ရန္ကုန္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တန္ဖိုးနည္း ၊ တန္ဖိုးသင့္ တိုက္ခန္း ၁၀၀၀ေက်ာ္ ေရာင္းခ်ေပးမည္

0
178

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ၊ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕မွ ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တန္ဖိုးနည္းႏွင့္ တန္ဖိုးသင့္တိုက္ခန္း ၁၀၀၀ေက်ာ္ကိုယခုလ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ထံမွသိရသည္။

“အခုလ၁၅ရက္ေန႔ကေနစၿပီးေတာ့ ခ႐ိုင္အလိုက္ေရာင္းခ်ဖို႔ ေလ်ာက္လႊာ ေတြ ခ်ေပးၿပီးသြားၿပီ ။ တန္ဖိုးနည္းနဲ႔တန္ဖိုး သင့္ဆိုၿပီးႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ တိုင္းအစိုးရကေနၿပီးေတာ့ေရာင္းခ်မွာပါ”ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးယုခိုင္ကေျပာသည္။

တိုက္ခန္း၀ယ္ယူမႈကို အစိုးရ၀န္ထမ္း၊ အၿငိမ္းစား၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း ၊ ျပည္သူ ဟူ၍ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ အေရာင္ေလးမ်ိဳးခဲြ ျခားသတ္မွတ္ထားၿပီး ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမ်ားတြင္ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္လွ်င္ ၁၀၀၀က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္၀ယ္ ယူေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိစြာေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းမ်ားကို က်ပ္ေငြ ၉၈သိန္းမွ သိန္း၁၃၀အထိ သတ္မွတ္ ထားၿပီး တန္ဖိုးသင့္တိုက္ခန္းမ်ားကို က်ပ္ေငြ သိန္း၃၀၀မွ က်ပ္သိန္း၆၀၀အထိသတ္မွတ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

“အေၾကေပးသြင္းတဲ့သူေတြကိုေတာ့ တန္ဖိုးရဲ႕၃ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့ခ် ေပးသြားမွာပါ အရစ္က်၀ယ္ယူတဲ့သူေတြကကနဦး တန္ဖိုးရဲ႕ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသြင္းရမယ္ အရစ္က်ပံုစံနဲ႔ ၁၅ႏွစ္ေပးသြင္းရမွာေပါ့ ။ ကနဦးေငြေပးသြင္းၿပီးတာနဲ႔ ေနထိုင္လို႔ ရပါၿပီ”ဟုဦးယုခိုင္ကဆိုသည္။

ၿမိဳ႕နယ္၆ၿမိဳ႕နယ္မွေရာင္းခ်သည့္အိမ္ရာမ်ားမွာ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ ယုဇနအိမ္ရာ အပိုင္း(၁) ၊(၂) ႏွင့္ ကေနာင္အိမ္ ရာ၊ လိႈင္သာယာရွိ ေရႊလင္ပန္းအိမ္ရာ ၊ ထီးလိႈင္အိမ္ရာ ၊ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ရွိ Shop House ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕ နယ္ရွိ ေရႊေပါက္ကံအိမ္ရာ ႏွင့္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ႀကီးပြားေရးအိမ္ရာႏွင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းမွ အင္း၀အိမ္ရာ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ၊ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕မွ ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တန္ဖိုးနည္းႏွင့္ တန္ဖိုးသင့္တိုက္ခန္း ၁၀၀၀ေက်ာ္ကိုယခုလ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ထံမွသိရသည္။

“အခုလ၁၅ရက္ေန႔ကေနစၿပီးေတာ့ ခ႐ိုင္အလိုက္ေရာင္းခ်ဖို႔ ေလ်ာက္လႊာ ေတြ ခ်ေပးၿပီးသြားၿပီ ။ တန္ဖိုးနည္းနဲ႔တန္ဖိုး သင့္ဆိုၿပီးႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ တိုင္းအစိုးရကေနၿပီးေတာ့ေရာင္းခ်မွာပါ”ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးယုခိုင္ကေျပာသည္။

တိုက္ခန္း၀ယ္ယူမႈကို အစိုးရ၀န္ထမ္း၊ အၿငိမ္းစား၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း ၊ ျပည္သူ ဟူ၍ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ အေရာင္ေလးမ်ိဳးခဲြ ျခားသတ္မွတ္ထားၿပီး ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမ်ားတြင္ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္လွ်င္ ၁၀၀၀က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္၀ယ္ ယူေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိစြာေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းမ်ားကို က်ပ္ေငြ ၉၈သိန္းမွ သိန္း၁၃၀အထိ သတ္မွတ္ ထားၿပီး တန္ဖိုးသင့္တိုက္ခန္းမ်ားကို က်ပ္ေငြ သိန္း၃၀၀မွ က်ပ္သိန္း၆၀၀အထိသတ္မွတ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

“အေၾကေပးသြင္းတဲ့သူေတြကိုေတာ့ တန္ဖိုးရဲ႕၃ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့ခ် ေပးသြားမွာပါ အရစ္က်၀ယ္ယူတဲ့သူေတြကကနဦး တန္ဖိုးရဲ႕ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသြင္းရမယ္ အရစ္က်ပံုစံနဲ႔ ၁၅ႏွစ္ေပးသြင္းရမွာေပါ့ ။ ကနဦးေငြေပးသြင္းၿပီးတာနဲ႔ ေနထိုင္လို႔ ရပါၿပီ”ဟုဦးယုခိုင္ကဆိုသည္။

ၿမိဳ႕နယ္၆ၿမိဳ႕နယ္မွေရာင္းခ်သည့္အိမ္ရာမ်ားမွာ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ ယုဇနအိမ္ရာ အပိုင္း(၁) ၊(၂) ႏွင့္ ကေနာင္အိမ္ ရာ၊ လိႈင္သာယာရွိ ေရႊလင္ပန္းအိမ္ရာ ၊ ထီးလိႈင္အိမ္ရာ ၊ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ရွိ Shop House ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕ နယ္ရွိ ေရႊေပါက္ကံအိမ္ရာ ႏွင့္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ႀကီးပြားေရးအိမ္ရာႏွင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းမွ အင္း၀အိမ္ရာ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply