ေက်ာင္းအာဏာပိုင္မ်ားမွ ခံဝန္လက္မွတ္ထိုးရန္ ဖိအားေပးမႈမ်ား အတြက္ ေက်ာင္းသားေကာ္မတီ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္

0
168

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၈

သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းအာဏာပိုင္မ်ားမွ ခံဝန္လက္မွတ္ထိုးရန္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအား ဖိအားေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနမႈကို ရပ္တန္႔ရန္အတြက္ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေရးတိုက္ပြဲေကာ္မတီမွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအေပၚဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ မိသားစုျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၾကၿပီး ထပ္မံဖိအားေပးလာပါက ျပင္းျပင္းထန္ထန္တံု႔ျပန္မႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“သူတို႔ဖိအားေပးတဲ့အတြက္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္က ေက်ာင္းသူေတြဆို မိသားစုနဲ႔ ျပႆနာတတ္တယ္ ။ ေက်ာင္းအာဏာပိုင္ေတြက ခံဝန္မထိုးရင္ ရာသက္ပန္ေက်ာင္းျပန္တတ္ခြင့္မေပးဘူးဆိုတာေတြ မိဘေတြကို ေျပာလာေတာ့ မိဘေတြကလည္း အသက္အႏၲရာယ္ေတြနဲ႔ပါ ဖိအားေပးလာတယ္ ။ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ခံဝန္မထိုးခ်င္ၾကဘူး ။´´ ဟု ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေရးတိုက္ပြဲေကာ္မတီဝင္ ကိုေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္ က ေျပာသည္။

ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပးေရးေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရပ္စဲခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားထဲမွ မိတၳီလာ တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးႏွင့္ ေက်ာက္ဆည္တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး တို႔မွာ ထိုသို႔ဖိအားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ အသနားခံစာတင္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ဖိအားေပးတာေတာ့မရွိဘူး ။ ဒီလိုလုပ္ဖို႔လည္းညႊန္ၾကားမထားဘူး ။ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းတာဝန္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ လုပ္လား မလုပ္လားေတာ့ မသိပါဘူး ။´´ ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္း က ေျပာသည္။

ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပးေရးေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရပ္စဲခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အေနျဖင့္ ေနာင္တြင္ အက်င့္စာရိတၲပ်က္ျပားမႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းစည္းကမ္းဖာက္ဖ်က္မႈဆိုင္ရာျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္းျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဝန္ခံကတိ ႏွင့္အတူ မိဘအုပ္ထိန္းသူ၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ အသနားခံစာတင္လာပါက လက္ရွိပညာသင္နွစ္တြင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔က အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးေရးအတြက္ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ မွ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္လက္ေတာင္းဆို လွဳပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၈

သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းအာဏာပိုင္မ်ားမွ ခံဝန္လက္မွတ္ထိုးရန္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအား ဖိအားေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနမႈကို ရပ္တန္႔ရန္အတြက္ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေရးတိုက္ပြဲေကာ္မတီမွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအေပၚဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ မိသားစုျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၾကၿပီး ထပ္မံဖိအားေပးလာပါက ျပင္းျပင္းထန္ထန္တံု႔ျပန္မႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“သူတို႔ဖိအားေပးတဲ့အတြက္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္က ေက်ာင္းသူေတြဆို မိသားစုနဲ႔ ျပႆနာတတ္တယ္ ။ ေက်ာင္းအာဏာပိုင္ေတြက ခံဝန္မထိုးရင္ ရာသက္ပန္ေက်ာင္းျပန္တတ္ခြင့္မေပးဘူးဆိုတာေတြ မိဘေတြကို ေျပာလာေတာ့ မိဘေတြကလည္း အသက္အႏၲရာယ္ေတြနဲ႔ပါ ဖိအားေပးလာတယ္ ။ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ခံဝန္မထိုးခ်င္ၾကဘူး ။´´ ဟု ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေရးတိုက္ပြဲေကာ္မတီဝင္ ကိုေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္ က ေျပာသည္။

ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပးေရးေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရပ္စဲခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားထဲမွ မိတၳီလာ တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးႏွင့္ ေက်ာက္ဆည္တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး တို႔မွာ ထိုသို႔ဖိအားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ အသနားခံစာတင္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ဖိအားေပးတာေတာ့မရွိဘူး ။ ဒီလိုလုပ္ဖို႔လည္းညႊန္ၾကားမထားဘူး ။ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းတာဝန္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ လုပ္လား မလုပ္လားေတာ့ မသိပါဘူး ။´´ ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္း က ေျပာသည္။

ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပးေရးေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရပ္စဲခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အေနျဖင့္ ေနာင္တြင္ အက်င့္စာရိတၲပ်က္ျပားမႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းစည္းကမ္းဖာက္ဖ်က္မႈဆိုင္ရာျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္းျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဝန္ခံကတိ ႏွင့္အတူ မိဘအုပ္ထိန္းသူ၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ အသနားခံစာတင္လာပါက လက္ရွိပညာသင္နွစ္တြင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔က အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးေရးအတြက္ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ မွ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္လက္ေတာင္းဆို လွဳပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply