လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈရွိလာသျဖင့္ အခြင့္အေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ ပဲခူးလႊတ္ေတာ္ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းမည္

0
128

ပဲခူး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇၊ ၂ဝ၁၈

လတ္တေလာအေျခအေနတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အား ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္လာသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ အခြင့္အေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္အား တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ရုံးမွ သတင္းရရွိ သည္။

ထိုသို႔ ေကာ္မတီအသစ္တစ္ရပ္ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးကို လာမည့္ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္းက်င္းပမည့္ နဝမအႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးအတည္ျပဳရန္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း အဆိုပါရုံးမွ သိရသည္။

“ဥပမာတစ္ခုအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို ဖမ္းဆီးတဲ့ကိစၥလိုမ်ဳိးေတြရွိလာတဲ့ အတြက္ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီဆိုၿပီး ေကာ္မတီအသစ္တစ္ခုဖြဲ႔စည္းဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကက ေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တစ္စုံတစ္ရာရွိလာတဲ့အခါ အဲဒီေကာ္မတီက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးကိုကိုဦးကေ ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလအတြင္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ၂၃၃ ႏွစ္ေျမာက္ ရခိုင္ဘုရင့္အခ်ဳပ္အျခားအာဏာက်ဆုံးျခင္း ဝမ္းနည္းဖြယ္အထိမ္း အမွတ္္ စာေပေဟာေျပာပြဲတြင္ ေဟာေျပာမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

“အခြင့္အေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းတာက တကယ့္ကိုလိုအပ္တဲ့အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ကိုယ္စား လွယ္ေတြမွာ ၿခိမ္ေျခာက္ခံရတာတို႔၊ ႀကိမ္းေမာင္းခံရတာမ်ဳိးေတြရွိပါတယ္။ အခုေကာ္မတီဖြဲ႔မယ္ဆိုတာက အဲလိုအေျခ အေနမ်ဳိးေတြႀကဳံလာခဲ့ရင္လည္း အစုအဖြဲ႔တစ္ခုအေနနဲ႔ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ကိုယ္တိုင္အသက္ အႏၱရာယ္ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈျဖင့္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရသည့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ႏိုင္ဦးက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၏ နဝမအႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေမးခြန္းေပါင္း ၁၅ဝ ခန္႔ႏွင့္ အဆိုသုံးခုတင္သြင္းသြားရန္ရွိေနၿပီး ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းေမးျမန္းရန္ တင္ျပထား မႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ရုံးမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

မိုးေျမ

ပဲခူး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇၊ ၂ဝ၁၈

လတ္တေလာအေျခအေနတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အား ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္လာသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ အခြင့္အေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္အား တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ရုံးမွ သတင္းရရွိ သည္။

ထိုသို႔ ေကာ္မတီအသစ္တစ္ရပ္ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးကို လာမည့္ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္းက်င္းပမည့္ နဝမအႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးအတည္ျပဳရန္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း အဆိုပါရုံးမွ သိရသည္။

“ဥပမာတစ္ခုအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို ဖမ္းဆီးတဲ့ကိစၥလိုမ်ဳိးေတြရွိလာတဲ့ အတြက္ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီဆိုၿပီး ေကာ္မတီအသစ္တစ္ခုဖြဲ႔စည္းဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကက ေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တစ္စုံတစ္ရာရွိလာတဲ့အခါ အဲဒီေကာ္မတီက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးကိုကိုဦးကေ ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလအတြင္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ၂၃၃ ႏွစ္ေျမာက္ ရခိုင္ဘုရင့္အခ်ဳပ္အျခားအာဏာက်ဆုံးျခင္း ဝမ္းနည္းဖြယ္အထိမ္း အမွတ္္ စာေပေဟာေျပာပြဲတြင္ ေဟာေျပာမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

“အခြင့္အေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းတာက တကယ့္ကိုလိုအပ္တဲ့အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ကိုယ္စား လွယ္ေတြမွာ ၿခိမ္ေျခာက္ခံရတာတို႔၊ ႀကိမ္းေမာင္းခံရတာမ်ဳိးေတြရွိပါတယ္။ အခုေကာ္မတီဖြဲ႔မယ္ဆိုတာက အဲလိုအေျခ အေနမ်ဳိးေတြႀကဳံလာခဲ့ရင္လည္း အစုအဖြဲ႔တစ္ခုအေနနဲ႔ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ကိုယ္တိုင္အသက္ အႏၱရာယ္ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈျဖင့္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရသည့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ႏိုင္ဦးက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၏ နဝမအႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေမးခြန္းေပါင္း ၁၅ဝ ခန္႔ႏွင့္ အဆိုသုံးခုတင္သြင္းသြားရန္ရွိေနၿပီး ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းေမးျမန္းရန္ တင္ျပထား မႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ရုံးမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

မိုးေျမ

Leave a Reply