ျပံဳခ်န္းေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ရွိ လံုၿခံဳေရးမ်ား ႏုိ႐ိုဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံခဲ့ ရသျဖင့္ စစ္သားမ်ားျဖင့္ အစားထုိး လံုၿခံဳေရးေစာင့္ၾကပ္ေစခဲ့ရ

0
146

ၿပံဳခ်န္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇

ေတာင္ကိုရီးယားရွိ ၿပံဳခ်န္းေဆာင္းရာသီအုိလံပစ္၌ လံုၿခံဳေရး ေစာင့္ၾကပ္ေနသူဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာ၌ ႏို႐ိုဗုိ္င္းရပ္စ္ကူးစက္ခံေနရေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ပဲြေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး တာဝန္ယူထားသူမ်ား သည္ စစ္သားမ်ားအား လံုၿခံဳေရးအျဖစ္ေခၚယူခဲ့ရသည္။

ပုဂၢလိကလံုၿခံဳေရးတခ်ိဳ႕ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္တြင္ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္းႏွင့္ ဝမ္းေလွ်ာဝမ္းပ်က္ျခင္းတို႔ရွိခဲ့သည္။ အုိလံပစ္ဆုိ္င္ရာေနရာမ်ားမွ လံုၿခံုေရး ၁၂၀၀ ဦးခန႔္ကို ျပန္လည္ေခၚယူခဲ့ရသည္။ လံုၿခံဳေရး ၄၁ ဦးတြင္ ႏို႐ိုဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံထားရေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

လက္သန္႔ေဆးရည္မ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိထားခဲ့ရၿပီး အိုလံပစ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီအႀကီးအကဲသည္ အမ်ားျပည္သူကို ေတာင္းပန္ခဲ့ရၿပီးျဖစ္ သည္။ ၿပံဳခ်န္းေဆာင္းရာသီအုိလံပစ္သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။ ကူးစက္ႏႈန္းျမန္ဆန္သည့္ ဗုိင္းရပ္စ္ ဆက္လက္ ကူးစက္ျခင္းမရွိေစရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အုိလံပစ္အားကစားၿပိဳင္ပဲြမ်ား၏ေျပာခြင့္ရွိသူ ခရစၥတိုဖာဒူဘီကေျပာဆုိခဲ့သည္။အစားအစာ၊ေဖ်ာ္ရည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္
ၿပီး လံုၿခံဳေရးတင္းက်ပ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဒူဘီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ျပန္လည္ေခၚယူခဲ့သည့္ လံုၿခံဳေရးမ်ားေနရာတြင္ စစ္သား ၉၀၀ ကိုအစားထုိ္းထားလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈကို တန္ျပန္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာနႏွင့္ အျခား အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ေဆြးေႏြးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီဥကၠဌ လီဟီဘြမ္းကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ သံုးသည့္ေရႏွင့္ အျခားစားစရာမ်ားကို စစ္ေဆးၾကည့္ရာ ႏုိ႐ိုဗုိင္းရပ္စ္ကို မေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယမန္ႏွစ္တြင္ လန္ဒန္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကမာၻ႕အားကစားသမားမ်ား ခ်န္ပီယံလုပဲြတြင္ ဟိုတယ္တစ္ခု၌ ႏို႐ိုဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေနာက္ အားကစားသမားမ်ားစြာတုိ႔အား ၿပိဳင္ပဲြမွ ႏုတ္ထြက္ေစခဲ့ရသည္။ ႏုိ႐ိုဗိုင္းရပ္စ္သည္ ကူးစက္ျပန္ေသာ ဗုိင္းရပ္စ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ဗိုက္ေအာင့္ ဗိုက္နာျခင္း၊ ေခါင္းမူးေအာ့အန္ျခင္းႏွင့္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျခင္းတို႔ျဖစ္ တတ္သည္။ လက္ကုိသန္႔စင္ေအာင္ ေဆးေၾကာျခင္းႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရ
က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစိုက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ မကူးစက္ေအာင္ တားဆီးႏိုင္သည္။

BBC

႐ုိးေျမ

ၿပံဳခ်န္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇

ေတာင္ကိုရီးယားရွိ ၿပံဳခ်န္းေဆာင္းရာသီအုိလံပစ္၌ လံုၿခံဳေရး ေစာင့္ၾကပ္ေနသူဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာ၌ ႏို႐ိုဗုိ္င္းရပ္စ္ကူးစက္ခံေနရေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ပဲြေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး တာဝန္ယူထားသူမ်ား သည္ စစ္သားမ်ားအား လံုၿခံဳေရးအျဖစ္ေခၚယူခဲ့ရသည္။

ပုဂၢလိကလံုၿခံဳေရးတခ်ိဳ႕ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္တြင္ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္းႏွင့္ ဝမ္းေလွ်ာဝမ္းပ်က္ျခင္းတို႔ရွိခဲ့သည္။ အုိလံပစ္ဆုိ္င္ရာေနရာမ်ားမွ လံုၿခံုေရး ၁၂၀၀ ဦးခန႔္ကို ျပန္လည္ေခၚယူခဲ့ရသည္။ လံုၿခံဳေရး ၄၁ ဦးတြင္ ႏို႐ိုဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံထားရေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

လက္သန္႔ေဆးရည္မ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိထားခဲ့ရၿပီး အိုလံပစ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီအႀကီးအကဲသည္ အမ်ားျပည္သူကို ေတာင္းပန္ခဲ့ရၿပီးျဖစ္ သည္။ ၿပံဳခ်န္းေဆာင္းရာသီအုိလံပစ္သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။ ကူးစက္ႏႈန္းျမန္ဆန္သည့္ ဗုိင္းရပ္စ္ ဆက္လက္ ကူးစက္ျခင္းမရွိေစရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အုိလံပစ္အားကစားၿပိဳင္ပဲြမ်ား၏ေျပာခြင့္ရွိသူ ခရစၥတိုဖာဒူဘီကေျပာဆုိခဲ့သည္။အစားအစာ၊ေဖ်ာ္ရည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္
ၿပီး လံုၿခံဳေရးတင္းက်ပ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဒူဘီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ျပန္လည္ေခၚယူခဲ့သည့္ လံုၿခံဳေရးမ်ားေနရာတြင္ စစ္သား ၉၀၀ ကိုအစားထုိ္းထားလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈကို တန္ျပန္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာနႏွင့္ အျခား အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ေဆြးေႏြးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီဥကၠဌ လီဟီဘြမ္းကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ သံုးသည့္ေရႏွင့္ အျခားစားစရာမ်ားကို စစ္ေဆးၾကည့္ရာ ႏုိ႐ိုဗုိင္းရပ္စ္ကို မေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယမန္ႏွစ္တြင္ လန္ဒန္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကမာၻ႕အားကစားသမားမ်ား ခ်န္ပီယံလုပဲြတြင္ ဟိုတယ္တစ္ခု၌ ႏို႐ိုဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေနာက္ အားကစားသမားမ်ားစြာတုိ႔အား ၿပိဳင္ပဲြမွ ႏုတ္ထြက္ေစခဲ့ရသည္။ ႏုိ႐ိုဗိုင္းရပ္စ္သည္ ကူးစက္ျပန္ေသာ ဗုိင္းရပ္စ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ဗိုက္ေအာင့္ ဗိုက္နာျခင္း၊ ေခါင္းမူးေအာ့အန္ျခင္းႏွင့္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျခင္းတို႔ျဖစ္ တတ္သည္။ လက္ကုိသန္႔စင္ေအာင္ ေဆးေၾကာျခင္းႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရ 
က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစိုက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ မကူးစက္ေအာင္ တားဆီးႏိုင္သည္။

BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply