ဖိလစ္ပိုင္၌ အေကာက္ခြန္ဌာနရွိ အက်င့္ပ်က္သူမ်ားကုိ သတိေပးသည့္ အေနျဖင့္ တန္ဖိုးႀကီးၿပိဳင္ကားမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီး

0
153

မနီလာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတးသည္ အေကာက္ခြန္ဌာနရွိ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ၿပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားသူမ်ားကုိ သတိေပးသည့္အေနျဖင့္ တန္ဖိုးႀကီး ၿပိဳင္ကားမ်ားႏွင့္ ဇိမ္ခံကား ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔အား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္ အေႏွာင္းပို္င္းတြင္ ေျမတူးစက္မ်ားျဖင့္ ဖိႀကိတ္ကာ ဖ်က္ဆီးမႈကို ကုိယ္တိုင္ႀကီးၾကပ္ခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ မနီလာရွိ အေကာက္ခြန္႐ုံးဝန္းထဲ၌ ဂ်ာဂြါ၊လဲဇပ္၊ ဂ်ာမနီလုပ္ဆီဒင္ကားမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံလုပ္ အက္စ္ယူဗြီမ်ားစြာတုိ႔အား ဖ်က္ဆီီးပစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတြင္း ခိုးသြင္းခဲ့သည့္ ဇိမ္ခံကားမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ၿပီးေနာက္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ပီဆို ၆၁ ဒသမ ၆ သန္း( ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂ သန္း) တန္ဖိုးရွိ ဇိမ္ခံကား ၃၀ ေက်ာ္တို႔အား ဒူတာေတး၏အမိန္႔ျဖင့္ မနီလာႏွင့္ အျခားၿမိဳ႔ ႏွစ္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သြင္းကုန္ခြန္ အျပည့္အဝ ေပးေဆာင္ျခင္းမရွိဘဲ အေကာက္ခြန္အရာရွိမ်ားကုိ လာဘ္ထုိးကာ ႏုိင္ငံတြင္းသို႔ ကားတင္သြင္းခဲ့သည့္ ခ်မ္းသာေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ပိုင္ရွင္ မ်ားကို သတိေပးသည့္အေနျဖင့္ ခိုးသြင္းသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒူတာေတးက ယခင္က သတိေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

သမၼတအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ မူးယစ္ေမွာင္ခိုမႈတို႔ကို အဓိကထားတိုက္ဖ်က္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒူတာေတးကေျပာဆုိခဲ့သည္။ “အဲဒီကားေတြကုိ သံတုိသံစျဖစ္ေအာင္ လုပ္ပစ္” ဟု ဒူတာေတးက အေကာက္ခြန္အရာရွိမ်ားအား ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ သိမ္းဆည္းမိေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား အစိုးရက ေလလံတင္ေရာင္းခ်ေလ့ရွိခဲ့သည္။

အေကာက္ခြန္ဌာနသည္ သြင္းကုန္ခြန္ေကာက္ခံေလ့ရွိၿပီး ႏို္င္ငံအတြက္ အဓိကေငြရွာေပးေနသည့္ ဌာနတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အေကာက္ခြန္ဌာနသည္ အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ႏို္င္ငံသားမ်ား၏အျမင္ကိုေကာက္ခံသည့္ စစ္တမ္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အႀကီးအကဲအျဖစ္ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ ယမန္ႏွစ္ ၾသဂုတ္မွစၿပီး အေကာက္ခြန္ဝန္ထမ္း ၇၀၀၀ အနက္ ၆၉၁ ဦးတို႔ကုိ အက်င့္ပ်က္မႈျဖင့္ ရာထူးေနရာခ်ထားမႈ၊ ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဌာနအႀကီးအကဲ အစ္စီဒ႐ိုလာပဲနာ ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

AFP

႐ုိးေျမ

မနီလာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတးသည္ အေကာက္ခြန္ဌာနရွိ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ၿပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားသူမ်ားကုိ သတိေပးသည့္အေနျဖင့္ တန္ဖိုးႀကီး ၿပိဳင္ကားမ်ားႏွင့္ ဇိမ္ခံကား ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔အား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္ အေႏွာင္းပို္င္းတြင္ ေျမတူးစက္မ်ားျဖင့္ ဖိႀကိတ္ကာ ဖ်က္ဆီးမႈကို ကုိယ္တိုင္ႀကီးၾကပ္ခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ မနီလာရွိ အေကာက္ခြန္႐ုံးဝန္းထဲ၌ ဂ်ာဂြါ၊လဲဇပ္၊ ဂ်ာမနီလုပ္ဆီဒင္ကားမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံလုပ္ အက္စ္ယူဗြီမ်ားစြာတုိ႔အား ဖ်က္ဆီီးပစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတြင္း ခိုးသြင္းခဲ့သည့္ ဇိမ္ခံကားမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ၿပီးေနာက္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ပီဆို ၆၁ ဒသမ ၆ သန္း( ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂ သန္း) တန္ဖိုးရွိ ဇိမ္ခံကား ၃၀ ေက်ာ္တို႔အား ဒူတာေတး၏အမိန္႔ျဖင့္ မနီလာႏွင့္ အျခားၿမိဳ႔ ႏွစ္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သြင္းကုန္ခြန္ အျပည့္အဝ ေပးေဆာင္ျခင္းမရွိဘဲ အေကာက္ခြန္အရာရွိမ်ားကုိ လာဘ္ထုိးကာ ႏုိင္ငံတြင္းသို႔ ကားတင္သြင္းခဲ့သည့္ ခ်မ္းသာေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ပိုင္ရွင္ မ်ားကို သတိေပးသည့္အေနျဖင့္ ခိုးသြင္းသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒူတာေတးက ယခင္က သတိေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

သမၼတအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ မူးယစ္ေမွာင္ခိုမႈတို႔ကို အဓိကထားတိုက္ဖ်က္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒူတာေတးကေျပာဆုိခဲ့သည္။ “အဲဒီကားေတြကုိ သံတုိသံစျဖစ္ေအာင္ လုပ္ပစ္” ဟု ဒူတာေတးက အေကာက္ခြန္အရာရွိမ်ားအား ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ သိမ္းဆည္းမိေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား အစိုးရက ေလလံတင္ေရာင္းခ်ေလ့ရွိခဲ့သည္။

အေကာက္ခြန္ဌာနသည္ သြင္းကုန္ခြန္ေကာက္ခံေလ့ရွိၿပီး ႏို္င္ငံအတြက္ အဓိကေငြရွာေပးေနသည့္ ဌာနတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အေကာက္ခြန္ဌာနသည္ အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ႏို္င္ငံသားမ်ား၏အျမင္ကိုေကာက္ခံသည့္ စစ္တမ္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အႀကီးအကဲအျဖစ္ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ ယမန္ႏွစ္ ၾသဂုတ္မွစၿပီး အေကာက္ခြန္ဝန္ထမ္း ၇၀၀၀ အနက္ ၆၉၁ ဦးတို႔ကုိ အက်င့္ပ်က္မႈျဖင့္ ရာထူးေနရာခ်ထားမႈ၊ ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဌာနအႀကီးအကဲ အစ္စီဒ႐ိုလာပဲနာ ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply