၁၃၀၀ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုတြင္ က်ဆံုးခဲ့သည့္ အာဇာနည္ (၁၇) ဦး၏ (၇၉)ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔က်င္းပ

0
129

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ တမၸဝတီရပ္ သူႂကြယ္ကုန္းတြင္ရွိသည့္ အာဇာနည္ဗိမာန္၌ ၁၃၀၀ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုတြင္ က်ဆံုးခဲ့သည့္ အာဇာနည္ (၁၇) ဦး၏ (၇၉)ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၇) ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည္။

ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ အာဇာနည္ (၁၇) ဦးအားရည္စူးကာ သံဃာ (၁၇) ပါး ကို ဆြမ္းကပ္ျခင္း ၊ အေလးျပဳျခင္း ႏွင့္ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ား၏ ၾသဝါဒခံယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ၁၃၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကိုလိုနီအစိုးရကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ ကိုလိုနီစစ္သားမ်ား၏ ပစ္ခတ္မႈျဖင့္ ရဟန္းရွင္လူ (၁၇) ဦး က်ဆံုးခဲ့ကာ တမၸဝတီရပ္ သူႂကြယ္ကုန္းတြင္အာဇာနည္(၁၇) ဦးဗိမာန္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ တမၸဝတီရပ္ သူႂကြယ္ကုန္းတြင္ရွိသည့္ အာဇာနည္ဗိမာန္၌ ၁၃၀၀ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုတြင္ က်ဆံုးခဲ့သည့္ အာဇာနည္ (၁၇) ဦး၏ (၇၉)ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၇) ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည္။

ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ အာဇာနည္ (၁၇) ဦးအားရည္စူးကာ သံဃာ (၁၇) ပါး ကို ဆြမ္းကပ္ျခင္း ၊ အေလးျပဳျခင္း ႏွင့္ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ား၏ ၾသဝါဒခံယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ၁၃၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကိုလိုနီအစိုးရကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ ကိုလိုနီစစ္သားမ်ား၏ ပစ္ခတ္မႈျဖင့္ ရဟန္းရွင္လူ (၁၇) ဦး က်ဆံုးခဲ့ကာ တမၸဝတီရပ္ သူႂကြယ္ကုန္းတြင္အာဇာနည္(၁၇) ဦးဗိမာန္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply