ျမ၀တီနယ္စပ္ဂိတ္တြင္ FDAမွခရိုင္ရုံးႏွင့္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားေဆာက္လုပ္ သြားမည္

0
176

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာျပည္၏အေရွ႕ဘက္တြင္တည္ရွိေသာအဓိကနယ္စပ္ဂိတ္ၾကီးမ်ားတြင္ပါ၀င္သည့္ ျမ၀တီဂိတ္တြင္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနFDAမွ ခရိုင္ရုံႀကီးႏွင့္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုဆိုျမ၀တီမွာ ခရိုင္ရုံးေဆာက္ဖို႔လုပ္ေနၿပီ။ အဲ႔ဒီ႔မွာ ဓာတ္ခြဲခန္း အႀကီးပါပါ႔မယ္။ ျမ၀တီခရိုင္ရုံးနဲ႔ ျမ၀တီဓာတ္ခြဲခန္းက ေဆာက္လုပ္ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ကလည္းရွိေနပါၿပီ။ကၽြန္ေတာ္လည္းေဆာက္ဖို႕
readyပါ။ ေျမေနရာေပးႏိုင္ဖို႔ ေဒသအာဏာပိုင္ကေနတစ္ဆင့္ စကားေျပာေနတဲ့ အဆင္႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္းေတာင္းဆိုထား ပါတယ္။ေဆာက္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေနာက္၈လေလာက္ဆို အကုန္ၿပီးပါၿပီ”
ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒါက္တာသန္းထြဋ္ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစားအေသာက္ႏွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဌာန(FDA)ကိုအစားအေသာက္၊ေဆး၀ါး၊ေဆးပစၥည္းႏွင့္အလွကုန္၊လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ား၏အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရးအတြက္၁၉၉၅ခုႏွစ္တြင္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနခြဲအျဖစ္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၃ခုႏွစ္ဧၿပီလတြင္ ဦးစီးဌာန အျဖစ္ အဆင္႔ျမွင္႔တင္ခဲ႔ရာ FDA၏ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားမွာ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ရန္ကုန္မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ တို႔တြင္တည္ရွိၿပီးျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားlနယ္စပ္ စခန္းမ်ားတြင္လည္း စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်ွက္ ရွိေနကာ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ အစား အေသာက္ အဏွဇီဝဓာတ္ခြဲဌာန (ရန္ကုန္) အား နိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ဓာတ္ခြဲခန္းတစ္ခုအျဖစ္ ေပၚေပါက္ လာေစေရး အတြက္ISO 17025လက္မွတ္ရရွိေစေရးကို ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ ရွိသလိုlေဆးဝါး ဓာတ္ခြဲဌာန(ေနျပည္ေတာ္)ကိုလည္း ISO 17025လက္မွတ္ရရွိေစေရး အတြက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ဟု သိရသည္။

“ဓာတ္ခြဲခန္းေတြရွိလာလို႔ရွိရင္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကပိုေကာင္းပါတယ္။အခုကမိုဘိုင္းဓာတ္ခြဲခန္းေတြဟိုမွာထားလို႔ရသေလာက္ပဲထားရတာ။ဓာတ္ခြဲခန္းစီစဥ္ၿပီးသြားရင္ေတာ့အကုန္လုံးအဲ့မွာတင္စစ္ေဆးတာၿပီးသြား မယ္။တစ္ခါတည္းလက္မွတ္ထိုးတာၿပီးသြားမယ္။နဂိုထက္ေတာ့ ပိုေကာင္းလာမွာပါ။၂၀၁၆မွာက်န္းမာေရးနဲ႔ပက္သက္တဲ့အစားအေသာက္ကိစၥေတြေဆြးေႏြးတဲ့ကိစၥေတြေဟာေျပာတဲ့အသိပညာေပးတဲ့ကိစၥေတြကိုအေျခခံေတြဖန္တီးတဲ့ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။၂၀၁၇မွာေတာ့အဲ့အေပၚမူတည္
ၿပီးေတာ့အစားအေသာက္ေတြေဆး၀ါးေတြအႏၱရာယ္ကင္းဖို႔ဆိုတာ ဥဳံဖြဆိုၿပီးမန္းမွုတ္လို႔ရတဲ့ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး”ဟု ေဒါက္တာသန္းထြဋ္က ဆက္ေျပာသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာျပည္၏အေရွ႕ဘက္တြင္တည္ရွိေသာအဓိကနယ္စပ္ဂိတ္ၾကီးမ်ားတြင္ပါ၀င္သည့္ ျမ၀တီဂိတ္တြင္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနFDAမွ ခရိုင္ရုံႀကီးႏွင့္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုဆိုျမ၀တီမွာ ခရိုင္ရုံးေဆာက္ဖို႔လုပ္ေနၿပီ။ အဲ႔ဒီ႔မွာ ဓာတ္ခြဲခန္း အႀကီးပါပါ႔မယ္။ ျမ၀တီခရိုင္ရုံးနဲ႔ ျမ၀တီဓာတ္ခြဲခန္းက ေဆာက္လုပ္ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ကလည္းရွိေနပါၿပီ။ကၽြန္ေတာ္လည္းေဆာက္ဖို႕
readyပါ။ ေျမေနရာေပးႏိုင္ဖို႔ ေဒသအာဏာပိုင္ကေနတစ္ဆင့္ စကားေျပာေနတဲ့ အဆင္႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္းေတာင္းဆိုထား ပါတယ္။ေဆာက္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေနာက္၈လေလာက္ဆို အကုန္ၿပီးပါၿပီ”
ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒါက္တာသန္းထြဋ္ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစားအေသာက္ႏွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဌာန(FDA)ကိုအစားအေသာက္၊ေဆး၀ါး၊ေဆးပစၥည္းႏွင့္အလွကုန္၊လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ား၏အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရးအတြက္၁၉၉၅ခုႏွစ္တြင္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနခြဲအျဖစ္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၃ခုႏွစ္ဧၿပီလတြင္ ဦးစီးဌာန အျဖစ္ အဆင္႔ျမွင္႔တင္ခဲ႔ရာ FDA၏ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားမွာ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ရန္ကုန္မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ တို႔တြင္တည္ရွိၿပီးျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားlနယ္စပ္ စခန္းမ်ားတြင္လည္း စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်ွက္ ရွိေနကာ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ အစား အေသာက္ အဏွဇီဝဓာတ္ခြဲဌာန (ရန္ကုန္) အား နိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ဓာတ္ခြဲခန္းတစ္ခုအျဖစ္ ေပၚေပါက္ လာေစေရး အတြက္ISO 17025လက္မွတ္ရရွိေစေရးကို ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ ရွိသလိုlေဆးဝါး ဓာတ္ခြဲဌာန(ေနျပည္ေတာ္)ကိုလည္း ISO 17025လက္မွတ္ရရွိေစေရး အတြက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ဟု သိရသည္။

“ဓာတ္ခြဲခန္းေတြရွိလာလို႔ရွိရင္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကပိုေကာင္းပါတယ္။အခုကမိုဘိုင္းဓာတ္ခြဲခန္းေတြဟိုမွာထားလို႔ရသေလာက္ပဲထားရတာ။ဓာတ္ခြဲခန္းစီစဥ္ၿပီးသြားရင္ေတာ့အကုန္လုံးအဲ့မွာတင္စစ္ေဆးတာၿပီးသြား မယ္။တစ္ခါတည္းလက္မွတ္ထိုးတာၿပီးသြားမယ္။နဂိုထက္ေတာ့ ပိုေကာင္းလာမွာပါ။၂၀၁၆မွာက်န္းမာေရးနဲ႔ပက္သက္တဲ့အစားအေသာက္ကိစၥေတြေဆြးေႏြးတဲ့ကိစၥေတြေဟာေျပာတဲ့အသိပညာေပးတဲ့ကိစၥေတြကိုအေျခခံေတြဖန္တီးတဲ့ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။၂၀၁၇မွာေတာ့အဲ့အေပၚမူတည္
ၿပီးေတာ့အစားအေသာက္ေတြေဆး၀ါးေတြအႏၱရာယ္ကင္းဖို႔ဆိုတာ ဥဳံဖြဆိုၿပီးမန္းမွုတ္လို႔ရတဲ့ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး”ဟု ေဒါက္တာသန္းထြဋ္က ဆက္ေျပာသည္။

ေမစု

Leave a Reply