ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအား အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ေမြးဖြားေပးႏုိင္ရန္ Application မိတ္ဆက္

0
146

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၇ ၊ ၂၀၁၈ ။

မိခင္ႏွင့္ ကေလးမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈ ေပးေနသည့္ သားဖြားဆရာမ်ားအေနျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေနႀကဳံေတြ႔လာပါက အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ “အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ေမြးဖြားျခင္းဆုိင္ရာ မုိဘုိင္း အပလီ ေကးရွင္း (Safe Delivery Mobile Application) မိတ္ဆက္အခမ္းအနားကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Kinpaski ဟုိတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင္႔ အားကစား၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ သံရုံးမွ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ အျခားတာ၀န္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

“ဒီ Application ကုိ အသုံးျပဳၿပီး ေမြးဖြားၿပီး ေသြးသြန္ျခင္း၊ ေမြးကင္းစကေလး အေရးေပၚအသက္ကယ္ကုသ ေပးျခင္းတုိ႔ ကဲ႔သုိ႔ေသာ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား၌ လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိခင္ႏွင့္ေမြးကင္းစကေလး ေသဆုံးမႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

အဆုိပါ Application ထဲ၌ ကုိယ္၀န္ေဆာင္စဥ္၊ ေမြးဖြားစဥ္ႏွင့္ေမြးဖြားၿပီး အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားမွာ စနစ္တက် ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ နားလည္ရလြယ္ကူေသာ ရုပ္ျပဗီဒီယုိမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ အသုံးျပဳရမည္႔ ေဆး၀ါးစာရင္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Safe Delivery မုိဘုိင္း Application အား Demmark – based Maternity Foundation , Copenhagen University ႏွင္႔ University of Southern Demmark တုိ႔မွ စတင္ျပဳစုေရးသားခဲ့ၿပီး အာဖရိကႏုိင္ငံႏွင့္အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံေပါင္း (၄၀) ေက်ာ္တြင္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လူဦးေရမွ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္က ေက်းလက္ ေဒသေတြမွာ ေနထုိင္သူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက မုိဘုိင္းဖုန္း အသုံးျပဳသူမ်ားျပားလာၿပီးေတာ့လူဦးေရရဲ႕ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက စမတ္ဖုန္းေတြ အသုံးျပဳေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မုိဘုိင္းဖုန္းကုိ အသုံးျပဳၿပီး က်န္းမာေရး အသိပညာေပးတာက ေတာေရာ ၿမဳိ႕ပါမက်န္ ထိေရာက္တဲ့နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မိခင္နဲ႔ ေမြးကင္းစကေလးေတြ အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမွာ အေထာက္ အကူျဖစ္လာ မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံသံရုံးမွ သံအမတ္ႀကီး Mr. Peter Lyshalt Hanson က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိခင္ေသႏႈန္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရးႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ အရွင္ေမြး ၁ သိန္း ၌ ၂၈၂ ဦးရွိၿပီး ေမြးကင္းစကေလးေသဆုံးႏႈန္းသည္လည္း ၂၀၁၅ – ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ Demomographic Health Survey အရ အရွင္ေမြး ၁၀၀၀ လွ်င္ ၂၅ ဦး ေသဆုံးေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အာဆီယံေဒတြင္း ႏုိင္ငံမ်ား၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိခင္ေသဆုံးမႈႏႈန္းသည္ ဒုတိယအမ်ားဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ကုိယ္၀န္ ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ သားဖြားျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ အမ်ဳိးသမီး ၂၈၀၀ ဦး ေသဆုံးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၇ ၊ ၂၀၁၈ ။

မိခင္ႏွင့္ ကေလးမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈ ေပးေနသည့္ သားဖြားဆရာမ်ားအေနျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေနႀကဳံေတြ႔လာပါက အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ “အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ေမြးဖြားျခင္းဆုိင္ရာ မုိဘုိင္း အပလီ ေကးရွင္း (Safe Delivery Mobile Application) မိတ္ဆက္အခမ္းအနားကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Kinpaski ဟုိတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင္႔ အားကစား၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ သံရုံးမွ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ အျခားတာ၀န္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

“ဒီ Application ကုိ အသုံးျပဳၿပီး ေမြးဖြားၿပီး ေသြးသြန္ျခင္း၊ ေမြးကင္းစကေလး အေရးေပၚအသက္ကယ္ကုသ ေပးျခင္းတုိ႔ ကဲ႔သုိ႔ေသာ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား၌ လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိခင္ႏွင့္ေမြးကင္းစကေလး ေသဆုံးမႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

အဆုိပါ Application ထဲ၌ ကုိယ္၀န္ေဆာင္စဥ္၊ ေမြးဖြားစဥ္ႏွင့္ေမြးဖြားၿပီး အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားမွာ စနစ္တက် ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ နားလည္ရလြယ္ကူေသာ ရုပ္ျပဗီဒီယုိမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ အသုံးျပဳရမည္႔ ေဆး၀ါးစာရင္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Safe Delivery မုိဘုိင္း Application အား Demmark – based Maternity Foundation , Copenhagen University ႏွင္႔ University of Southern Demmark တုိ႔မွ စတင္ျပဳစုေရးသားခဲ့ၿပီး အာဖရိကႏုိင္ငံႏွင့္အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံေပါင္း (၄၀) ေက်ာ္တြင္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လူဦးေရမွ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္က ေက်းလက္ ေဒသေတြမွာ ေနထုိင္သူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက မုိဘုိင္းဖုန္း အသုံးျပဳသူမ်ားျပားလာၿပီးေတာ့လူဦးေရရဲ႕ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက စမတ္ဖုန္းေတြ အသုံးျပဳေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မုိဘုိင္းဖုန္းကုိ အသုံးျပဳၿပီး က်န္းမာေရး အသိပညာေပးတာက ေတာေရာ ၿမဳိ႕ပါမက်န္ ထိေရာက္တဲ့နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မိခင္နဲ႔ ေမြးကင္းစကေလးေတြ အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမွာ အေထာက္ အကူျဖစ္လာ မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံသံရုံးမွ သံအမတ္ႀကီး Mr. Peter Lyshalt Hanson က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိခင္ေသႏႈန္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရးႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ အရွင္ေမြး ၁ သိန္း ၌ ၂၈၂ ဦးရွိၿပီး ေမြးကင္းစကေလးေသဆုံးႏႈန္းသည္လည္း ၂၀၁၅ – ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ Demomographic Health Survey အရ အရွင္ေမြး ၁၀၀၀ လွ်င္ ၂၅ ဦး ေသဆုံးေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အာဆီယံေဒတြင္း ႏုိင္ငံမ်ား၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိခင္ေသဆုံးမႈႏႈန္းသည္ ဒုတိယအမ်ားဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ကုိယ္၀န္ ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ သားဖြားျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ အမ်ဳိးသမီး ၂၈၀၀ ဦး ေသဆုံးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply