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ ေငြေၾကးေတာင္းခံ ေၾကာင္း နစ္နာသူမ်ားက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔မွာ မႏၲေလး မီဒီယာစင္တာတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လယ္ေျမဧရိယာဧက(၀.၇၂)ဧကကို၂၀၁၃ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလက ပံုစံ (၇) ရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလက ေမြးျမဴေရးသံုး လုပ္ငန္း ေျမေနရာ အျဖစ္ ပံုစံ-၁၅ျဖင့္ အျခားနည္းအသံုးျပဳခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

“အခုလိုျဖစ္ရတဲ့အဓိကအေၾကာင္းအရာက ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းက လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထြန္းထြန္း၀င္းအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လယ္ယာေျမကို ပံုစံ(၁၀၅)ထုတ္ယူရန္ အတြက္ေငြက်ပ္(၁၅)သိန္း ေတာင္းတယ္။ ဒါနဲ႔ မရွိ၊ရွိတာေရာင္းခ်ၿပီး ေငြက်ပ္(၁၀)သိန္း ေပးလိုက္ တယ္။ ငါးသိန္းကို ပံုစံ(၁၀၅)ရတဲ့အခါမွေပးမယ္ဆိုၿပီး ေပးလိုက္တယ္။ ကိုးလေလာက္ၾကာေတာ့ ဘာမွထူးမလာတာနဲ႔ သူ႕ကိုသြားေတြ႔တယ္။ အေၾကာင္းအရင္းေမးေတာ့ ရမွာပါ ေျပာတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေပးထား တဲ့ ေငြေတာ့ျပန္မေပးႏိုင္ဘူးလုိ႕ေျပာဉၚတယ္ ။ ဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္က ရတယ္မေပးလည္း အဂတိကိုတိုင္မယ္ေျပာလိုက္တယ္။ ေနာက္မၾကာ ဘူး ကၽြန္ေတာ့္ကိုေခၚၿပီး ေငြ(၆)သိန္းျပန္ေပးတယ္”ဟု နစ္နာသူ ဦးလွမ်ဳိးကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ဂရန္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ ကြင္းဆင္းတိုင္းတာခဲ့ရာ ဧကကြဲလြဲမႈ မရွိဘဲ မွတ္တမ္းတင္သြားခဲ့ေသာ္လည္း ဂရန္ေျမခ်ထားရာတြင္ (၀.၇၂)ဧက အစား (၀.၅၆)ဧကဟု ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ဧကေလွ်ာ့၍ ဂရန္ခ်ထားေပးမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလက တိုင္ၾကားမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“တိုင္လိုက္ေတာ့ ခရိုင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔သားအဖႏွစ္ဦးကို ဆင့္ေခၚ ခဲ့တယ္။ (၀.၅၆)ဧကပဲေပးႏိုင္မယ္ေျပာတယ္။ အခုကၽြန္ေတာ္တို႔ လယ္ေျမဧက(၀.၇၂)၊ဦးပိုင္အမွတ္(၄၄/၃)၊(၄၇/၂)တစ္ကြက္ထဲကို သူတို႔က ႏွစ္ကြက္ ထုတ္ယူထားတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံ ခန္႔ခြဲေရးႏွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနက တစ္ဖက္သတ္ေဆာင္ရြက္ေနေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မူလပိုင္ရွင္မွာ မ်ားစြာနစ္နာေနတယ္”ဟု ဦးလွမ်ိဳး က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

နစ္နာသူအေနျဖင့္ ထိုသို႔ေငြေၾကးေတာင္းခံမႈနွင့္ ေျမဧက ေလွ်ာ့ျခင္း တို႔ကို အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ ဆက္လက္ တိုင္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၊ဦးစီးမွဴး ဦးညီညီထံသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ေသာ္လည္း ဖုန္းပိတ္ထားသျဖင့္ ေခၚဆို၍ မရခဲ့ေပ။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply