ဦးၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္းကို (၇)ႀကိမ္ေျမာက္ရံုးထုတ္၊ ပုဒ္မ ၃ ခုအတြက္ စစ္ေဆး

0
204

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ၊ ၂၀၁၈ ခု။

ဦးၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔က ဒကၡိဏ ခရုိင္ တရားရုံး၌ ၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ ပုဒ္မ၊ ဆက္သြယ္ေရး ပုဒ္မ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ ပုဒ္မ တုိ႔အတြက္ စစ္ေဆးခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္၈ ႀကိမ္ေျမာက္ရုံးထုတ္စစ္ေဆးမႈကို ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲထားမႈအေပၚ တရားလုိ ျပသက္ေသမ်ားအား စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ထုိအျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ လွ်ဴိဝွက္ အက္ဥပေဒျဖင့္စြဲဆုိထားသည့္ အမႈမ်ားမွ တရားလုိသက္ေသမ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဦးၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္းႏွင့္ပါ၀င္ပတ္သက္သူ ၇ ဦးတုိ႔သည္ မူး/စိတ္ ဥပေဒ ၂ မႈ၊ လက္နက္အက္ဥပေဒ ၂ မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရး အက္ဥပေဒ ၂ မႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕၀ွက္အက္ ၂ မႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အထိမ္းအမွတ္အမႈ ၁ မႈ၊ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ ၁ မႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိခံထားရၿပီး ဦးၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္းမွာ အမႈအားလုံး၌ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးၿဖဳိးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ အေပါင္းအပါ ႏွစ္ဦးကို လက္နက္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္အတူ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္၌ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိကဲ႔သုိ႔ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ကြင္းဆက္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ၎ ဟုိတယ္အတြင္း လက္နက္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ထပ္မံေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး သက္ဆုိင္ရာမွ ၎ အပါအ၀င္ ၈ ဦးအား ဖမ္းဆီး ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ၊ ၂၀၁၈ ခု။

ဦးၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔က ဒကၡိဏ ခရုိင္ တရားရုံး၌ ၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ ပုဒ္မ၊ ဆက္သြယ္ေရး ပုဒ္မ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ ပုဒ္မ တုိ႔အတြက္ စစ္ေဆးခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္၈ ႀကိမ္ေျမာက္ရုံးထုတ္စစ္ေဆးမႈကို ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲထားမႈအေပၚ တရားလုိ ျပသက္ေသမ်ားအား စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ထုိအျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ လွ်ဴိဝွက္ အက္ဥပေဒျဖင့္စြဲဆုိထားသည့္ အမႈမ်ားမွ တရားလုိသက္ေသမ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဦးၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္းႏွင့္ပါ၀င္ပတ္သက္သူ ၇ ဦးတုိ႔သည္ မူး/စိတ္ ဥပေဒ ၂ မႈ၊ လက္နက္အက္ဥပေဒ ၂ မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရး အက္ဥပေဒ ၂ မႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕၀ွက္အက္ ၂ မႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အထိမ္းအမွတ္အမႈ ၁ မႈ၊ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ ၁ မႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိခံထားရၿပီး ဦးၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္းမွာ အမႈအားလုံး၌ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးၿဖဳိးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ အေပါင္းအပါ ႏွစ္ဦးကို လက္နက္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္အတူ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္၌ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိကဲ႔သုိ႔ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ကြင္းဆက္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ၎ ဟုိတယ္အတြင္း လက္နက္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ထပ္မံေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး သက္ဆုိင္ရာမွ ၎ အပါအ၀င္ ၈ ဦးအား ဖမ္းဆီး ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply